W roku szkolnym 2022/2023 Nasza Grupa bierze udział w ogólnopolskim projekcie “Mały Miś w świecie wielkiej literatury”.