Jestem Polakiem i Europejczykiem
Na majowej łące
Gdzie pracują rodzice
Kocham Mamę i Tatę

Umiejętności dziecka:
-we właściwy sposób korzysta z zabawek

-układa rytmy wg określonych kodów

-odczytuje globus

-wie jaką rolę pełni gleba

-wymieni sposoby dbania o środowisko przyrodnicze

-interesuje się najbliższym otoczeniem

-szybko reaguje na polecenia nauczyciela

-śpiewa piosenki

-układa obraz z nakrętek

-dzieli się atrakcyjnymi zabawkami

-bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami

-rysuje po śladzie

-odtwarza ruch z pamięci

-z uwagą ogląda wyświetlany film

-odpowiada na pytania związane z treścią filmu

-dba o czystość środowiska

-jest sprawne ruchowo

-dba o prawidłowa postawę w czasie siedzenia i stania

-reaguje na polecenia nauczyciela

-zna i wymienia sposoby dbania o środowisko

-bawi się zgodnie z innymi w małych zespołach

-koloruje wybrane zwierzątko

-wskazuje odpowiednią liczbę elementów

-rozwiązuje proste zadania z dodawania i odejmowania

-dostrzega zmiany w przyrodzie wiosną

-zna zabawę „My jesteśmy..

-zna i wymienia potrzeby roślin

-precyzyjnie rysuje po śladzie

-wypowiada się na określony temat

-dzieli słowa na sylaby

-słucha uważnie treści wiersza

-ilustruje wiersz sylwetami

-bawi się z innymi

-korzysta z zabawek zgodnie z przyjętymi zasadami

-tworzy oryginalny rysunek

-aktywnie ćwiczy

-rozumie potrzebę oszczędzania wody

-zna sposoby oszczędzania wody

-tworzy logiczne wypowiedzi

-wymieni czynności wody

-chętnie bawi się w gronie rówieśników

-nazywa niektóre z miast Polski

-z ochotą ćwiczy

-odgaduje zagadki

-odnajduje Polskę na mapie

-wie kim jest patriota

-rozpoznaje godło Polski

-nazywa mijane miejsca w swojej miejscowości

-reaguje na polecenie nauczyciela

-prawidłowo przelicza

-we właściwy sposób rozwiązuje konflikty

-słucha utworów muzyki poważnej

-układa budowle z figur

-rozpoznaje flagę Polski

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-zachowuje prawidłową postawę ruchową

-wymienia nazwy miast

-bawi się w zabawę „Kółko graniaste”

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha wiersza o Polsce

-rysuje i koloruje kotylion

-tworzy zbiory warzyw wg instrukcji

-prawidłowo przelicza

-zauważa zmiany w przyrodzie

-słucha legendy polskiej

-odpowiada na pytania

-precyzyjnie wycina serce

-naśladuje ruchy piłki

-nazywa wskazane miejsca w Polsce

-prawidłowo reaguje na umówione sygnały

-śpiewa poznaną piosenkę

-ma poczucie rytmu

-bawi się przy piosence „Mało nas”

