.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Grzybki

Treści programowe – czerwiec 2024

Nasz program : Dzień Dziecka zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, rozwijanie umiejętności plastycznych, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad poznanie znaczenia słowa przyjaciel, doskonalenie umiejętności przeprowadzania analizy sylabowej, wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego, doskonalenie percepcji wzrokowej, zachęcanie do podejmowania wspólnych aktywności [...]

Treści programowe – maj 2024

Nasz program : Majowe święta poznanie legendy o początkach państwa polskiego, poznanie symboli narodowych, kształtowanie świadomości różnic kulturowych, językowych między mieszkańcami poszczególnych krajów, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzanie postawy patriotycznej rozpoznawanie i podawanie nazw symboli narodowych, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie umiejętności analizy sylabowej, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na zadany temat, utrwalanie postawy [...]

Treści programowe – kwiecień 2024

Nasz program: W świecie książek poznanie sposobu dbania o książki, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości lektury w życiu człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne mienie poznanie pojęć biblioteka, księgarnia i różnic między tymi miejscami, ćwiczenie właściwego zachowania podczas wizyt w bibliotece, księgarni, doskonalenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, [...]

Treści programowe – marzec 2024

Nasz program: W kinie i teatrze poszerzenie wiedzy na temat kina i teatru oraz właściwego zachowania w miejscach publicznych, utrwalanie umiejętności dostosowywania stroju do sytuacji, kształtowanie umiejętności rozróżniania typów lalek teatralnych (pacynka, kukiełka, marionetka), kształtowanie postawy otwartości na sztukę poznanie i utrwalenie znajomości nazw zawodów pracowników teatru i kina, rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej, [...]

Treści programowe – luty 2024

Nasz program: Wszystko jest muzyką poznanie źródeł pochodzenia różnych dźwięków, rozwijanie percepcji słuchowej, kształtowanie wrażliwości na dźwięki i muzykę, utrwalenie zasad komunikacji, budowanie postawy zaufania wobec innych ludzi wyjaśnienie i utrwalenie znajomości pojęć dyrygent, orkiestra, batuta, poznanie i utrwalenie znajomości nazw instrumentów, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, rozwijanie umiejętności pracy z tekstem, uświadomienie wartości wynikających [...]

Treści programowe – styczeń 2024

Nasz program : Nadchodzi nowy rok poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie tężyzny fizycznej, poszerzenie słownictwa obcojęzycznego, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym poznanie czynności wykonywanych w dzień i w nocy, dostrzeganie rytmu w następowaniu po sobie dnia i nocy, wdrażanie do [...]

Treści programowe – grudzień 2023

Nasz program: Wiadomość z daleka poznanie zawodu listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych), wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności manualnej, wdrażanie do zgodnej współpracy [...]

Treści programowe – listopad 2023

Nasz program:  Mała i duża ojczyzna poznanie pojęć: mapa, symbole, Polska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności podawania nazw uczuć i emocji używanie pojęć: dom, mieszkańcy domu, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, ćwiczenia w odróżnianiu fikcji od rzeczywistości poszerzenie wiedzy o wyglądzie miast, [...]

Treści programowe – październik 2023

Nasz program : Jesień w sadzie poznanie niektórych owoców dojrzewających jesienią, zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, cechach tych owoców, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie [...]

Treści programowe – wrzesień 2023

TEMATYKA KOMPLEKSOWA: Poznajmy się. W naszym przedszkolu. Jesteśmy podobni, jesteśmy różni. Bezpieczni na drodze. Umiejętności dziecka: poznanie imion dzieci w grupie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, nawiązywanie relacji rówieśniczych doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała (w tym nazwy palców), doskonalenie orientacji w schemacie ciała, przeliczania, nawiązywanie relacji rówieśniczych, [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!