Nasz program :

• wdrażanie do uważnego słuchania nauczyciela i rówieśników
• zapoznanie z drogą listu od nadawcy do adresata
• wdrażanie do budowania poprawnej, zrozumiałej wypowiedzi podczas opowiadania co widać, co dzieje się na obrazku
• rozwijanie zainteresowań plastycznych i zabawowych
• rozwijanie zainteresowań poznawczych oraz umiejętności porównywania
• utrwalanie znajomości imion rodziców
• zachęcanie do sprawiania radości bliskim i obdarowywania ich własnoręcznie wykonanymi obrazkami
• kształtowanie umiejętności przeliczania i segregowania
• zachęcenie do przygotowywania niespodzianek
• poszerzanie wiadomości nt. znaczków pocztowych
• rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie muzyki
• rozwijanie zdolności improwizacyjnych
• zwracanie uwagi na zgodne dzielenie się zabawkami
• tworzenie układów rytmicznych
• wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych /poczta, ulica/, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na ulicy
• rozwijane spostrzegawczości
• wzbogacenie wiadomości nt. telefonów
• zapoznanie ze współczesnymi środkami przekazu informacji
• wyrabianie właściwej siły nacisku, rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
• zachęcanie do przebywania na świeżym powietrzu
• wdrażanie do przezwyciężania nieśmiałości i aktywnego, swobodnego uczestniczenia w zabawach rytmicznych
• wyrabianie nawyku dbania o porządek w najbliższym otoczeniu
• rozumienie znaczenia snu dla zdrowia
• poszerzanie wiedzy o świecie
• utrwalenie pojęcia para
• wdrażanie do rozwiązywania problemów i wykorzystania posiadanej wiedzy
• określanie cech jesiennej pogody
• zapoznanie ze zjawiskami atmosferycznymi występującymi jesienią /zachmurzenie, deszcz, wiatr, śnieg/
• porównywanie dwóch takich samych obrazków różniących się wyraźnymi cechami
• zwracanie uwagi na uważne słuchanie wiersza
• zapoznanie ze sposobami ochrony przed deszczem i dobieranie ubrania odpowiedniego do pogody
• nabywanie umiejętności kolorowania płaszczyzny
• utrwalanie znajomości podstawowych kolorów
• naśladowanie muzyki własnym ruchem
• rozwijanie wyobraźni plastycznej metodą D. Dziamskiej
• nabywanie umiejętności słuchania krótkich opowiadań z użyciem ilustracji
• poszerzanie wiadomości o otaczającej przyrodzie
• zachęcanie do udziału w zabawach dydaktycznych
• poszerzanie wiadomości nt. zastosowania wody
• zachęcanie do oszczędzania wody
• rozwijanie umiejętności matematycznych
• wdrażanie do szybkiego ustawiania się w kole
• rozwijanie uwagi i spostrzegawczości podczas dobierania ubrań dostosowanych do pogody
• doskonalenie samodzielności w szatni
• zachęcanie do zabawy dzieci nieśmiałe
• zapoznanie z instrumentami perkusyjnymi: bębenek, grzechotka, kołatka
• wdrażanie do reagowania na tempo i dynamikę
• rozwijanie sprawności ruchowych
• rozwijanie zainteresowań sportami
• przełamywanie lęku przed lekarzem, pokonywanie oporu przed zażywaniem leków
• doskonalenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi
• wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych
• kształtowanie pojęcia: higiena osobista, doskonalenie umiejętności mycia i wycierania rąk oraz samodzielnego posługiwania się grzebieniem
• zachęcanie do udziału w zabawach inscenizowanych