.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

Treści programowe – Listopad 2021

Nasze cele : wprowadzenie pojęć: miłość do ojczyzny, pomysłowość; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu; nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych w [...]

Treści programowe – październik 2021

Nasz program : wprowadzenie pojęć: piękno przyrody, pracowitość; kształtowanie pojęć związanych ze zjawiskami przyrodniczymi, dokonywanie obserwacji przyrodniczych; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie- stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie [...]

Treści programowe – wrzesień 2021

Cele ogólne: wprowadzenie pojęć: koleżeńskość, bezpieczeństwo; zapoznanie dzieci z salą i przedszkolem; poznawanie sposobów pomocy nowym koleżankom i kolegom; rozwijanie umiejętności nazywania emocji i mówienia o nich oraz pozytywnego reagowania na nowe sytuacje i osoby; budzenie postaw zainteresowania drugą osobą; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie [...]

Treści programowe – maj 2021

Nasz program: Dziecko: wypowiada się na określony temat buduje dłuższe wypowiedzi przestrzega zasad bezpieczeństwa w czasie spaceru wymieni różne rodzaje budynków nazywa pomieszczenia w domu zna i wymienia funkcje poszczególnych pomieszczeń w domu zna adres zamieszkania wie, że podawanie adresu nieznajomym jest niebezpieczne zauważa różnice między wsią a miastem słucha uważnie legendy i wypowiada się [...]

Treści programowe- kwiecień 2021

Nasz program: słucha wiersza z uwagą potrafi wypowiedzieć się na temat życia na wsi kląska językiem- ćwicząc język dobiera w pary zwierzęta wie, które zwierzęta można spotkać na wsi, poprawnie wykonuje zadania ruchowe zna przetwory z mleka odgaduje zagadki smakowe potrafi wymienić produkty odzwierzęce potrafi wykonać koralik z wełny rozpoznaje ptaki domowe i naśladuje wydawane [...]

Treści programowe – marzec 2021

Nasz program :   rozbudzanie własnej inicjatywy i zachęcanie do inicjowania zabawy z przestrzeganiem, ustalonych w grupie zasad poszerzenie wiadomości na temat tradycji wiosennych poszerzanie wiadomości nt przyjścia wiosny doskonalenie umiejętności planowania na płaszczyźnie wdrażanie do samodzielności wdrażanie do słuchania poleceń nauczyciela zapoznanie z kolejnością pór roku rozwijanie słuchu fonematycznego i koordynacji wzrokoworuchowej wdrażanie do [...]

Treści programowe – luty 2021

Nasz program : wdrażanie do zgodnej zabawy i sprzątania po skończonej zabawie kształcenie koncentracji uwagi poznanie nazw i  wyglądu wybranych ptaków, które nie odlatują na zimę zachęcenia do niesienia ptakom pomocy w czasie zimy przygotowywanie pokarmu dla ptaków doskonalenie motoryki małej rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w czasie zimy kształcenie umiejętności poprawnego budowania zdań-wdrażanie do prawidłowego posługiwania się określeniami stosunków [...]

Treści programowe – styczeń 2021

Nasz program : Nasz program : • zachęcanie do wspólnych zabaw • zachęcanie do samodzielnego organizowania miejsca zabawy • rozwijanie zainteresowań teatrem • zapoznanie z zawodem aktora • zachęcanie do odgrywania różnych ról • zachęcanie do wykonywania czynności ruchowych • wdrażanie do wyrażania swoich uczuć • w sposób właściwy organizuje sobie miejsce do zabawy • wzbudzanie i rozwijanie empatii • zapoznanie z nazwami i wyglądem [...]

Treści programowe – grudzień 2020

Nasz program : zachęcanie do wypowiedzi na forum i  słuchania innych zapoznanie z pojęciem „teatr” i  wybranymi aspektami wiedzy o teatrze np. scena, widzowie, aktorzy, kurtyna, pacynki, kukiełki zachowanie się w teatrze - kształtowanie umiejętności nazywania i  wyrażania uczuć wdrażanie do bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i  porządkowania miejsca pracy. rozwijanie ekspresji teatralnej i  twórczej inwencji zachęcanie do wypowiedzi na forum i  słuchania innych zapoznanie z pojęciem „teatr” i  wybranymi aspektami wiedzy [...]

Treści programowe – listopad 2020

Nasz program : zachęcanie do obserwowania zjawisk pogodowych rozwijanie sprawności manualnych rozwijanie kompetencji językowych poprzez wypowiedzi na temat obserwowanych zjawisk atmosferycznych rozwijanie wyobraźni ruchowej podczas zabaw przy muzyce tworzenie zbiorów z uwzględnieniem cech jakościowych: wielkości, wysokości, koloru; utrwalanie pojęć: para, prawy, lewy, w sytuacji użytkowej zachęcanie do uważnego słuchania utworów i wykonywania nt. pracy plastycznej [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!