Nasz program :

 • zachęcanie do prowadzenia obserwacji pogody
 • kształcenie umiejętności samodzielnego rozbierania i ubierania się
 • zwracanie uwagi na umiejętność wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie wyobraźni taneczno-muzycznej
 • rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej
 • rozwijanie zainteresowań muzyką i śpiewaniem
 • zachęcanie do odbywania częstych spacerów
 • zapoznanie z symbolami pogody
 • doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • zapoznanie z marcowym przysłowiem i zjawiskami pogodowymi spotykanymi o tej porze roku
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • zachęcanie do wspólnych zabaw i rozmów
 • doskonalenie umiejętności przeliczania i porównywania
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych w zakresie malowania
 • rozwijanie motoryki małej
 • rozwijanie uwagi i spostrzegawczości poprzez wskazywanie podobieństw i różnic między dwoma obrazkami (bałwanek – zimą, bałwanek – wiosną)
 • zachęcanie do poszerzania wiadomości nt. zdrowia
 • uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka i zachęcanie do częstego spożywania warzyw i owoców, nabywanie nawyku mycia owoców i warzyw przed spożyciem
 • zachęcenie do prowadzenia hodowli nowalijek
 • rozwijanie wypowiedzi własnych
 • rozumienie pojęcia „higiena własna”
 • kształcenie słuchu muzycznego, poczucia rytmu
 • kształcenie umiejętności samodzielnego prawidłowego mycia i wycierania rąk, korzystania z toalety
 • doskonalenie posługiwania pojęciami czasowymi
 • zachęcanie do wsłuchiwania się w dźwięki otoczenia
 • wzbogacanie wiadomości nt. różnych dyscyplin sportowych
 • kształtowanie prawidłowej postawy podczas ćwiczeń ruchowych
 • kształtowanie nawyków higienicznych i rozumienie wpływu higieny na samopoczucie i zdrowie człowieka
 • zapoznanie z charakterystycznymi cechami wiosny, utrwalanie nazw i charakterystycznych cech czterech pór roku, budzenie zainteresowania przyrodą
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • rozwijanie umiejętności dostrzegania barw wokół siebie, rozpoznawanie i nazywanie kolorów podstawowych
 • wdrażane do słuchania poleceń nauczyciela
 • rozwijanie umiejętności manualnych oraz kolorowania
 • kształcenie muzykalności poprzez doświadczenia
 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 1-5 poprzez porównywanie liczebności zbiorów ,,na oko” i szacowanie: dużo/ mało
 • poszerzanie wiadomości przyrodniczych
 • zachęcenie do zabaw w małych zespołach
 • doskonalenie umiejętności matematycznych
 • poznanie obrzędu pożegnania zimy i powitania wiosny
 • wzbogacanie słownictwa o pojęcia: kukła
 • budzenie radości ze wspólnych zabaw
 • rozwijanie własnych zainteresowań
 • zapoznanie z tradycją Świąt Wielkanocnych poprzez naukę wiersza
 • rozwijanie zainteresowań hodowlą roślinek
 • rozwijanie umiejętności spostrzegania i dokonywania wyboru
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci oraz nową formą zabawy podczas muzyki
 • kształcenie mowy poprzez wypowiadanie się na temat wiersza, przestrzeganie prawa do bycia wysłuchanym i wdrażanie do słuchania innych
 • nabywanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy, kształcenie umiejętności prawidłowego stosowania określeń: więcej, mniej, tyle samo
 • zachęcanie do obserwowania otoczenia
 • poszerzanie wiadomości nt. przygotowania do świąt wielkanocnych
 • utrwalenie kolorów
 • zapoznanie z charakterystycznymi symbolami Świąt Wielkanocnych
 • zapoznanie ze sposobem wykonania pracy, charakterystycznymi kolorami