Dziecko:
-kontroluje głos podczas zabawy

-odgaduje o kim była mowa po opisie słownym

-nazywa rysowaną figurę

-powtarza fragmenty wiersza

-mówi wiersz z pamięci na forum grupy

-szybko ustawia się w pary i trójki

-precyzyjnie wycinana elementy puzzli

-jest sprawne i szybkie

-reaguje na sygnały nauczyciela

-powtarza rymowankę

-bawi się i śpiewa

-szanuje zabawki przedszkolne

-bawi zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-kontynuuje podany rytm z figur

-słucha wiersza o prawach dzieci

-buduje logiczne wypowiedzi nt. praw

-gra na instrumentach perkusyjnych

-postępuje wg instrukcji

-reaguje na zmianę sygnału

-bawi się przy rymowance

– precyzyjnie koloruje postać chłopca

-bawi się zgodnie z innymi

-używa zwrotów: proszę, przepraszam, dziękuje

-bawi się przy znanej dzieciom piosence

-słucha uważnie wiersza

-wskazuje właściwie kierunki; lewy i prawy

-nazywa poszczególne palce

-prawidłowo przelicza

-jest zwinne i sprawne ruchowo

-rozpoznaje odgłosy otoczenia

-słucha poleceń

-wie do czego służą poszczególne przedmioty

-koloruje wg własnego pomysłu

-powtarza rymowankę wykonując określone ruchy

-z uwagą śledzi fabułę filmu

-rysuje na określony temat

-prawidłowo posługuje się przyborami

-godzi się  z porażką

-buduje logiczne zdania

-tańczy taniec „Grozik”

-słucha uważnie opowiadania

-wie co znaczy być tolerancyjnym wobec innych

-współdziała w zespole

-kończy rozpoczęty rysunek

-śpiewa poznane piosenki

-aktywnie uczestniczy w zajęciach

-słucha z uwagą opowiadania

-wypowiada się nt. niektórych instrumentów

-wypowiada się na podany temat

-szuka nowych rozwiązań

-interesuje się zjawiskami przyrodniczymi

-odgaduje nazwy instrumentów muzycznych

-dzieli sowa na sylaby

-szanuje zabawki

-aktywnie uczestniczy w zabawach porannych

-interesuje się muzyką

-mówi rymowankę głośno, cicho, wolno, szybko

-rozpoznaje źródło dźwięków

-ma poczucie rytmu

-zna zasady nowej gry

-przestrzega poznanych  reguł podczas gry z kolegą

-odpowiada na pytania o owadach

-zauważa zmiany w przyrodzie wiosną

-szybko ustawia się w kole

-prawidłowo łączy instrument z muzykiem

-koloruje wg kodu

-powtarza treść rymowanki

-nazywa instrumenty perkusyjne

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczno-techniczną

-konstruuje z klocków, projektuje, łączy elementy

-jest kreatywne

-konstruuje ciekawe budowle

-dorysowuje elementy do nutki

-słucha opowiadania

-odpowiada na pytania

-wymienia przyjemne i nieprzyjemne dla zdrowia dźwięki

-precyzyjnie łączy linią

– w umiarkowany sposób posługuje się głosem

-dzieli słowa na sylaby

-naśladuje ruchy pokazane przez innych

-nazywa określone pojazdy

-czeka na swoja kolej wypowiadania się

-precyzyjnie wycina

-szybko odszukuje parę

-ustawia się w pociąg i śpiewa piosenkę

-chętnie maluje

-zna zabawę  „Karuzela”

-słucha opowiadania i odpowiada na pytania

-posługuje się w rozmowie wiedzą o samolotach i zasadach podróży nimi

-we właściwy sposób reaguje na sygnały słowno-dźwiękowe

-spaceruje bezpiecznie parami

-określa, czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe

-bawi się zgodnie w małych grupach

-pomaga innym w czasie sprzątania zabawek

-wykonuje łódkę wg instrukcji

-prawidłowo przelicza liczebnikami

-układa z mozaiki geometrycznej na określony temat

-wie co należy spakować na wakacje

-koloruj wg kodu

-odtwarza podany rytm

-ma poczucie rytmu

-maluje farbami plakatowymi na dany temat

-zauważa zmiany w przyrodzie

-szybko odnajduje parę

-prawidłowo wypowiada samogłoski

-prawidłowo przelicza i rysuje określoną ilość kropek

-orientuje się na kartce

-odgaduje nazwy pojazdów

-zna zasady bezpiecznego podróżowania

-wymieni zasady podczas podróży samochodem

-rysuje figury geometryczne płaskie

-wypowiada się nt. treści ilustracji

-rysuje wg kodu

-wymieni kilka ciekawych miejsce lub nazw miast Polski

-rysuje na określony temat

-interesuje się otoczeniem

-dzieli zdania na słowa

-przelicza ilość słów w zdaniu

-naśladuje określone ruchy

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-zna zasady bezpieczeństwa w czasie wakacji

-wypowiada się na powyższy temat

-śpiewa indywidulanie i zbiorowo  nowo poznaną piosenkę

-poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe

-rysuje pojazdy

-konstruuje wg własnych pomysłów

-kojarzy słowa z określonymi pojęciami

-rozpozna góralską muzykę

-prawidłowo określa położenie

-tworzy pracę plastyczną

-wykonuje ćwiczenia z chustą animacyjną

-aktywnie uczestniczy w opowieści ruchowej

-rysuje po śladzie i precyzyjnie  koloruje

-rozpoznaje i nazywa mieszkańców mórz

-kończy rozpoczęto słowo na określoną sylabę

-wskazuje różnice

-aktywnie uczestniczy w pantomimie

-bawi się przy piosence „Jedzie…..

-słucha uważnie opowiadania

-tworzy logiczne zdania podczas wypowiadania się

-wie co jest ważne dla zdrowia

-reaguje na zmianę polecenia

-prawidłowo powtarza zgłoski

-rysuje odpowiednią ilość kropek

-kontroluje swój głos podczas zabawy

-odtwarza określone ruchy z pamięci

-śpiewa piosenkę „Jagódki”

-rozpoznaje i nazywa niektóre z ziół i owoców

-wie, że owoce są zdrowe

-określi smak kwaśny i słodki

-samodzielnie tworzy kompozycję z przygotowanych elementów

-nazywa zebrane rośliny

-układa puzzle w całość

-współdziała podczas zbaw z innymi dziećmi

-korzysta we właściwy sposób z zabawek

-wymieni produkty w piramidzie zdrowia

-wymienia elementy przyrodnicze, które rozpozna zmysłami

-wie, ze owoce są zdrowe

– aktywnie uczestniczy w zajęciu

-przygotowuje deser razem z innymi

-wymieni owoce wg sposobu uprawy lub spożywania

-odgaduje nazwy koktajli

-nie przeszkadza innym w zabawie

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi

– aktywnie uczestniczy w zajęciu

-zna piosenkę „Jesteśmy jagódki”

-dorysowuje drugą część wzoru

-precyzyjnie wycina i układa wg kodu

-wymieni cechy charakterystyczne  dla „lata”

-słucha uważnie wiersza i piosenki

-ilustruje piosenkę ruchem

-wykonuje masaż w parach

-precyzyjnie wykonuje ćwiczenie graficzne

-jest wesołe i zadowolone podczas zabaw z rówieśnikami

-nazywa wybrane rośliny

-wymieni co jest potrzebne roślinie do życia

-rozpoznaje smaki

-koloruje wg kodu