UBEZPIECZENIE dzieci w roku szkolnym 2020/2021

Wpłaty na ubezpieczenie należy dokonać w dniu 15.09.2020r  lub  17.09.2020r od godz. 800 do godz. 820 w przedszkolu:  Pani Katarzynie Bogdańskiej lub Pani Marcie Zając.

Kwota ubezpieczenia: 32,97zł.

Rodzice, którzy rezygnują z ubezpieczenia grupowego dziecka w przedszkolu, proszeni są o pisemne poinformowanie o tym wychowawcę grupy.