.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Biedronki

Treści programowe – luty 2024

Nasz program: zapoznanie ze źródłami różnych dźwięków, uświadomienie dziecku wartości dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, utrwalanie zasad komunikacji wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia dyrygent, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów, usprawnianie wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, zapoznanie z estetyką i wartościami związanymi z muzyką klasyczną i koncertami utrwalenie pojęcia [...]

Treści programowe – styczeń 2024

Nasz program : poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów [...]

Treści programowe – grudzień 2023

Nasz program: poznanie zawodu listonosza, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie własnego imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych, integrowanie [...]

Treści programowe – listopad 2023

Nasz program : poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznanie zwyczajów życia, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin poznanie cech owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i [...]

Treści programowe – październik 2023

Nasz program : poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznanie zwyczajów życia, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin poznanie cech owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i [...]

Treści programowe- wrzesień 2023

Nasz program : poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrożenie do funkcjonowania w przedszkolu doskonalenie umiejętności nazywania części ciała (palców), doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, rozwijanie sprawności manualnej, nawiązywanie relacji rówieśniczych poznanie miejsc w sali i ich nazywanie, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie [...]

Treści programowe – czerwiec 2023

Dziecko: -kontroluje głos podczas zabawy -odgaduje o kim była mowa po opisie słownym -nazywa rysowaną figurę -powtarza fragmenty wiersza -mówi wiersz z pamięci na forum grupy -szybko ustawia się w pary i trójki -precyzyjnie wycinana elementy puzzli -jest sprawne i szybkie -reaguje na sygnały nauczyciela -powtarza rymowankę -bawi się i śpiewa -szanuje zabawki przedszkolne -bawi [...]

Treści programowe – maj 2023

Dziecko: -sprząta po skończonej zabawie -rozpozna flagę Polski -słucha utworów muzycznych -zna symbole narodowe -zachowuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu Polski -samodzielnie wykonuje godło Polski -dzieli się spostrzeżeniami z obserwacji przyrodniczych -koloruje wybrane obrazki miast Polski -wskazuje właściwy obrazek po opisie słownym -bawi się zgodnie z innymi -zna i przestrzega zasad -słucha opowiadania o Europie [...]

Treści programowe – kwiecień 2023

Dziecko: - samodzielne organizuje sobie czas -bawi się przy piosence „My jesteśmy krasnoludki” -tworzy przeciwieństwa -słucha uważnie wiersza -odpowiada na pytania związane z teatrem -aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej -wykleja sylwetę kolorowym papierem -samodzielnie wykonuje pracę plastyczną -rysuje po śladzie i precyzyjnie koloruje -odgaduje bajkowe zagadki -bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -bawi się bezpiecznie [...]

Treści programowe – marzec 2023

Nasz program : Dziecko:  - używa zwrotów grzecznościowych - wykonuje ćwiczenia oddechowe - interesuje się nową porą roku - słucha uważnie wiersza - zna i wymieni oznaki przedwiośnia - buduje logiczne wypowiedzi - rysuje mazakami na określony temat - sprząta przybory - reaguje na sygnały - uczestniczy w zabawie pantomimicznej - prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!