Czego uczymy się w styczniu?

 

 1. Bajki, baśnie, bajeczki.
 2. Karnawałowe stroje.
 3. Prezenty dla babci i dziadka.
 4. Czyj to dom?

 

3 – latki

Dziecko:

 • Zna treść popularnych bajek
 • Wymienia nazwy bohaterów popularnych bajek
 • Dzieli się wrażeniami na temat wysłuchanego utworu
 • Rozwija myślenie przyczynowo-skutkowe
 • Próbuje wymyślać zakończenie bajki
 • Uczestniczy w zabawach parateatralnych
 • Segreguje przedmioty zgodnie z podanym kryterium
 • Uzupełnia obrazek, dopasowując brakujące elementy
 • Ilustruje ruchem treść piosenki
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych
 • Określa położenie przedmiotów w przestrzeni: na, nad, pod
 • Stosuje określenia wielkości: mały – duży, niski – wysoki
 • Dostrzega powtarzające się układy rytmiczne i je kontynuuje
 • Przelicza elementy zbiorów
 • Posługuje się liczebnikami głównymi
 • Porównuje liczebność elementów w zbiorach
 • Układa proste kompozycje z mozaiki geometrycznej
 • Wie, co to jest karnawał
 • Rozwija aparat mowy, wykonując ćwiczenia artykulacyjne
 • Wypowiada się na temat swojej rodziny
 • Używa określeń oznaczających stopień pokrewieństwa: babcia, dziadek
 • Wykonuje różne prace plastyczno-techniczne
 • Rozpoznaje i nazywa „domy” niektórych zwierząt
 • Wymienia nazwy zwierząt, które żyją w lesie
 • Rozpoznaje niektóre ptaki z najbliższego otoczenia
 • Rozwija sprawność manualną: wykleja plasteliną, rysuje, maluje, koloruje
 • Czerpie radość ze wspólnej zabawy
 • Odczuwa radość z przygotowywania upominku dla innych – laurek dla babci i dziadka

 

4 – latki

 

Dziecko:

 • Zna popularne bajki dla dzieci
 • Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat
 • Rozwija zainteresowania czytelnicze
 • Zdobywa informacje na temat pracy biblioteki
 • Nazywa członków rodziny
 • Uczestniczy w zabawach dramowych
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby
 • Przelicza elementy w zbiorach i podaje ich liczbę
 • Grupuje przedmioty w sensowny sposób
 • Porównuje wielkość przedmiotów
 • Mierzy długość przedmiotów, używa określeń: dłuższy, krótszy, taki sam
 • Konstruuje prostą grę matematyczną
 • Rozumie i stosuje pojęcie para
 • Stosuje określenia stosunków przestrzennych, np.: nad, pod, wyżej, niżej, na prawo, na lewo
 • Odczytuje przepis kulinarny zapisany w postaci prostych symboli
 • Rozwija sprawność manualną
 • Rozpoznaje i nazywa „domy” wybranych gatunków zwierząt
 • Rozpoznaje gatunki niektórych ptaków
 • Rozumie znaczenie słowa sąsiad
 • Poznaje architekturę najbliższej okolicy
 • Składa w całość obrazki pocięte na kilka części
 • Wykonuje proste instrumenty muzyczne
 • Umie rozpoznać dźwięk i wskazać jego źródło
 • Ilustruje ruchem muzykę i śpiewa piosenki
 • Posługuje się różnymi technikami plastycznymi: malowanie, rysowanie, wyklejanie
 • Wykonuje proste konstrukcje przestrzenne
 • Dostrzega i rysuje szczegóły postaci człowieka
 • Wie, jak należy zachować się podczas uroczystości
 • Przestrzega reguł gry (np. spokojnie czeka na swoją kolej, radzi sobie w sytuacji wygranej lub porażki)
 • Współpracuje z dziećmi w grupie podczas wykonywania wspólnego zadania