Czego uczymy się w listopadzie?

 

 1. Kap, kap, kap
 2. Jakie to ciekawe!
 3. Nasze zwierzaki
 4. Idę z misiem do przedszkola

 

3-latki

 

Dziecko:

 • Doskonali aparat mowy, wykonując ćwiczenia ortofoniczne
 • Próbuje dzielić wyrazy na sylaby poprzez wyklaskiwanie
 • Słucha krótkich tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Wypowiada się na temat ilustracji
 • Powtarza krótkie rymowanki
 • Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
 • Rozumie konieczność ubierania się odpowiednio do pogody
 • Stara się prawidłowo trzymać kredkę podczas rysowania
 • Układa płaskie kompozycje z różnych materiałów
 • Wznosi proste konstrukcje z klocków
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Rozumie i stosuje określenia, np.: duży, mały, większy, mniejszy, wysoki, niski
 • Rozumie i stosuje określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni, np.: na, pod, za, przed
 • Rozpoznaje figury geometryczne – koło, kwadrat, trójkąt
 • Klasyfikuje przedmioty według podanej cechy
 • Jest zainteresowane przyrodą
 • Wie, że zwierzętami domowymi należy się opiekować
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta domowe
 • Uczestniczy w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Stosuje różne techniki plastyczne: maluje, wykleja, lepi z plasteliny i masy solnej
 • Uczy się rysować po śladzie
 • Próbuje wycinać nożyczkami
 • Stara się śpiewać proste piosenki
 • Uczestniczy w zabawach pantomimicznych
 • Przestrzega obowiązujących reguł zabawy

 

4-latki

 

Dziecko:

 • Rozumie pojęcie prognoza pogody
 • Rozpoznaje i nazywa różne zjawiska atmosferyczne
 • Opisuje ilustracje
 • Dzieli wyrazy na sylaby
 • Uczestniczy w zabawach artykulacyjnych
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Prowadzi dialog
 • Uczestniczy w zabawach dramowych
 • Ubiera się stosownie do pogody
 • Interesuje się przyrodą
 • Poznaje właściwości wody
 • Przeprowadza proste doświadczenia
 • Wie, jakie zwierzęta można hodować w domu
 • Jest opiekuńcze w stosunku do zwierząt
 • Wie, na czym polega praca weterynarza
 • Rozwija koordynację wzrokowo-ruchową
 • Wykonuje kompozycje plastyczne według własnego pomysłu
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane figury geometryczne
 • Przelicza elementy
 • Orientuje się w przestrzeni
 • Stosuje określenia dotyczące długości
 • Mierzy długość dowolnie obraną miarą
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Dostrzega układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Odwzorowuje układy elementów
 • Bawi się przy muzyce i śpiewa piosenki
 • Rozpoznaje dźwięki z otoczenia
 • Posługuje się nożyczkami
 • Przestrzega obowiązujących zasad
 • Bierze aktywny udział w zabawach rytmiczno-ruchowych
 • Rozwija motorykę małą w trakcie ćwiczeń grafomotorycznych