Nasz program:

Umiejętności dziecka:


-dba o porządek w miejscu zabawy

-nazywa wskazane warzywa

-słucha wiersza o warzywach

-odpowiada na pytania

-reaguje na polecenia

-chętnie spaceruje i obserwuje

-rozpoznaje warzyw po kształcie

-bawi się zgodnie z innymi

-nazywa warzywa, przelicza je, porównuje posługując się określeniami mniej, więcej

-wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela

-dba o porządek w miejscu pracy

-posługuje się pojęciami „mało”, „dużo”

-porządkuje sale po skończonej zabawie

-wykonuje polecenia

-rozpoznaje  kolory; czerwony, niebieski, żółty

-nazywa kolory spotkane podczas spaceru

-rozpoznaje warzywa po smaku

-odkłada zabawki na miejsce na wyznaczone miejsce

-zna słowa i melodię piosenki

-potrafi fragmenty piosenki zaśpiewać

-dostosowuje ubiór do pogody

-rytmizuje tekst

-dokonuje wyboru zabawek i zabawy

-bawi się zgodnie z innymi

-rozwiązuje zagadki obrazkowe o warzywach

-rozpoznaje i nazywa drzewa owocowe po wyglądzie

-stara się precyzyjnie pokolorować sylwety warzyw

-przestrzega zasad

-interesuje się przyrodą oglądając ciekawe książki

-rozpoznaje  niedźwiedzia, wiewiórkę, dzika

-dostrzega zmiany w przyrodzie jesienią

-aktywnie uczestniczy w zajęciu

-rozwiązuje zagadki słowne

-odgaduje odgłosy przyrody

-posługuje się znanymi sobie kolorami

-maluje sylwetę  wiewiórki

-układa obrazek

-nazywa części ciała lisa

-posługuje się umiarkowanym głosem

-jest śmiałe w demonstrowaniu czynności

-przelicza liczebnikami głównymi

-współdziała w czasie pracy zespołowej

-klasyfikuje owoce wg rodzaju

-stara się prawidłowo powtarzać zgłoski

-aktywnie uczestniczy w zabawach

-maszeruje rytmicznie po kole

– rozpoznaje kolory

-układa puzzle

-jest spostrzegawcze

-przestrzega ustalonych zasad

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-układa w całość obrazek ze zwierzątkiem

-potrafi wypowiedzieć się nt.  zwyczajów jesiennych zwierząt leśnych

-słucha wiersz i wykonuje określone ruchy

-interesuje się zwierzętami, ptakami

-szanuje książki

-potrafi opowiedzieć o wybranych ptakach

-wypowiada się na forum grupy

-koloruje sylwety znanych ptaków

-bawi się zgodnie z kolegami i koleżankami

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-lepi z plasteliny określone formy

-opisze słowami wygląd ptaka

-sprząta z innymi zabawki po skończonej zabawie

-powtarza prawidłowo zgłoski

-posługuje się określeniami wysoko, nisko

-słucha poleceń

-zachowuje zasady bezpieczeństwa

-układa obrazek w całość

-szanujemy prawa innych w czasie zabawy

-rysuje właściwą linię łączącą

-porusza się zgodnie z graną muzyką (marsz, bieg)

-jest aktywne w czasie zabaw rytmicznych i ruchowych

-określa położenie w przestrzeni – gruszki

-rozpozna i nazwie niektóre ptaki polskie

-odgaduje proste zagadki

-aktywnie uczestniczy w zabawach

-układa przez siebie wymyślone wzory

-potrafi samodzielnie zorganizować sobie zabawę

-nazywa części garderoby jesiennej

-zna cechy jesieni

-mówi wiersz z pamięci

-zauważa zmiany pory roku w otoczeniu

-maszeruje zgodnie z rytmem

-rysuje po śladzie

-koloruje obrazek

-dzieli się zabawkami

-maszeruje zgodnie z rytmem

-rozpoznaje instrument po wygrywanym dźwięku

-samodzielnie wykonuje instrument

-maszeruje rytmicznie po kole

-układa obrazek parami

-wydziera z gazety paski

-nazywa części drzewa

-określa podobieństwa i różnice

-przelicza liczebnikami głównymi

-potrafi stemplować

-zachowuje porządek w miejscu pracy

-bawi się zgodnie

-odgaduje głos kolegi, koleżanki

-wymieni elementy jesiennego  stroju Treflika

-wykonuje ruchy zgodnie z treścią piosenki

-rysuje kredą

-szanuje prace kolegów

-prawidłowo wypowiada określone zgłoski

-zna podstawowe kolory

-z uwagą ogląda film

-wypowiada się na forum grupy

-ubiera się w zależności od pogody

-koloruje obrazek

-przestrzega zasad kodeksu

-buduje logiczne zadnia

-rozpoznaje i nazywa wybrane owoce i warzywa

-zna zdrowotne wartości owoców i warzyw

-nazywa poszczególne składniki kanapek

-stara się prawidłowo  wykonać ćwiczenie

-tworzy samodzielnie pracę plastyczną wg instrukcji

-rzuca woreczkiem do celu

-zna budowę jabłka

-sprząta po skończonej zabawie

-jest spostrzegawcze i odgaduje czego brakuje

-potrafi narysować koło

-przelicza w zakresie 1-3

-samodzielnie przebiera się w szatni w strój wyjściowy

-wyróżnia zdrowe produkty

-wie, które z produktów są niezdrowe

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-aktywnie uczestniczy w zabawach muzycznych

-zauważa zmiany w przyrodzie

-odgaduje nazwy owocu używając dotyku

-bawi się zgodnie z przyjętymi zasadami

-prawidłowo powtarza zgłoski wiu, ku……

-wie, ze ruch to zdrowie

-nazywa określone sporty (piłka nożna, siatkówka….)

-wie, ze zabawy na powietrzu wzmacniają odporność

-wymieni przybory higieny osobistej i odpowie do czego służą