Umiejętności dziecka:

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-dorysowuje elementy bałwanka

-rozpoznaje zimowe krajobrazy

-wypowiada się na forum grupy

-słucha poleceń

-zauważa zmiany pogodowe

-stara się prawidłowo posługiwać się kredkami

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-wie jak wygląda gwiazdka śniegowa

-łączy klejem paski papieru i maluje je białą farbą

-wspólnie z innymi lepi bałwana

-reaguje na polecenia

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-sprząta po skończonej zabawie

-rozpoznaje zwierzęta i wskazuje największe

-przelicza liczebnikami

-jest spostrzegawcze

-tworzy pary zwierząt

-samodzielnie próbuje się przebierać

-czworakuje w zabawie

-łączy w pary pingwiny

-odkłada zabawki na miejsce

-szanuje prawa innych w zabawie

-słucha uważnie opowieści słownej

-odgaduje zagadki

-słucha uważnie piosenki

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-chętnie i często spaceruje

-jest odporne na choroby

-sprawnie czworakuje

-rozumie, że złe zachowanie niesie ze sobą konsekwencje

-bawi się zgodnie z innymi

-zapamiętuje miejsce i położenia zabawki

-rozpoznaje i nazywa niektóre zwierzęta polarne

-odpowiada na pytania

-śpiewa piosenkę

-wypowiada się na forum grupy

-śpiewa piosenkę

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-nazywa zwierzęta egzotyczne

-rozpoznaje zwierzęta egzotyczne

-wypowiada się na forum grupy

-naśladuje ruchy i głosy zwierząt

-stara się prawidłowo posługiwać się kredkami

-odkłada zabawki po skończonej zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-chętnie uczestniczy w zabawie

-wie jak wygląda lew

-stempluje korkiem grzywę lwa

-dba o estetykę pracy

-rzuca śnieżkami do celu

-reaguje na polecenia

-łączy w pary

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-sprząta po skończonej zabawie

-składa obrazek z części w całość

-segreguje wg koloru i gatunku, przelicza

-samodzielnie próbuje się przebierać

-czworakuje w zabawie

-rysuje po śladzie

-szanuje prawa innych w zabawie

-jest sprawne manualnie  i lepi z plasteliny

-słucha uważnie piosenek

-odtwarza rytmiczne teksty

-chętnie i często spaceruje

-przestrzega ustalonych zasad

-rozumie, że należy sprzątać zabawki

-bawi się w sposób bezpieczny

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta egzotyczne

-zna zasady zachowania w ZOO

-prawidłowo formułuje wypowiedzi

-jest sprawne ruchowo

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-używa zwrotów grzecznościowych

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-interesuje się kosmosem

-chętnie ćwiczy w parze

-słucha uważnie innych

-wypowiada się na forum grupy

-słucha poleceń

-w sposób bezpieczny porusza się po chodniku

-stara się prawidłowo posługiwać się kredkami

-używa zwrotów grzecznościowych

-słucha zagadki i wierszyka

-postępuje wg instrukcji nauczyciela

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom i rysuje zgodnie z poleceniem

-lepi z plasteliny określone postaci

-przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-samodzielnie próbuje się przebierać

-koloruje ulubionymi kolorami kredek

-rozpoznaje dźwięki i odgaduje zagadki  słuchowe

– próbuje rytmicznie grać

-na instrumentach

-chętnie i często bawi się na świeżym powietrzu

-rozpozna globus

-rozumie, ze złe zachowanie niesie za sobą konsekwencje

-podaje rozwiązania zagadek

-jest tolerancyjne wobec innych i inności

-szanuje swoje koleżanki i kolegów

-dzieli się spostrzeżeniami z obserwacji przyrodniczych

-szybko odnajduje parę

-przestrzega zasad i reguł proponowanych gier

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-odgaduje nazwy bajek

-potrafi dokonać wyboru najładniejszej i najbardziej ulubionej bajki

-rozpoznaje zimowe krajobrazy

-jest pogodne i wesołe w czasie zabawy

-kulturalnie odnosi się do innych

-używa zwrotów grzecznościowych

-projektuje własny strój

-dba o porządek w miejscu pracy

-zauważa zmiany w krajobrazie

-reaguje na polecenia

-przelicza w zakresie dostępnym dzieciom

-segreguje wg koloru

-chętnie uczestniczy w zabawie

-przelicza liczebnikami

-rozwiązuje zadania

-szuka ptasich śladów  w ogrodzie

-reaguje na polecenia

-samodzielnie wykonuje zakładkę

-powtarza określone zgłoski

-improwizuje taniec przy muzyce poważnej

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-chętnie i często spaceruje

-jest odporne na choroby

-rozumie, że hałas szkodzi zdrowiu

-odgaduje tytuły bajek po melodiach znanych piosenek

-tworzy dłuższą wypowiedź

-zauważa zimowe zmiany w przyrodzie

-układa obrazek z części w całość