Od 19.04.2021 r zapraszamy wszystkie dzieci do Gminnego Przedszkola

 

Publicznego w Nawojowej w godzinach od 6.30- 16.00 .