Nasz program :

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poszerzanie wiadomości nt. miejsca swojego zamieszkania
 • rozwijanie patriotycznej postawy
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej podczas budowania
 • poszerzanie wiadomości nt. cech charakterystycznych wsi
 • zachęcanie do rysowania kwiatów
 • rozwijanie spostrzegawczości i uwagi poprzez porównywanie treści dwóch obrazków: miasto-wieś, kształcenie pojęcia: zabudowa szeregowa
 • zachęcanie do konstruowania z klocków
 • rozwijanie umiejętności plastycznych – rysowania
 • kształcenie postawy patriotycznej podczas nauki hymnu
 • zapoznanie z jednym z symboli narodowych
 • zachęcanie do obserwacji okolicy
 • zwrócenie uwagi na szybkie ustawianie się w pary
 • zachęcanie do słuchania utworu o Nawojowej
 • rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej
 • rozwijanie zainteresowań poznawczych , szczególnie własnym krajem
 • nabywanie umiejętności łączenia dwóch elementów z papieru poprzez sklejanie (wykonanie flagi)
 • doskonalenie umiejętności rysowania domu
 • zapoznanie z symbolami narodowymi
 • kształcenie postawy patriotycznej u dzieci
 • rozwijanie umiejętności językowych
 • zachęcanie do zabaw
 • rozwijanie umiejętności językowych i komunikacyjnych
 • wdrażanie do odpowiadania na proste pytania dotyczące  wysłuchanych treści
 • zachęcanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas rozmowy z obcymi
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych z uwzględnieniem doboru kolorów
 • zachęcanie do rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych
 • wdrażanie do uważnego słuchania bajki
 • budzenie zamiłowania do śpiewu, wyzwalanie radości podczas wspólnej zabawy
 • zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu
 • wzbogacanie umiejętności słowno- muzycznych
 • kształcenie koncentracji właściwą reakcję na gest i ruch
 • rozwijanie zainteresowań bajkami
 • ćwiczenie pamięci odtwórczej podczas nauki wiersza
 • ugruntowanie pojęcia ,,rodzina”
 • wdrażanie do prawidłowego określania członków rodziny
 • zachęcanie do rysowania postaci
 • zachęcanie do koncentracji uwagi
 • budzenie i rozwijanie uczucia miłości, szacunku i życzliwości dla członków rodziny
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych podczas oglądania książek
 • zapoznanie z wyglądem i nazwami mieszkańców łąki
 • rozróżnianie wybranych odgłosów owadów nagrane na płycie
 • utrwalenie nazw i wyglądu poznanych owadów
 • rozwijanie inwencji twórczej dzieci
 • rozwijanie umiejętności kolorowania
 • rozwijanie umiejętności matematycznych tj. przeliczania, orientacji przestrzennej
 • zachęcanie do poszukiwania owada
 • poszerzanie umiejętności plastycznych
 • poszerzanie doświadczeń muzycznych w zakresie tworzenia muzyki
 • zwracanie uwagi na prawidłowe posługiwanie się przyborami do rysowania
 • zachęcanie do wspólnej pracy przy tworzeniu albumu
 • zapoznanie z pszczołą, jej sposobem życia, rolą dla środowiska, oraz niebezpieczeństwem płynącym z kontaktu  z człowiekiem