Nasz program :

 

 • rozbudzanie własnej inicjatywy i zachęcanie do inicjowania zabawy z przestrzeganiem, ustalonych w grupie zasad
 • poszerzenie wiadomości na temat tradycji wiosennych
 • poszerzanie wiadomości nt przyjścia wiosny
 • doskonalenie umiejętności planowania na płaszczyźnie
 • wdrażanie do samodzielności
 • wdrażanie do słuchania poleceń nauczyciela
 • zapoznanie z kolejnością pór roku
 • rozwijanie słuchu fonematycznego i koordynacji wzrokoworuchowej
 • wdrażanie do wyrazistej wypowiedzi na forum grupy rozwijanie pamięci odtwórczej
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • zachęcanie do wykonywania wizytówek dla hodowanych roślinek
 • zapoznanie z czynnikami niezbędnymi do wzrostu rośliny
 • kształtowanie nawyku dbania o rośliny
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rośliny doniczkowe, sadzonki
 • rozpoznawanie mięty i bazylii za pomocą węchu
 • rozwijanie poczucia rytmu
 • zachęcanie do aktywnego słuchania muzyki
 • zachęcenie do spożywania zdrowych napojów
 • rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą
 • wzbogacenie wiadomości na zjawisk atmosferycznych i określeń pogody
 • interesowanie się zjawiskami pogodowymi
 • kształtowanie umiejętności rozumienia związków przyczynowo – skutkowych
 • kształtowanie umiejętności posługiwania się głosem
 • rozumienie zależności między rodzajem ubrania a pogodą
 • nabywanie umiejętności prawidłowego liczenia i porównywania ilości elementów
 • doskonalenie umiejętności matematycznych
 • dostrzeganie regularności podczas układania rytmu
 • zapoznawanie z tradycjami świąt wielkanocnych