Nasz program:

• rozwijanie spostrzegawczości
• kształtowanie pojęcia „warzywa”
• utrwalanie nazw i kojarzenie ich z wyglądem warzyw
• zachęcanie dzieci do codziennego spożywania warzyw
• kształcenie umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji co do zabawy
• rozwijanie poczucia rytmu
• zachęcenie do zabaw dzieci nieśmiałe i mało aktywne
• doskonalenie reakcji na bodźce słuchowe
• rozwijanie percepcji słuchowej
• poszerzanie doświadczeń plastycznych
• kształcenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według kształtu
• kształcenie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby
• zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo swoje i innych dzieci
• kształcenie umiejętności słuchania z zrozumieniem
• zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych
• doskonalenie syntezy sylabowej nazw warzyw
• rozwijanie myślenia w toku rozwiązywania zadań stawianych dzieciom do wykonania
• kształcenie umiejętności wypowiedzi w oparciu o ilustrację
• poszerzanie doświadczeń technicznych
• pokonywanie nieśmiałości podczas wypowiadania się na forum grupy
• umiejętność relaksacji
• kształtowanie prawidłowej postawy ruchowej i reagowania na sygnały
• doskonalenie motoryki i zaspokojenie potrzeby ruchu
• doskonalenie sprawności manualnych
• rozwijanie wyobraźni twórczej
• zachęcanie do eksperymentowania
• nabywanie umiejętności klasyfikowania i prawidłowego liczenia w zakresie 1-4 (i więcej)
• posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1 – 4
• klasyfikowanie przedmiotów wg rodzaju i koloru
• doskonalenie koordynacji ruchowo-wzrokowej
• rozwijanie wyobraźni słownej
• dowiadywanie się o wartościach odżywczych warzyw
• doskonalenie percepcji wzrokowej
• wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i sprzątania po skończonej pracy.
• zapoznanie dzieci z wybranymi właściwościami warzyw: barwienie
• nabywanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach plastycznych za pomocą kształtu i barwy
• rozwijanie zmysłu dotyku, węchu i smaku
• poznawanie przyrody i poszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym jesienią
• kształtowanie umiejętności budowania dłuższych zdań i stosowania określeń: na, obok, pod
• utrwalenie kierunków oraz koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej
• wskazanie naturalnych okazów będących odpowiednikami obrazków
• nabywanie umiejętności porządkowania zbiorów według malejącej i wzrastającej liczby elementów
• zachęcanie do rozwijania swoich zainteresowań
• kształtowanie pojęcia „koncert”, rozbudzanie muzycznych zainteresowań
• kształtowanie pojęcia „jesień”
• doskonalenie sprawności fizycznych związanych z rzutem do celu
• zapoznanie z gatunkami drzew
• rozwijanie mowy i myślenia; wzbogacanie słownika czynnego i biernego; wydłużanie czasu koncentracji uwagi i słuchania innych
• doskonalenie przeliczania liczebnikami głównymi
• wspomaganie rozwoju operacyjnego myślenia
• zapoznanie z grzybami nie jadalnymi
• rozwijanie wyobraźni przestrzennej
• rozwijanie sprawności palców i dłoni poprzez łączenie różnych materiałów papierniczych
• zachęcanie do samodzielności
• zachęcanie do zgodnych zabaw zespołowych
• tworzenie zdrobnień do podanych słów
• rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody
• doskonalenie umiejętności wyrazistego mówienia
• utrwalenie nazw zwierząt leśnych
• nabywanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki i starannego wykonania pracy
• kształcenie pamięci odtwórczej