Umiejętności dziecka:


-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-naśladuje wybrane dźwięki

-słucha wiersza z uwaga

-wie kto to jest „patriota”

-przyjmuje postawę „baczność”

-oczyszcza obuwie przed wejściem do budynku

-zna kolory flagi polskiej

-reaguje na polecenia słowne

-koloruje obrazek z postacią

-zna wizerunek postaci Józefa Piłsudskiego

-wie kto to jest bohater narodowy

-przyjmuje postawę „baczność”

-odnajduje na mapie Polskie góry Tatry i Morze Bałtyckie

-sprząta po skończonej zabawie

-koloruje domki

-układa rytm prostokątów z dwóch kolorach

-nie oddala się od grupy

-przelicza klocki i wrzuca odpowiednią liczbę klocków

-właściwie korzysta z zabawek

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-odtwarza rytm za pomocą klaskania, tupania

-śpiewa fragmenty lub całość piosenki

-rozpoznaje i nazywa kolory

-składa z elementów dom

-zna legendę o powstaniu państwa polskiego

-zauważa miejsca dla swojej miejscowości

-uważnie słucha legendy

-wypowiada się nt. jej treści

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy

-używa zwrotów grzecznościowych

-wie kto to jest listonosz

-zna znaczenie słów : nadawca, adresat

-zna swoje imię i nazwisko

-rozpoznaje wizytówkę ze swoim imieniem

-odkłada zabawki na miejsce

-powtarza rymowankę

-zna imiona swoich kolegów i koleżanek

-rysuje samodzielnie rysunkowy list

-prawidłowo posługuje się kredkami

-potrafi się przedstawić

-zna swój adres

-nie niszczy zabawek

-wdrażanie do porządkowania sali

-rozpoznaje określone dźwięki

-segreguje koperty na duże i małe

-porównuje liczebność zbiorów

-układa przedmioty od najmniejszej do największej

-prawidłowo wypowiada dźwięki naśladowcze

-wykonuje zadania ruchowe zgodnie z opowieścią

-szybko reaguje na sygnały

-wygrywa rytmicznie określone rytmy

-bawi się zgodnie z innymi

-wyśpiewuje sylabami określone melodie

-układa historyjkę związaną z drogą listu od nadawcy do odbiorcy

-jest aktywne ruchowo

-łączy klocki ze sobą tworząc budowle

-porządkuje zabawki

-prawidłowo posługuje się kredkami i koloruje

-wie kto to jest przyjaciel

-współdziała w zabawie i pracy

-tańczy z przyjacielem

-właściwie się ubiera

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-prawidłowo postępuje wg instrukcji

-przestrzega ustalonych zasad

-przelicza i koloruje właściwa ilość kółek

-rysuje pastelami na określony temat

-właściwie posługuje się kredkami

-posługuje się umiarkowanym głosem

-współdziała w zabawie  z innymi

-szanuje wspólne zabawki

-nie niszy zabawek

-nazywa swoje emocje

-wie które są pozytywne a które negatywne

-tańczy w przyjacielem

-dorysowuje elementy twarzy misia

-odkłada zabawki na miejsce

-słucha uważnie bajki   czytanej

-ma poczucie rytmu

-śpiewa refren piosenki

-tańczy przy muzyce

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu zabaw

-buduje z klocków na określony temat

-bawi się zgodnie z innymi mówiąc umiarkowanym głosem

-odnajduje pary

-zna historie pluszowego misia

-opowiada o swoim misiu

-wymieni imiona ulubionych misiów

-tańczy przy muzyce

-wykonuje określone zadania słowno-ruchowe

-z zaciekawieniem ogląda książki

-ogląda film z uwagą

-wypowiada się nt. treści filmu

-nazywa zwierzęta spotkane na spacerze

-słucha poleceń nauczyciela

-spontanicznie udziela odpowiedzi

-samodzielnie dokonuje wyboru zabawy

-wspólnie z innymi urządza wystawkę

-nazywa elementy obrazka

-układa je na narysowanym podkładzie i przykleja

-bawi się w sposób bezpieczny na placu przedszkolnym

-prawidłowo wykonuje zadanie ruchowe

-łączy liną określone obrazki

-używa zwrotów grzecznościowych

-jest spostrzegawcze

-aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-szybko reaguje na sygnały

-zauważa piękne elementy przyrodnicze

-lepi z masy solnej

-przestrzega zasad kodeksu

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia artykulacyjne

-rozpoznaje i nazywa instrumenty

-gra na wybranym instrumencie

-lubi przebywać na świeżym powietrzu

-prawidłowo posługuje się kredkami

-koloruje obrazek

-pomaga innym w porządkowaniu

-koloruje wybrany obrazek

-opowiada z wykorzystaniem przygotowanych ilustracji

-buduje prawidłowe zdania

-mówi w sposób zrozumiały i logiczny