Nasz program :

 • wdrażanie do zgodnej zabawy i sprzątania po skończonej zabawie
 • kształcenie koncentracji uwagi
 • poznanie nazw i  wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę
 • zachęcenia do niesienia ptakom pomocy w czasie zimy
 • przygotowywanie pokarmu dla ptaków
 • doskonalenie motoryki małej
 • rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w czasie zimy
 • kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań-wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami stosunków przestrzennych
 • utrwalanie znajomości nazw ptaków zimujących w Polsce
 • rozwijanie wyobraźni ruchowej
 • kształcenie spostrzegawczości i skupienia uwagi
 • rozwijanie ekspresji plastycznej
 • poszerzenia zakresu pojęć o wyrazy: karnawał, fajerwerki, serpentyny
 • doskonalenie umiejętności przeliczania w zakresie 1-6
 • nabywanie umiejętności porównywania liczebności zbiorów
 • poznanie miejsc i zasad bezpiecznej zabawy zimowej
 • przygotowywanie do czytania i  pisania poprzez rozwijanie słuchu fonematycznego
 • rozwijanie myślenia podczas odgadywania zagadek
 • poznanie nazw zwierząt egzotycznych
 • pogłębianie wiedzy na temat zwierząt egzotycznych
 • zapoznanie z pracą fryzjera
 • poszerzanie wiedzy na temat pracy ludzi w zawodzie fryzjera