.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Biedronki

Treści programowe – czerwiec 2024

Nasz program: zapoznanie z prawami i obowiązkami dziecka, kształtowanie umiejętności współpracy w opiece nad domowym pupilem, kształtowanie odpowiedzialności za zwierzę domowe czytanie globalne wyrazów: kot, pies, doskonalenie dzielenia wyrazów na sylaby, rozwijanie umiejętności budowania prawidłowej wypowiedzi, rozwijanie odpowiedzialności za domowego pupila zapoznanie z działaniem magnesu, kształtowanie umiejętności przeliczania liczb porządkowych, kształtowanie poszanowania dla zwierząt poznanie [...]

Treści programowe – maj 2024

Nasz program: poznanie polskich symboli narodowych, rozwijanie motoryki małej, utożsamianie się ze swoją ojczyzną rozpoznawanie symboli narodowych, poznanie „Mazurka Dąbrowskiego”, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie umiejętności motorycznych utrwalenie umiejętności odtwarzania rytmów i przeliczania, rozwijanie umiejętności współpracy z rówieśnikami, kształtowanie umiejętności wnioskowania nauka prostego kroku krakowiaka, wdrażanie do poruszania się krokiem dostawnym po obwodzie koła, nauka piosenki, [...]

Treści programowe – kwiecień 2024

Nasz program: zapoznanie z zasadami prawidłowego korzystania z książek i z biblioteki, kształtowanie nawyku odkładania książek na półkę i szanowania ich utrwalenie wiedzy na temat księgarni i biblioteki, kształtowanie umiejętności właściwego korzystania z biblioteki i zachowania w księgarni doskonalenie rozumienia cech wielkościowych, rozwijanie umiejętności przeliczania, zapoznanie z procesem tworzenia książki, kształtowanie postawy gotowej do poznawania [...]

Treści programowe – marzec 2024

Nasz program : wprowadzenie pojęć: kino i teatr, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze zapoznanie z nazwami zawodów teatralnych (aktor, reżyser, scenograf), rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie postawy otwartej i gotowej do uczestnictwa w kulturze, propagowanie właściwych zachowań w kinie i teatrze doskonalenie umiejętności poruszania [...]

Treści programowe – luty 2024

Nasz program: zapoznanie ze źródłami różnych dźwięków, uświadomienie dziecku wartości dźwięków w codziennym życiu, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, utrwalanie zasad komunikacji wyjaśnienie i utrwalenie pojęcia dyrygent, poznanie i utrwalenie nazw instrumentów, usprawnianie wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, zapoznanie z estetyką i wartościami związanymi z muzyką klasyczną i koncertami utrwalenie pojęcia [...]

Treści programowe – styczeń 2024

Nasz program : poznanie funkcji zegara i wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do uważnego słuchania utworów [...]

Treści programowe – grudzień 2023

Nasz program: poznanie zawodu listonosza, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku dla osób pracujących w różnych zawodach poznanie funkcji i wyglądu telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie własnego imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie wyobraźni i umiejętności konstrukcyjnych, integrowanie [...]

Treści programowe – listopad 2023

Nasz program : poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznanie zwyczajów życia, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin poznanie cech owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i [...]

Treści programowe – październik 2023

Nasz program : poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, poznanie zwyczajów życia, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin poznanie cech owoców dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, kształtowanie sprawności manualnej, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i [...]

Treści programowe- wrzesień 2023

Nasz program : poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrożenie do funkcjonowania w przedszkolu doskonalenie umiejętności nazywania części ciała (palców), doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie ciała, rozwijanie sprawności manualnej, nawiązywanie relacji rówieśniczych poznanie miejsc w sali i ich nazywanie, doskonalenie umiejętności orientacji w schemacie [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!