Nasz program :

• zachęcanie do manipulowania i konstruowania z klocków
• utrwalenie poznanych kolorów
• zapoznanie z pracą górnika, odgadywanie i nazywanie ruchów naśladujących pracę górnika, nabywanie odwagi i umiejętności wypowiadania się przy opowiadaniu treści obrazka
• rozwijanie percepcji słuchowej
• zachęcanie do wypowiadania się nt. ilustracji
• nabywanie doświadczeń konstrukcyjnych poprzez układanie pociągów: z klocków, z pudełek, z kartek itp.
• poszerzanie wrażeń dotykowych
• poznanie nowych właściwości węgla
• poszerzanie wiedzy nt. dinozaurów
• rozwijanie spostrzegawczości i uwagi podczas oglądania obrazków, książek o dinozaurach
• rozwijanie motoryki małej poprzez wydzierankę
• rozwijanie umiejętności matematycznych –przeliczania
• zachęcanie do rysowania kredkami
• kształcenie pamięci poprzez naukę piosenki o Mikołaju
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania
• kształcenie umiejętności rytmicznego wymawiania tekstu
• poszerzanie doświadczeń plastycznych
• zachęcanie do dokańczania pracy
• budzenie radości ze spotkania z Mikołajem
• wdrażanie do reagowania na hasło podczas zabaw muzyczno-ruchowych
• rozwijanie zainteresowań zwierzętami
• zapoznanie z wybranymi zwierzętami domowymi, rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi w domu
• zachęcanie do zabaw układankami i puzzlami
• zapoznanie z charakterystycznymi cechami zwierząt na przykładzie psa, wykazanie roli psa w życiu człowieka
• poszerzanie umiejętności plastycznych
• poznanie zasad bezpiecznego zachowania się w kontakcie z nieznanym zwierzęciem /psem
• posługiwanie się określeniami: duży, mały
• utrwalanie znajomości charakterystycznych cech zwierząt na przykładzie kota
• zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
• rozwijanie sprawności manualnych podczas lepienia z plasteliny
• podczas rozpoznawania głosów zwierząt
• wzbogacenie wiadomości nt. życia ryb
• rozwijanie umiejętności matematycznych czyli przeliczania oraz plastycznych czyli kolorowania
• zachęcanie do zapamiętywania treści wiersza
• zapoznanie z charakterystycznymi cechami żółwia i jego potrzebami w hodowli domowej
• rozumienie konieczności opiekowania się zwierzętami hodowanymi w domu rozwijanie umiejętności plastyczno-konstrukcyjnych
• zwracanie uwagi na pozostawianie po sobie porządku
• rozwijanie zainteresowaniem książkami
• rozwijanie pamięci mechanicznej i zachęcanie do odtwarzania wiersza ruchem
• doskonalenie umiejętności łączenia klocków
• rozwijanie umiejętności matematycznych –wykonywanie poleceń
• wzmacnianie narządów artykulacyjnych
• wdrażanie do prawidłowego trzymania kredki
• prowadzenie zajęć badawczych ze śniegiem
• zachęcenie do wyciągania wniosków
• wzbogacanie plastycznych doświadczeń poprzez poznanie i stosowanie nowej techniki plastycznej
• podejmowanie prób samodzielnego wybierania materiałów, elementów dekoracyjnych do wykonania kartki
• zachęcanie do częstych spacerów
• kształcenie poczucia rytmu i rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewem
• rozwijanie zainteresowań literatura dla dzieci
• zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi, wdrażanie do prawidłowego stosowania pojęć określających położenie przedmiotu w przestrzeni: wyżej, niżej
• wzbudzanie zainteresowania matematyką poprzez manipulowanie na zbiorze przedmiotów
• rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej
• kształcenie uwagi i poczucia słuchu podczas słuchania kolęd, wyzwalanie radości podczas podejmowanie prób wspólnego śpiewania kolęd
• rozwijanie umiejętności kolorowania
• kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat obrazka, przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych
• ćwiczenie spostrzegawczości