-pomaga innym w trackie sprzątania zabawek

-samodzielnie organizuje sobie zabawę

-chętnie maluje, słucha muzyki

-zna nazwy i flagi niektórych państw unii

-śpiewa fragmenty hymnu unii europejskiej

-tworzy logiczne wypowiedzi

-lubi spacery

-dba o czystość i porządek  w miejscu pracy i zabawy

-nazywa mieszkańców łąki

-wypowiada się pełnym zdaniem

-mówi wiersz z pamięci

-nazywa niektórych mieszkańców łąki

-rozpoznaje i nazywa odgłosy z łąki

-dzieli słowa na sylaby i je liczy

-korzysta z zabawek zgodnie z przyjętym kodeksem

-klasyfikuje, segreguje kwiaty

-samodzielnie wykonuje pracę plastyczną

-wycina i składa w całość obrazek

-jest zwinne, szybkie, silne

-pamięta o zachowaniu prawidłowej postawy

-układa z mozaiki geometrycznej

-kończy rozpoczęte zdanie

-potrafi poradzić sobie w sytuacjach konfliktowych

-ma bogatą wyobraźnię

-powtarza słowa głośno, cicho, dzieląc je na sylaby

-określa położenie

-porównuje liczebność zbiorów, wskazuje zbiory równoliczne

-stosuje się do regulaminu spacerów

-pamięta o zasadach dobrej zabawy

-rozpoznaje głosy łąki

-układa obrazek w całość

-bawi się w sposób nie wywołujący hałas

-nazywa poszczególne kwiaty i owady

-odgaduje zagadki

-uważnie słucha wiersza

-ilustruje wiersz sylwetami

-odpowiada na pytania

-utrwalanie wiadomości nt. łąki i jej mieszkańców

-reaguje na zmianę polecenia

-zna, śpiewa i tańczy  przy  piosence „Poszło dziewczę…

-lepi z plasteliny

-wypowiada słowa określające łąkę

-odpowiada na pytania nt. treści opowiadania

-prawidłowo wypowiada zgłoski

-naśladuje pszczółki

-ogaduje nazwy zwierząt

-rysuje po śladzie

-rozpoznaje nazwy zawodów

-koloruje rysunek

-wymieni zawody z wiersza

-określi czynności osób w wykonywanych zawodach

-nazywa zawody pracowników przedszkola

-wymieni czynności lekarza

-śpiewa i tańczy przy piosence „Ojciec…..

-samodzielnie projektuje swój obraz

-nazywa poszczególne kolory

-jest pomysłowe podczas projektowania

-wie do czego służą określone przedmioty

-wie kim z zawodu jest tata

-rozpoznaje i nazywa zawody

-łączy zawód z przedmiotem

-rozwiązuje zadania matematyczne

-prawidłowo przelicza

-kontynuuje rytm

-idzie parami podczas spaceru

-odnajduje swój kolor

-projektuje tapetę

-rysuje po śladzie

-odgaduje zawód malarza

-odkłada zabawki na miejsce

-za pomocą mimiki przestawia uczucia

-jest pomysłowe w czasie konstruowania

-odtwarza podany rytm

-odtwarza treść rymowanki

-ma poczucie rytmu

-śpiewa piosenkę

-bawi się przy rymowance

-szanuje prawa w czasie  zabawy

-odgaduje glos kolegi,koleżanki

-ma poczucie równowagi

-odgaduje zagadki

-opowiada o pracy w niektórych zawodach

-dzieli słowa na sylaby

-pamięta o właściwie dobranym stroju podczas spaceru

-powtarza rymowankę

-zna swoje marzenia i je maluje

-współdziała w zespole

-odpowiada na określone pytania

-chętnie ćwiczy

-odgaduje zagadkę

-opowiada o zawodzie mamy

-kończy rozpoczęte zdanie

-szanuje rodziców

-nazywa kwiaty ogrodowe

-kończy zdanie

-lepi z masy solnej serce

-przestrzega zasad regulaminu

-potrafi się relaksować

-śpiewa piosenkę

-precyzyjnie wycina elementy pracy

-ozdabia wg własnego pomysłu

-jest sprawne ruchowo

-stosuje zasady bezpieczeństwa

-naśladuje ruchy

-odgaduje zagadki dźwiękowe

-bawi się zgodnie w grupie

-współdziała w czasie zabawy

-rysuje laurkę dla mamy

-tańczy z chustką

-prawidłowo przelicza

-poprawnie używa sformułowań: starszy, młodszy

-koloruje kwiaty wg kodu

-zachowuje się w sposób bezpieczny

-rysuje portret swojej mamy

-nazywa poszczególnych członków rodziny

-śpiewa  razem z rówieśnikami

-określa charakter muzyki

-lubi słuchać utworów muzyki poważnej

-przestrzega zasad bezpieczeństwa

-naśladuje ruchy

-kończy rozpoczęte słowo

-odkodowuje obrazek

-prawidłowo otacza pętlą przedmioty

-zachowuje właściwą postawę podczas oglądania filmu

-niesie pomoc innym

-podejmuje próbę opowiedzenia bajki