Dziecko:

-dzieli się zabawkami

-tworzy logiczne zdania

-postępuje wg instrukcji

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania związane z treścią wiersza

-wymieni tradycje wielkanocne

-ozdabia sylwetę wg własnego pomysłu

-pamięta o zasadach bezpieczeństwa

-słucha poleceń nauczyciela

-precyzyjnie rysuje

-potrafi wyciągać wnioski

-szanuje prawa innych w zabawie

-odkłada zabawki na miejsce

-powtarza rymowankę z pamięci

-ilustruje treść rymowanki

-jest aktywne podczas ćwiczeń

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-opowiada treść obrazków historyjki

-śpiewa poznaną piosenkę

-bawi się w sposób bezpieczny

-jest spostrzegawcze

-dorysowuje elementy do litery „O”

-stosuje formy grzecznościowe

-szanuje wytwory prac innych

-uważnie słucha wiersza

-układa obrazek w całość

-prawidłowo przelicza liczebnikami głównymi i porządkowymi

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-słucha poleceń nauczyciela

-wykonuje masażyk

-dorysowuje drugą część pisanki

-bawi się wg zainteresowań

-bawi się wg własnego wyboru

-prawidłowo koloruje pisanki

-bawi się przy piosence zgodnie z treścią piosenki

-tworzy muzykę grając na instrumentach perkusyjnych

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-precyzyjnie składa koła z papieru

-wspólnie  z innymi śpiewa piosenkę

-odkodowuje rysunek

-używa zwrotów proszę, przepraszam, dziękuje

-samodzielnie organizuje sobie czas

-śpiewa poznaną piosenkę

-prawidłowo segreguje i przelicza

– uważnie słucha opowiadania

-odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania

-buduje logiczne zdania

-jest sprawne ruchowo

-jest zwinne i skoczne

-samodzielnie przebiera się w szatni do wyjścia na plac

-słucha poleceń nauczyciela

-szuka rymów do podanych słów i je wypowiada

-cierpliwie czeka na kolej w zabawie

-rozpoznaje i nazywa figury geometryczne

-prawidłowo przelicza

-wskazuje zbiory o większej i mniejszej liczebności

-jest sprawne ruchowo

-reaguje na polecenia

-wskazuje drzewa liściaste i iglaste

-układa drzewa wg wielkości

-posługuje się w sposób właściwy swoim głosem w zabawie

-gra na instrumentach we właściwych fragmentach wiersza

-zna sposób powstania papieru czerpanego