Czego uczymy się w miesiącu grudniu?

 1. Mikołaju, czekamy!
 2. Zabawa w teatr.
 3. Tropy na śniegu.
 4. Stroimy choinkę.

 

3 – latki

 

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat wyglądu i roli Świętego Mikołaja
 • Poznaje tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Uczestniczy we wspólnym dekorowaniu choinki
 • Wspólnie z innymi układa krótkie życzenia świąteczne
 • Rozwiązuje zagadki słowne
 • Wie, na czym polega zwyczaj mikołajek
 • Słucha krótkich tekstów literackich
 • Poznaje różne pojęcia związane z teatrem
 • Stara się śledzić treść przedstawiania i opowiadać kolejność wydarzeń
 • Wyraża spontanicznie swój stosunek emocjonalny do przygód bohaterów
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Tworzy prace plastyczno-techniczne na podany temat
 • Odtwarza rytm melodii ruchem
 • Śpiewa piosenki o prostej linii melodycznej
 • Rozpoznaje w zabawie różne elementy muzyki: zmianę tempa, dynamiki i rejestru wysokości dźwięku
 • Porównuje liczebność zbiorów i stosuje określenie tyle samo
 • Doskonali umiejętność liczenia
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Rozwija spostrzegawczość, porównując dwa obrazki
 • Zna i nazywa wybrane kolory
 • Doskonali prawidłowe trzymanie nożyczek podczas wycinania
 • Próbuje mieścić się w konturze podczas kolorowania
 • Rozpoznaje i nazywa zwierzęta spędzające zimę w naszym kraju
 • Rozróżnia ptaki (np. sikorka, wróbel, gołąb) żyjące w najbliższym środowisku Rozumie, że należy się troszczyć o zwierzęta zimą
 • Wypowiada się na temat cech zimowej pogody
 • Rozwija sprawność ruchową podczas różnorodnych zajęć gimnastycznych
 • Odczuwa radość ze sprawiania przyjemności innym
 • Czerpie radość z efektu wspólnie wykonanej pracy

 

4 – latki

 

Dziecko:

 • Zna tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
 • Ilustruje ruchem słuchaną muzykę
 • Gra na prostych instrumentach – janczarach
 • Słucha tekstów literackich i wypowiada się na temat ich treści
 • Rozwija analizę i syntezę słuchową
 • Czerpie radość z dawania prezentów
 • Rozpoznaje i nazywa podstawowe figury geometryczne
 • Konstruuje prostą grę matematyczną
 • Liczy, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności
 • Ustala wynik dodawania i odejmowania
 • Klasyfikuje przedmioty według określonej cechy
 • Porusza się w przestrzeni zgodnie z poleceniami: w lewo, w prawo, do przodu, do tyłu
 • Stosuje określenia stosunków przestrzennych: wyżej, niżej, nad, pod, obok
 • Rozumie znaczenie niektórych symboli graficznych
 • Wie, jak powstaje cień
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Łączy w pary pasujące obrazki
 • Wykonuje różnymi technikami prace plastyczno-techniczne
 • Wskazuje kierunek pochodzenia dźwięku
 • Śpiewa piosenki
 • Zna drogę listu od nadawcy do odbiorcy
 • Przestrzega reguł gry
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy i chętnie uczestniczy w uroczystościach grupowych
 • Bierze udział w organizowanych zajęciach ruchowych
 • Odgrywa role w zabawach parateatralnych
 • Uczy się wyrażać swoje uczucia i emocje
 • Jest spostrzegawcze
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane gatunki ptaków
 • Opisuje cechy charakterystyczne zimy
 • Zna właściwości śniegu i lodu
 • Zna i opisuje zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy