Nasz program :

  • zachęcanie do wypowiedzi na forum i  słuchania innych
  • zapoznanie z pojęciem „teatr” i  wybranymi aspektami wiedzy o teatrze np. scena, widzowie, aktorzy, kurtyna, pacynki, kukiełki zachowanie się w teatrze – kształtowanie umiejętności nazywania i  wyrażania uczuć
  • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i  porządkowania miejsca pracy.
  • rozwijanie ekspresji teatralnej i  twórczej inwencji
  • zachęcanie do wypowiedzi na forum i  słuchania innych
  • zapoznanie z pojęciem „teatr” i  wybranymi aspektami wiedzy o teatrze np. scena, widzowie, aktorzy, kurtyna, pacynki, kukiełki zachowanie się w teatrze – kształtowanie umiejętności nazywania i  wyrażania uczuć
  • wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i  porządkowania miejsca pracy.
  • rozwijanie ekspresji teatralnej i  twórczej inwencji
  • doskonalenie motoryki małej
  • rozwijanie umiejętności wypowiadania się i tworzenia dłuższych wypowiedzi
  • poznanie sposobów relaksacji
  • rozwijanie ekspresji twórczej i plastycznej
  • doskonalenie motoryki ruchowej
  • rozwijanie zainteresowań dzieci
  • nabywanie umiejętności formułowania poprawnych, zrozumiałych wypowiedzi nt. świąt
  • kształcenie pamięci odtwórczej
  • zachęcanie do uważnego obserwowania
  • doskonalenie w samoobsłudze
  • rozumienie zakresu pojęcia ,,ozdoby choinkowe”
  • zapoznanie z tradycjami bożonarodzeniowymi
  • utrwalenie dni tygodnia
  • kultywowanie tradycji śpiewania kolęd
  • poznanie pracy listonosza