Nasz program :

 

 1. Bawimy się kolorami
 2. Poznajemy instrumenty
 3. Szukamy wiosny
 4. Malujemy pisanki

3 – latki

 

Dziecko:

 • Słucha utworów literackich i dzieli się wrażeniami na ich temat.
 • Ilustruje ruchem i gestem treść utworów literackich.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.
 • Bierze udział w zabawach ruchowych i gimnastycznych.
 • Wypowiada się na temat własnoręcznie wykonanych prac.
 • Zna niektóre tradycje związane z Wielkanocą.
 • Ogląda reprodukcje obrazów i opowiada o nich.
 • Chętnie wykonuje prace plastyczne różnymi technikami: maluje, lepi z plasteliny, rysuje.
 • Podejmuje próby wycinania nożyczkami.
 • Słucha fragmentów utworów muzyki klasycznej.
 • Określa, czy muzyka jest głośna, czy cicha, szybka czy wolna.
 • Rozpoznaje niektóre instrumenty muzyczne.
 • Stara się zagrać na wybranym instrumencie perkusyjnym.
 • Wyklaskuje rytm.
 • Rozpoznaje dźwięki z najbliższego otoczenia.
 • Klasyfikuje przedmioty według określonych cech.
 • Zna i stosuje pojęcie para.
 • Doskonali umiejętność liczenia minimum do 3.
 • Porównuje liczbę elementów.
 • Dostrzega powtarzalność w układach różnych elementów.
 • Rozpoznaje kształty.
 • Rozumie pojęcia określające położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, pod, za, przed.
 • Łączy obrazki w logiczne pary.
 • Współuczestniczy w wykonaniu prostej gry planszowej.
 • Przestrzega ustalonych reguł gry.
 • Wie, że w grze można zwyciężyć lub przegrać.
 • Łączy przyczynę ze skutkiem.
 • Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie.
 • Współpracuje podczas zabaw i wykonywania wspólnej pracy.
 • Określa pogodę i zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla wiosny.
 • Dostrzega zmiany w przyrodzie związane z następstwem pór roku.
 • Nazywa pierwsze wiosenne kwiaty.
 • Nazywa narzędzia ogrodnicze.
 • Rozumie, że rośliny należy pielęgnować. Wie, że rośliny potrzebują do życia wody i światła.

 

 

4 – latki

 

Dziecko:

 • Słucha tekstów literackich i zadaje pytania dotyczące ich treści.
 • Myśli logicznie. Rozwiązuje zagadki.
 • Łączy w pary rymujące się wyrazy.
 • Opowiada historyjki obrazkowe, zachowując poprawną kolejność zdarzeń.
 • Zna niektóre zwyczaje związane ze świętami wielkanocnymi.
 • Stara się dbać o prawidłową wymowę głosek i wyrazów.
 • Przelicza, wymieniając liczebniki w poprawnej kolejności.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Rozpoznaje i nazywa figury geometryczne.
 • Porównuje wielkość przedmiotów.
 • Mierzy długość za pomocą kroków.
 • Nazywa aktualną porę roku i opowiada o jej cechach charakterystycznych.
 • Chętnie obserwuje przyrodę.
 • Zna cykliczne następstwo pór roku.
 • Wie, czego potrzebują rośliny, żeby rosnąć. Zakłada proste hodowle.
 • Wie, jakie prace wykonuje się wiosną w ogrodzie.
 • Rozpoznaje symbole zjawisk atmosferycznych.
 • Rozpoznaje i nazywa niektóre sprzęty gospodarstwa domowego.
 • Wie, że podczas korzystania z urządzeń elektrycznych, trzeba zachować zasady bezpieczeństwa.
 • Poznaje właściwości baniek mydlanych.
 • Rozpoznaje i nazywa kolory tęczy.
 • Miesza kolory, uzyskując nowe barwy.
 • Ogląda reprodukcje obrazów i wypowiada się na ich temat.
 • Maluje farbami, lepi z plasteliny, wykleja.
 • Wygrywa rytm na instrumentach niekonwencjonalnych.
 • Nazywa niektóre instrumenty muzyczne. Rozpoznaje ich brzmienie.
 • Reaguje ruchem na zmiany w muzyce.
 • Wskazuje kierunek dochodzenia dźwięku.
 • Śpiewa proste piosenki.
 • Dostosowuje ubranie do pogody.
 • Utrzymuje porządek na swoim stanowisku pracy.
 • Wie, jak należy się zachować podczas uroczystości.
 • Chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych.
 • Prawidłowo trzyma kredkę.