Nasz program :

 • zachęcanie do wypowiedzi na forum i  słuchania innych
 • zapoznanie z pojęciem „teatr” i  wybranymi aspektami wiedzy o teatrze np. scena, widzowie, aktorzy, kurtyna, pacynki, kukiełki zachowanie się w teatrze – kształtowanie umiejętności nazywania i  wyrażania uczuć
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i  porządkowania miejsca pracy.
 • rozwijanie ekspresji teatralnej i  twórczej inwencji
 • zachęcanie do wypowiedzi na forum i  słuchania innych
 • zapoznanie z pojęciem „teatr” i  wybranymi aspektami wiedzy o teatrze np. scena, widzowie, aktorzy, kurtyna, pacynki, kukiełki zachowanie się w teatrze – kształtowanie umiejętności nazywania i  wyrażania uczuć
 • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i  porządkowania miejsca pracy.
 • rozwijanie ekspresji teatralnej i  twórczej inwencji
 • doskonalenie motoryki małej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się i tworzenia dłuższych wypowiedzi
 • poznanie sposobów relaksacji
 • rozwijanie ekspresji twórczej i plastycznej
 • doskonalenie motoryki ruchowej
 • rozwijanie zainteresowań dzieci
 • nabywanie umiejętności formułowania poprawnych, zrozumiałych wypowiedzi nt. świąt
 • kształcenie pamięci odtwórczej
 • zachęcanie do uważnego obserwowania
 • doskonalenie w samoobsłudze
 • rozumienie zakresu pojęcia ,,ozdoby choinkowe”
 • zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi
 • utrwalenie dni tygodnia
 • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd
 • poznanie pracy listonosza