Nasz program:

 • słucha wiersza z uwagą
 • potrafi wypowiedzieć się na temat życia na wsi
 • kląska językiem- ćwicząc język
 • dobiera w pary zwierzęta
 • wie, które zwierzęta można spotkać na wsi,
 • poprawnie wykonuje zadania ruchowe
 • zna przetwory z mleka
 • odgaduje zagadki smakowe
 • potrafi wymienić produkty odzwierzęce
 • potrafi wykonać koralik z wełny
 • rozpoznaje ptaki domowe i naśladuje wydawane przez nie głosy
 • potrafi wypowiedzieć się na temat zdrowych produktów
 • rozpoznaje zwierzę po wydawanym głosie i nazywa je
 • prawidłowo uzupełnia labirynt
 • wypowiada się na temat pracy lekarza
 • odgaduje zagadki słuchowe
 • słucha bicia serca, wie gdzie się znajduje
 • wie jak należy dbać o ziemię
 • zna różne zachowania ekologiczne
 • zna rolę pszczół