W porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Nowym Sączu od poniedziałku 19.10.2020r Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej nadal funkcjonuje na dotychczasowych zasadach.

Decyzja o przyprowadzeniu dziecka na zajęcia przedszkolne pozostaje w gestii rodziców i na własną odpowiedzialność.

W związku z bardzo dynamiczną i  nieprzewidywalną sytuacją , która może ulec zmianie  w każdej chwili , bardzo prosimy o bieżące monitorowanie informacji na stronie Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej.