.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

Treści programowe – marzec 2022

Nasz program : poznanie nowej wartości „dociekliwość”, rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego, wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania, poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów, rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej, doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań, poznawanie części ciała i nazw wybranych organów, [...]

Treści programowe – luty 2022

Nasz program: poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru, poznanie obiegu wody w przyrodzie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, nabywanie umiejętności  wnioskowania, uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody, poznanie właściwości wody, rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej, rozwijanie umiejętności liczenia, zachęcanie do [...]

Treści programowe – styczeń 2022

Nasz program : poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek, rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych, nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności, poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego, budowanie wiadomości na temat nocy, dostrzeganie [...]

Treści programowe – grudzień 2021

Nasz program: poznanie nowej wartości „cierpliwość”, rozpoznanie i nazwanie sytuacji, w których trzeba być cierpliwym, kształtowanie pozytywnych cech charakteru, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, wdrażanie do cierpliwego czekania na swoją kolej podczas zabaw, poznanie zjawisk zwiastujących nadejście zimy, doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania ze zrozumieniem, zachęcanie do kulturalnego wypowiadania się – nieprzerywania wypowiedzi kolegom/koleżankom, poznanie [...]

Treści programowe – listopad 2021

Nasz program :   poznanie pojęcia „wolność”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, budowanie poczucia tożsamości narodowej, zachęcanie do szanowania odmienności innych, poznanie różnych rodzajów domów, poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci, uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie [...]

Treści programowe – październik 2021

Nasz program : poznanie wartości „pracowitości”, rozwijanie funkcji komunikatywnej języka, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw, zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poszerzanie doświadczeń językowych, ćwiczenie pamięci, uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody, poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca, rozwijanie kompetencji matematycznych,  doskonalenie umiejętności [...]

Treści programowe – wrzesień 2021

Nasz program : dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, motywowanie do samodzielnych doświadczeń, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy, motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami, odkrywanie własnych możliwości [...]

Treści programowe – czerwiec 2021

Nasz program : zachęcanie do zgodnych zabaw w kącikach zainteresowań rozwijanie logicznego myślenia rozwijanie wyobraźni oraz pamięci logicznej i mechanicznej, tworzenie pełnych zdań zachęcanie do rozpoznawania i prezentowania uczuć zapoznanie ze sposobami spędzania wolnego czasu - zachęcanie do łączenia w pary rozwijanie spostrzegawczości podczas zabawy dydaktycznej kształcenie umiejętności dokonywania klasyfikacji przedmiotów według określonej cechy, kształcenie [...]

Treści programowe – maj 2021

Nasz program : rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat poszerzanie wiadomości nt. miejsca swojego zamieszkania rozwijanie patriotycznej postawy zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu rozwijanie wyobraźni przestrzennej podczas budowania poszerzanie wiadomości nt. cech charakterystycznych wsi zachęcanie do rysowania kwiatów rozwijanie spostrzegawczości i uwagi poprzez porównywanie treści dwóch obrazków: miasto-wieś, kształcenie pojęcia: zabudowa szeregowa zachęcanie do konstruowania [...]

Treści programowe – kwiecień 2021

Nasz program : poszerzanie wiadomości nt. prac ogrodowych i narzędzi wykorzystywanych w pracach ogrodowych doskonalenie umiejętności językowych rozwijanie umiejętności segregowania przedmiotów wg kolorów poszerzanie doświadczeń plastycznych wyrabianie postawy opiekuńczej wobec kwiatów rozwijanie logicznego myślenia oraz dokonywania analizy i syntezy wzrokowej poszerzanie wiadomości nt. pielęgnacji roślin zapoznanie z budową i warunkami rozwoju tulipana, zachęcanie do hodowli [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!