Nasz program:

Dziecko:

 • wypowiada się na określony temat
 • buduje dłuższe wypowiedzi
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie spaceru
 • wymieni różne rodzaje budynków
 • nazywa pomieszczenia w domu
 • zna i wymienia funkcje poszczególnych pomieszczeń w domu
 • zna adres zamieszkania
 • wie, że podawanie adresu nieznajomym jest niebezpieczne
 • zauważa różnice między wsią a miastem
 • słucha uważnie legendy i wypowiada się nt. jej treści
 • zna i wymienia symbole narodowe Polski
 • słucha hymnu narodowego i przyjmuje właściwą postawę
 • wymienia zwierzęta mieszkające na łące
 • wie, że częste przebywanie na świeżym powietrzu jest dobre dla zdrowia
 • wypowiada się nt. swoich rodziców
 • rozpoznaje i nazywa zapachy
 • posługuje się określeniami : z prawej strony, z lewej strony, na wprost, obok, przy.