Nasz program :

 • poszerzanie wiadomości nt. prac ogrodowych i narzędzi wykorzystywanych w pracach ogrodowych
 • doskonalenie umiejętności językowych
 • rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów wg kolorów
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • wyrabianie postawy opiekuńczej wobec kwiatów
 • rozwijanie logicznego myślenia oraz dokonywania analizy i syntezy wzrokowej
 • poszerzanie wiadomości nt. pielęgnacji roślin
 • zapoznanie z budową i warunkami rozwoju tulipana, zachęcanie do hodowli kwiatów, obserwowanie rozwoju rośliny, poszerzenie wiadomości na temat hodowli roślin
 • rozwijanie sprawności manualnych
 • doskonalenie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie zainteresowań muzyką poważną
 • kształtowanie umiejętności estetycznego poruszania się
 • ćwiczenia aparatu oddechowego
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej
 • wyjaśnienie pojęcia nowalijki, uświadomienie sobie potrzebę jedzenia świeżych warzyw, mycia rąk oraz owoców i warzyw
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i utrwalanie nazw warzyw
 • rozwijanie wyobraźni twórczej
 • rozumienie, że zwierzęta mają podobne potrzeby jak ludzie i człowiek musi pomagać im je zaspokajać, opiekować się zwierzętami
 • samodzielne dokonywanie wyboru zabawy
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach taneczno-ruchowych
 • wzmacnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego poprzez śpiewanie na zgłoskach: mu, ko i wydłużanie fazy wydechowej
 • rozwijanie umiejętności kolorowania wg wzoru
 • zachęcanie do zgodnych zabaw
 • zachęcanie do zabaw zgodnie z zainteresowaniami
 • wdrażanie do koncentracji podczas słuchania wiersza
 • nabywanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi 1-3, rozwijanie uwagi, myślenia
 • rozwijanie orientacji przestrzennej
 • utrwalenie nazw zwierząt
 • łączenie w pary obrazków zwierząt i ich domów
 • wzbogacenie wiadomości nt. zwierząt domowych i ich dzieci
 • zachęcanie do samodzielności podczas ubierania się w strój wyjściowy
 • rozwijanie logicznego myślenia i pamięci
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych
 • doskonalenie umiejętności liczenia i klasyfikowania
 • poszerzanie wiadomości nt. dba dbałości o  środowisko przyrodnicze
 • zachęcanie do wypowiedzi dzieci nieśmiałe
 • rozwijanie wyobraźni podczas układania
 • rozwijanie wyobraźni podczas konstruowania z klocków
 • zachęcanie do odwzorowywania pojazdu
 • zapoznanie z muzyką elektroniczną
 • zachęcanie do włączania się do zabaw muzyczno- ruchowych
 • doskonalenie umiejętności kolorowania
 • rozwijanie drobnych ruchów mięśni palców podczas lepienia z plasteliny
 • wzbogacanie doświadczeń plastyczno- technicznych oraz wyobraźni przestrzennej
 • zachęcanie do udziału w improwizacji ruchowej
 • zwracanie uwagi na słuchanie poleceń nauczyciela
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej
 • rozpoznawanie różnych sylwet związanych z kosmosem wykorzystanych w teatrzyku i formą teatru cieni
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych
 • zachęcanie do zabaw zespołowych
 • rozwijanie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy w chodzie, biegu i staniu
 • zachęcanie do kolorowania
 • rozumienie, że jesteśmy częścią przyrody, o którą trzeba dbać, rozwijanie pamięci mechanicznej poprzez naukę wiersza na pamięć, kształcenie postawy proekologicznej
 • zachęcanie do aktywnego udziału w zabawach porannych
 • kształtowanie postawy szacunku roślin (niezrywanie roślin)
 • określanie nastroju piosenki
 • doskonalenie umiejętności porównywania wielkości
 • kształtowanie umiejętności powadzenia obserwacji, dzielenia się spostrzeżeniami, doskonalenie percepcji wzrokowej
 • rozwijanie umiejętności – kształtowanie umiejętności odwzorowywania liczebności zbiorów
 • doskonalenie umiejętności porównywania wielkości
 • rozwijanie umiejętności manualnych i motoryki małej
 • poszerzanie wiadomości nt. ekologicznego trybu życia
 • kształtowanie nawyku segregowania śmieci
 • ćwiczenie pamięci odtwórczej
 • rozwijanie własnych zainteresowań