Nasz program :

 • zachęcanie do obserwowania zjawisk pogodowych
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk atmosferycznych
 • rozwijanie wyobraźni ruchowej podczas zabaw przy muzyce
 • tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości, koloru; utrwalanie pojęć: para, prawy, lewy, w sytuacji użytkowej
 • zachęcanie do uważnego słuchania utworów i wykonywania nt. pracy plastycznej
 • zwrócenie uwagi na różne kształty i wielkość chmur oraz emocje
 • rozwijanie wrażliwości kolorystycznej poprzez zabawę z kolorem i tworzenie barw pochodnych
 • wdrażanie do dbania o higienę osobistą
 • rozwijanie umiejętności wokalnych
 • doskonalenie umiejętności przeliczania
 • rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedź w oparciu o obrazek
 • wdrażanie do nawyków higienicznych
 • rozwijanie spostrzegawczości
 • zachęcanie do zabaw zespołowych
 • rozwijanie umiejętności spostrzegania, obserwowania, uwagi poprzez porównywanie przedmiotów i dostrzeganie ich cech jakościowych (koloru
 • poszerzanie wiedzy o zwierzętach hodowanych w domu
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za zwierzęta
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • zachęcanie do malowania palcami i  wdrażanie do starannego wykonania pracy plastycznej