Dziecko:

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-dzieli drzewa na iglaste i liściaste

-rozpoznaje symptomy wiosny

-wypowiada się na forum grupy

-słucha poleceń

-bawi się  bezpiecznie

-stara się prawidłowo posługiwać się kredkami

-odkłada zabawki po zabawie

-używa zwrotów grzecznościowych

-czeka na swoją kolej w zabawie

-jest sprawne manualnie

-łączy klejem kulki z papieru z kartką tworząc drzewo

-dobiera właściwe części garderoby  wiosennej

-reaguje na polecenia

-aktywnie uczestniczy w zabawie z chustą

-powtarza rymowankę

-zapamiętuje jej treść

-przelicza liczebnikami

-jest spostrzegawcze

-słucha uważnie poleceń

-samodzielnie próbuje się przebierać

-szybko reaguje na polecenia

-odkłada zabawki na miejsce

-szanuje prawa innych w zabawie

-odgaduje zagadki o wiośnie

-słucha uważnie rymowanki i ją powtarza

-improwizuje w zabawie

-chętnie i często spaceruje

-zauważa zmiany w otoczeniu

-odnajduje swój kolor

-rozumie, ze złe zachowanie niesie konsekwencje

-przestrzega ustalonych zasad

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-wymieni cechy charakterystyczne dla pory roku – wiosny

-słucha treści wierszyka i dorysowuje brakujące elementy

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi i dba o porządek

-odgaduje zagadki słowne

-rozumie potrzebę hodowli i zjadania warzyw

-zauważa zmiany pogodowe

-wypowiada się nt. czynników wzrostowych roślin

-używa słów proszę, dziękuje , przepraszam

-używa zwrotów grzecznościowych

-chętnie uczestniczy w zabawie

-wie jak wygląda cebulka

-potrafi malować farbami

-nie przeszkadza innym podczas malowania

-przestrzega zasad kodeksu przedszkolnego

-reaguje na polecenia

-poprawnie wykonuje ćwiczenia oddechowe

-sprząta po skończonej zabawie

-aktywnie uczestniczy w zabawie w skojarzenia

-uważnie ogląda film

-odpowiada na pytania

-samodzielnie próbuje się przebierać

-obserwuje zjawiska przyrodnicze

-ma poczucie równowagi

-jest sprawne ruchowo

– rozpoznaje i nazywa  figury geometryczne

-odgaduje dźwięki wydawane przez instrumenty

-improwizuje ruchem utwory muzyki klasycznej

-chętnie i często przebywa na placu zabaw

-jest spostrzegawcze słuchowo

-organizuje sobie czas wolny

-bawi się zgodnie z innymi

-nazywa części garderoby i dopasowuje je do pogody

-słucha z uwagą wiersza

– ocenia co jest zdrowe a co niezdrowe

-bawi się razem z innymi dziećmi współdziałając

-słucha  opisu słownego

-odgaduje nazwę przedmiotu po opisie słownym

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe

-zna zwyczaj pożegnania zimy a powitania wiosny

-stara się prawidłowo posługiwać się kredkami

-rozumie, ze złe zachowanie powoduje  ich konsekwencje

-używa zwrotów grzecznościowych

-lepi z plasteliny kulki

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-koloruje ptaka

-powtarza rytmicznie rymowankę

-rysuje kredkami do muzyki

-chętnie ćwiczy

-przelicza liczebnikami

-klasyfikuje wg jednej cechy

-wyciąga wnioski

-potrafi wypowiedzieć się nt. czynników wzrostu roślin

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-słucha uważnie piosenki

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-chętnie i często spaceruje

-zachowuje się w sposób bezpieczny

-potrafi podskakiwać obunóż

-wypowiada  zgłoski

-rozpoznaje dźwięki naśladowcze wydawane przez owady i ptaki

-wymieni oznaki wiosny

-wypowiada się logicznie pełnymi zdaniami

-zauważa zmiany w przyrodzie wiosną i o nich mówi

-próbuje skakać z oderwaniem nóg od podłogi

-wie jak wygląda krokus i potrafi go rozpoznać

-odtwarza rytm

-nazywa poszczególne zwierzęta domowe

-układa obrazek  „psa”

-chętnie uczestniczy w zabawie

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-projektuje budę dla psa

-wspólnie z innymi bawi się na urządzeniach ogrodowych

-buduje wieżę

-klasyfikuje wg rodzaju

-potrafi chodzić na czworakach

-przelicza liczebnikami

-tworzy pary zwierząt

-wykonuje ćwiczenia oddechowe

-szanuje wytwory prac innych

– powtarza fragmenty tekstu ilustrując go ruchem

-słucha uważnie piosenki

-uczy się fragmentów piosenki na pamięć

-przestrzega zasad podczas spaceru