.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Biedronki

Strona główna/TP - Biedronki

Treści programowe – czerwiec 2023

Dziecko: -kontroluje głos podczas zabawy -odgaduje o kim była mowa po opisie słownym -nazywa rysowaną figurę -powtarza fragmenty wiersza -mówi wiersz z pamięci na forum grupy -szybko ustawia się w pary i trójki -precyzyjnie wycinana elementy puzzli -jest sprawne i szybkie -reaguje na sygnały nauczyciela -powtarza rymowankę -bawi się i śpiewa -szanuje zabawki przedszkolne -bawi [...]

Treści programowe – maj 2023

Dziecko: -sprząta po skończonej zabawie -rozpozna flagę Polski -słucha utworów muzycznych -zna symbole narodowe -zachowuje właściwą postawę podczas słuchania hymnu Polski -samodzielnie wykonuje godło Polski -dzieli się spostrzeżeniami z obserwacji przyrodniczych -koloruje wybrane obrazki miast Polski -wskazuje właściwy obrazek po opisie słownym -bawi się zgodnie z innymi -zna i przestrzega zasad -słucha opowiadania o Europie [...]

Treści programowe – kwiecień 2023

Dziecko: - samodzielne organizuje sobie czas -bawi się przy piosence „My jesteśmy krasnoludki” -tworzy przeciwieństwa -słucha uważnie wiersza -odpowiada na pytania związane z teatrem -aktywnie uczestniczy w zabawie ruchowej -wykleja sylwetę kolorowym papierem -samodzielnie wykonuje pracę plastyczną -rysuje po śladzie i precyzyjnie koloruje -odgaduje bajkowe zagadki -bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -bawi się bezpiecznie [...]

Treści programowe – marzec 2023

Nasz program : Dziecko:  - używa zwrotów grzecznościowych - wykonuje ćwiczenia oddechowe - interesuje się nową porą roku - słucha uważnie wiersza - zna i wymieni oznaki przedwiośnia - buduje logiczne wypowiedzi - rysuje mazakami na określony temat - sprząta przybory - reaguje na sygnały - uczestniczy w zabawie pantomimicznej - prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe [...]

Treści programowe – luty 2023

Nasz program : Dziecko: - bawi się zgodnie z innymi dziećmi - wykonuje doświadczenie - śpiewa i bawi się przy znanej piosence - słucha uważnie opowiadania - wypowiada się nt. życia na kontynentach: Antarktydy i Arktyki - samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela - rysuje swoje ulubione zwierzę polarne - precyzyjnie rysuje po śladzie - [...]

Treści programowe – styczeń 2023

Nasz program: Dziecko: - bawi się zgodnie z innymi dziećmi - zna zabawę w „Balonika” - prawidłowo powtarza zgłoski i głoski - wyjaśni pojęcie „karnawał” - buduje logiczne i wielozdaniowe wypowiedzi - odgaduje nazwy postaci z bajek - samodzielnie projektuje suknię - precyzyjnie posługuje się nożyczkami - reaguje na polecenia - powtarza zdania z rymowanki [...]

Treści programowe -grudzień 2022

Nasz program : Dziecko: - samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek - ma bogatą wiedzę nt. zimy - powtarza rymowankę - tworzy zdania nt. treści obrazków - układa obrazki wg właściwej kolejności - samodzielnie wykonuje pracę plastyczną - postępuje wg instrukcji nauczyciela - reaguje na polecenia nauczyciela - rozpoznaje i nazywa wielkości figur - przestrzega [...]

Treści programowe – listopad 2022

Nasz program: -bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -zna utwór „Krakowiaczek jeden..” -zna legendę o powstaniu państwa polskiego -wie co to jest patriotyzm -rysuje pastelami na określony temat -zna adres swojego  miejsca zamieszkania -słucha poleceń słownych i wzrokowych -pomaga innym w porządkowaniu zabawek -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -odpowiada na pytania nauczyciela -reaguje na [...]

Treści programowe – październik 2022

Nasz program: Dziecko: -rozpoznaje i nazywa owoce -organizuje sobie czas do zabawy -jest spostrzegawcze -bawi się w zabawy tematyczne -słucha uważnie opowiadania  o warzywach -wypowiada się na forum grupy -lepi z plasteliny okazy warzyw -utrzymuje porządek w miejscu pracy -reaguje na polecenia nauczyciela -odgaduje nazwy warzyw -śpiewa piosenkę -pomaga innym podczas sprzątania -dzieli słowa na [...]

Treści programowe – wrzesień 2022

Nasz program : Dziecko: - bawi się zgodnie z innymi dziećmi - potrafi się przedstawić - jest aktywne w czasie ćwiczeń - zna bohaterów naszych podręczników - buduje dłuższe wypowiedzi - zna podstawowe zasady zachowania się w grupie - rysuje portret Treflinki - wie jak narysować portret - pamięta o zasadach  bezpieczeństwa podczas zabawy - [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!