.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Biedronki

Strona główna/TP - Biedronki

Treści programowe – marzec 2023

Nasz program : Dziecko:  - używa zwrotów grzecznościowych - wykonuje ćwiczenia oddechowe - interesuje się nową porą roku - słucha uważnie wiersza - zna i wymieni oznaki przedwiośnia - buduje logiczne wypowiedzi - rysuje mazakami na określony temat - sprząta przybory - reaguje na sygnały - uczestniczy w zabawie pantomimicznej - prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe [...]

Treści programowe – luty 2023

Nasz program : Dziecko: - bawi się zgodnie z innymi dziećmi - wykonuje doświadczenie - śpiewa i bawi się przy znanej piosence - słucha uważnie opowiadania - wypowiada się nt. życia na kontynentach: Antarktydy i Arktyki - samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela - rysuje swoje ulubione zwierzę polarne - precyzyjnie rysuje po śladzie - [...]

Treści programowe – styczeń 2023

Nasz program: Dziecko: - bawi się zgodnie z innymi dziećmi - zna zabawę w „Balonika” - prawidłowo powtarza zgłoski i głoski - wyjaśni pojęcie „karnawał” - buduje logiczne i wielozdaniowe wypowiedzi - odgaduje nazwy postaci z bajek - samodzielnie projektuje suknię - precyzyjnie posługuje się nożyczkami - reaguje na polecenia - powtarza zdania z rymowanki [...]

Treści programowe -grudzień 2022

Nasz program : Dziecko: - samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek - ma bogatą wiedzę nt. zimy - powtarza rymowankę - tworzy zdania nt. treści obrazków - układa obrazki wg właściwej kolejności - samodzielnie wykonuje pracę plastyczną - postępuje wg instrukcji nauczyciela - reaguje na polecenia nauczyciela - rozpoznaje i nazywa wielkości figur - przestrzega [...]

Treści programowe – listopad 2022

Nasz program: -bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -zna utwór „Krakowiaczek jeden..” -zna legendę o powstaniu państwa polskiego -wie co to jest patriotyzm -rysuje pastelami na określony temat -zna adres swojego  miejsca zamieszkania -słucha poleceń słownych i wzrokowych -pomaga innym w porządkowaniu zabawek -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -odpowiada na pytania nauczyciela -reaguje na [...]

Treści programowe – październik 2022

Nasz program: Dziecko: -rozpoznaje i nazywa owoce -organizuje sobie czas do zabawy -jest spostrzegawcze -bawi się w zabawy tematyczne -słucha uważnie opowiadania  o warzywach -wypowiada się na forum grupy -lepi z plasteliny okazy warzyw -utrzymuje porządek w miejscu pracy -reaguje na polecenia nauczyciela -odgaduje nazwy warzyw -śpiewa piosenkę -pomaga innym podczas sprzątania -dzieli słowa na [...]

Treści programowe – wrzesień 2022

Nasz program : Dziecko: - bawi się zgodnie z innymi dziećmi - potrafi się przedstawić - jest aktywne w czasie ćwiczeń - zna bohaterów naszych podręczników - buduje dłuższe wypowiedzi - zna podstawowe zasady zachowania się w grupie - rysuje portret Treflinki - wie jak narysować portret - pamięta o zasadach  bezpieczeństwa podczas zabawy - [...]

Treści programowe – maj 2022

Nasz program : poznanie wartości „mądrość”, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi, budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy, poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie, rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci, rozwijanie ciekawości poznawczej, budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy, poznanie biblioteki, [...]

Treści programowe – kwiecień 2022

Nasz program : poznanie znaczenia tradycji, poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół, budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami, poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania, zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”, poznanie zabaw matematycznych z pisankami, doskonalenie [...]

Treści programowe – marzec 2022

Nasz program : poznanie nowej wartości „dociekliwość”, rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego, wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania, poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów, rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej, doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań, poznawanie części ciała i nazw wybranych organów, [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!