24 listopada 2012r. Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego wraz Wójtem Gminy Nawojowa dr inż. Stanisławem Kiełbasą dokonali otwarcie boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Gminnym Przedszkolu Publicznym w Nawojowej zrealizowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, operacja mająca na celu budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,odnowa i rozwój wsi” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Gośćmi zaproszonymi byli:
Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa
Członek Zarządu Województwa Małopolskiego- Stanisław Sorys
Wicewojewoda Małopolski -Andrzej Harężlak
Starosta Nowosądecki – Jan Golonka
Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu – Zbigniew Czepelak
Dyrektor Wydziału Edukacji – Józef Klimek
Proboszcz parafii w Nawojowej – Ksiądz Henryk Madziar
Proboszcz Parafii w Żeleźnikowej Wielkiej – Ksiądz Wiesław Skrabacz
Przewodniczący Rady Gminy – Jacenty Skrzypiec
Sekretarz Gminy – Janusz Cabak
Skarbnik Gminy Nawojowa Elżbieta Szczepaniak
Radny Powiatowy Ryszard Poradowski
Jacek Kwit- Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej
Dyrektorzy Szkół Gminy Nawojowa
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych
Dyrektor ZEAS – Marta Wiktor – Kozdroń
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej – Barbara Ogórek
Dyrektor Gminnego Ośrodka Zdrowia – Danuta Kicińska
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Jan Kulpa
Stanisław Kulpa – Prezes Ludowego Klubu Sportowego ,,NAWOJ” w Nawojowej
Paweł Olchawa p.o. kierownik posterunku Policji w Nawojowej
Sołtysi Gminy Nawojowa oraz
mgr inż. Maciej Szuflicki- Biuro projektowe Eta
Właściciel firmy Legbud -Mieczysław Legutko
Małgorzata Cygnarowicz- redakcja miesięcznika Sądeczanin
Przewodnicząca Rady Rodziców –Beata Litwińska
Zofia Zając – były dyrektor Przedszkola jak również

Sponsorzy:
Firma LEG-BUD – Mieczysław Legutko
Firma ,,Grześ” – Grzegorz i Renata Ząber
STAL-BUD – Włodzimierz Matusik
Firma LT1 – Robert Kędzierski, Bogdan Stawiarz
Firma Sezam – Bogdan Czerwiński
Rodziców Bugusława i Roman Ruchała ( Piekarnia Danek)

Oddane do użytku boisko wielofunkcyjne przyczyniać się będzie do aktywnego spędzania wolnego czasu, które niesie za sobą wiele korzyści, nawet , odrobina ruchu dziennie poprawia nasze samopoczucie, stan psychiczny i fizyczny. Osoby uprawiające sport są nie tylko szczuplejsze, lecz także, dzięki lepszemu dotlenieniu mózgu mają sprawniejszą pamięć i koncentrację. Są bardziej rozluźnione i zrelaksowane oraz mają większy dystans do codziennych problemów. Redukujemy przez to stres i mamy własne emocje i własne ciało pod stałą kontrolą. Sport daje nam też zadowolenie z sukcesów, jakie osiągamy, a to oznacza również dobry humor.

Jedną z najbardziej ulubionych form aktywności fizycznej dzieci jest ruch na świeżym powietrzu i dzięki temu programowi otrzymaliśmy również plac zabaw , który stworzony jest specjalnie dla dzieci, bezpieczny oraz dostosowany do oczekiwań i potrzeb maluchów w różnym wieku, plac zabaw służy rozwojowi zarówno fizycznemu, jak i psychicznemu dzieci. Zabawy na placu zabaw wpływają pozytywnie na rozwój społeczny i emocjonalny dzieci. Dzieci poznają zasady współżycia w grupie oraz własne możliwości. W ten sposób budują swoje relacje i odnajdują się w gronie rówieśników, uczą się współzawodnictwa i rozwijają swoją kreatywność.

Po oficjalnym przywitaniu gości poświęceniu nowych obiektów i przecięciu wstęgi, której dokonali: księża, wicestarosta, dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej Agata Zięba i Wójt Gminy Nawojowa dr inż. Stanisław Kiełbasa oraz Przewodniczący Rady Gminy Nawojowa Jacenty Skrzypiec, Prezes Ludowego Klubu Sportowego ,,Nawoj” Stanisław Kulpa zaproszeni gości obejrzeli program artystyczny przygotowanego przez przedszkolaków. Repertuar był bardzo szeroki od muzyki klasycznej po takie przeboje jak „Koko Euro spoko”, do którego zatańczyły dziewczynki i „Wyginam śmiało ciało”, podczas tej piosenki zaprezentowali się chłopcy.

Impreza była także okazją do podziękowań dla osób, które przyczyniły się do wybudowania obiektów. Specjalne statuetki zostały wręczone m.in.: wicemarszałkowi województwa małopolskiego Stanisławowi Sorysowi (odebrał Józef Augustyn), staroście nowosądeckiemu Janowi Golonce (odebrał wicestarosta), a także pracownikom gminy, Dyrektorowi Przedszkola oraz Wójtowi Gminy Nawojowa za inicjatywę i realizację operacji mającej na celu budowę ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw oraz miejsc postojowych przy Publicznym Przedszkolu w Nawojowej.

Gorące podziękowania złożono również sponsorom uroczystości na czele Firmie LEG-BUD – Mieczysławowi Legutko , Firmie ,,Grześ” – Grzegorzowi i Renacie Ząber, Firmie STAL-BUD Włodzimierzowi Matusik, Firmie LT1 – Robertowi Kędzierskiemu i Bogdanowi Stawiarz, Firmie Sezam – Bogdanowi Czerwińskiemu oraz rodzicom Bugusławie i Romanowi Ruchała ( Piekarnia Danek)

Inauguracyjną rywalizację przeprowadzili między sobą proboszcz Żeleźnikowej Wielkiej ks. Wiesław Skrabacz oraz ks. Andrzej Seidler rozgrywając mecz tenisa ziemnego.