1. Miłość daje miłość – uczę swoje dziecko otwartości, dobroci, bezinteresowności względem drugiego człowieka.
2. Szanuję cudze poglądy – staram się spokojnie wysłuchać racji mojego dziecka zanim wyrażę ostateczną opinię.
3. Lęk jest wrogiem zaufania – dążę do zapewnienia dziecku poczucia bezpieczeństwa, atmosfery przychylności i aprobaty.
4. Autorytety są drogowskazami w osiągnięciu życiowych celów – podsuwam mojemu dziecku przykłady wartościowych, zasłużonych ludzi – dla ojczyzny, kultury, nauki i sportu.
5. Przykład własnego życia jest najlepszą nauką – unikam fałszu i dwuznaczności w swoim postępowaniu.
6. Mówię dziecku, że jest dobre, że potrafi – mobilizuję je do działania, wskazuję jego mocne strony.
7. Umiem „czytać” swoje dziecko – znam jego psychikę, zachowanie, potrafię szybko zareagować na pojawiające się zagrożenie.
8. Empatia to dar rozumienia bez słów – reaguję na przeżycia dziecka właściwą, emocjonalną postawą.
9. Pochwała jest motorem dalszych sukcesów – rozsądnie nagradzam sukcesy mego dziecka, doceniam nawet najmniejsze starania.
10. Pomagam w granicach rozsądku – uczę dziecko samodzielności, odpowiedzialności za własne czyny, podejmowania trafnych decyzji i wyborów.