Nasz program:

-używa zwrotów grzecznościowych

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-interesuje się nową porą roku

-słucha uważnie wiersza

-zna i wymieni oznaki przedwiośnia

-buduje logiczne wypowiedzi

-rysuje mazakami na określony temat

-sprząta przybory

-reaguje na sygnały

-uczestniczy w zabawie pantomimicznej

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-w sposób właściwy porozumiewa się z innymi

-prawidłowo przelicza, segreguje i porównuje liczebność zbioru

-rytmizuje tekst

-powtarza fragmenty lub całość wiersza

-mówi wiersz z pamięci na forum grupy

-układa melodie do prostych tekstów o wiośnie

-jest twórcze

-szanuje prawa innych w zabawie

-wypowiada się nt. znaków wiosny

-składa obrazek w całość

-kontynuuje rytm

-jest sprawne ruchowo

-współdziała podczas ćwiczeń

-bawi się wspólnie  z innymi

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-ilustruje treść wiersza dźwiękami instrumentów

-precyzyjnie wycina i ozdabia sylwety

-właściwie posługuje się klejem

-wypowiada się nt. roli wiatru w przyrodzie

-buduje dłuższe wypowiedzi

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-bawi się w ulubionych kącikach zabaw

-wymieni elementy garderoby wiosennej

-bawi się przy piosence

-zna i wymienia nawyki zdrowotne

-wymieni produkty bogate w witaminy

-ilustruje treść wiersza

-pamięta o zasadach dbałości o zdrowie

-wie, ze rzeżucha jest zdrowa

-bierze udział w zakładaniu hodowli rzeżuchy

-jest sprawne ruchowo

-poprawnie wykonuje zadania ruchowe

-wykonuje przysiady i podskoki

-lepi z plasteliny

-śpiewa i tańczy

-nazywa sprzęty ogrodowe

-wie do czego służą

-szanuje prawa innych w zabawie

-zauważa zmiany w przyrodzie

-zna znaczenie wody dla człowieka i świata

-nazywa określone źródła wody

-rozpoznaje i nazywa zwierzęta wiejskie

-wie jakie korzyści mamy z hodowli zwierząt

-wymienia domy zwierząt

-tworzy muzykę grając na instrumentach perkusyjnych