Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej , informuje że przedszkole  z dniem 01.09.2020r rozpoczyna działalność z zachowaniem wszystkich obostrzeń, procedur oraz  wytycznych i zaleceń GIS i MEN . Dokumenty są umieszczone na stronie internetowej przedszkola. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.