….”Każda epoka ma swe własne cele

I zapomina o wczorajszych snach:

Nieście więc wiedzy pochodnię na czele

I nowy udział bierzcie w wieków dziele —

Przyszłości podnoście gmach!

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,

Choć macie sami doskonalsze wznieść:

Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,

I miłość ludzka stoi tam na straży,

I wy winniście im cześć!”……..

Adam Asnyk  „Do młodych”

Pani Dyrektor Zofia Zając była długoletnim dyrektorem Przedszkola w Nawojowej. Całe swoje życie poświęciła pracy zawodowej najpierw na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego a potem dyrektora.

Wspaniały pedagog, mentor, wzorowy dyrektor nagradzany licznymi nagrodami panujących wówczas Wójtów. Ukształtowała kilka pokoleń wychowanków. W swojej pracy zawsze kierowała się dobrem dzieci, rodziców, nauczycieli i społeczeństwa. Zawsze pogodna , uśmiechnięta, spiesząca z pomocą i dobrą radą.

W naszych sercach i w naszej pamięci pozostanie na zawsze.

Agata Kulpa

Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej