Ustalenie terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkola (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nawojowa na rok szkolny 2024/2025