.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Grzybki

Strona główna/TP - Grzybki

Treści programowe – kwiecień 2023

Dziecko: -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -precyzyjnie koloruje -odtwarza wiersz z pamięci -wypowiada się na forum grupy nt.  świąt wielkanocnych -słucha poleceń -zauważa zmiany pogodowe -aktywnie uczestniczy w zabawie relaksacyjnej -sprząta po skończonej zabawie -chętnie uczestniczy w zabawach  plastycznych -jest sprawne manualnie -wydziera z kolorowego papieru -projektuje pisankę -przestrzega zasad bezpieczeństwa -reaguje na polecenia [...]

Treści programowe – marzec 2023

Dziecko: -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -dzieli drzewa na iglaste i liściaste -rozpoznaje symptomy wiosny -wypowiada się na forum grupy -słucha poleceń -bawi się  bezpiecznie -stara się prawidłowo posługiwać się kredkami -odkłada zabawki po zabawie -używa zwrotów grzecznościowych -czeka na swoją kolej w zabawie -jest sprawne manualnie -łączy klejem kulki z papieru z kartką [...]

Treści programowe – luty 2023

Umiejętności dziecka: -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -dorysowuje elementy bałwanka -rozpoznaje zimowe krajobrazy -wypowiada się na forum grupy -słucha poleceń -zauważa zmiany pogodowe -stara się prawidłowo posługiwać się kredkami -odkłada zabawki po skończonej zabawie -używa zwrotów grzecznościowych -wie jak wygląda gwiazdka śniegowa -łączy klejem paski papieru i maluje je białą farbą -wspólnie z innymi [...]

Treści programowe – styczeń 2023

Nasz program:   Umiejętności dziecka: -sprząta po skończonej zabawie -wykonuje ćwiczenia oddechowe -wypowiada się nt. doświadczeń karnawałowych -układa puzzle -określa kolor i kształt chmur -uczestniczy w zabawie -posługuje się umiarkowanym głosem w zabawie -bawi się zgodnie z rówieśnikami -tworzy rysunek wokół koła -ozdabia szablon sukni wg własnego projektu -potrafi rzucać jak najdalej śnieżkami -koloruje wg [...]

Treści programowe- grudzień 2022

Nasz program : Umiejętności dziecka: -dzieli się atrakcyjnymi zabawkami -układa w całość obrazek - puzzli -zna cechy charakterystyczne zimy -wymieni zjawiska pogodowe zimowe -zauważa zmiany w przyrodzie - koloruje części zimowej garderoby -bawi się w sposób nie wywołujący hałasu -jest spostrzegawcze i odnajduje takie same przedmioty -wie jak wykonać zadanie plastyczne -samodzielnie wykonuję prace plastyczną [...]

Wiersze i piosenki – listopad 2022

Wiersze „Barwy ojczyste“ Czesław Janczarski Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie, A na tej fladze, biel i czerwień, Czerwień to miłość, Biel serce czyste, Piękne są nasze barwy ojczyste. „Co to jest Polska?” Czesław Janczarski Co to jest Polska? - Spytał Jaś w przedszkolu. Polska - to wieś i las, i zboże w polu, i [...]

Treści programowe – listopad 2022

Umiejętności dziecka: -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -naśladuje wybrane dźwięki -słucha wiersza z uwaga -wie kto to jest „patriota” -przyjmuje postawę „baczność” -oczyszcza obuwie przed wejściem do budynku -zna kolory flagi polskiej -reaguje na polecenia słowne -koloruje obrazek z postacią -zna wizerunek postaci Józefa Piłsudskiego -wie kto to jest bohater narodowy -przyjmuje postawę „baczność” [...]

Treści programowe- październik 2022

Nasz program: Umiejętności dziecka: -dba o porządek w miejscu zabawy -nazywa wskazane warzywa -słucha wiersza o warzywach -odpowiada na pytania -reaguje na polecenia -chętnie spaceruje i obserwuje -rozpoznaje warzyw po kształcie -bawi się zgodnie z innymi -nazywa warzywa, przelicza je, porównuje posługując się określeniami mniej, więcej -wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela -dba o porządek w [...]

Treści programowe – wrzesień 2022

Nasz program:  Dziecko: -zaczyna bawić się w sali zabaw -powtarza za nauczycielką imiona kolegów i koleżanek -próbuje podskakiwać -maszeruje jeden za drugim -próbuje łączyć różne klocki ze sobą -wypowiada określone zgłoski -nazywa kolory: czerwony, żółty , niebieski -opisuje słowami wygląd Treflika -odkłada zabawki na wyznaczone miejsce -dzieli się atrakcyjnymi zabawami -wypowiada się nt. filmu -zna [...]

Treści programowe – maj 2022

Nasz program:   Cele ogólne: wprowadzenie pojęć: szacunek do książek, miłość; poznawanie, rozumienie i przestrzeganie zasad i norm społecznych obowiązujących w grupie – stosowanie zwrotów grzecznościowych, rozwiązywanie konfliktów, właściwe zachowanie się w trudnych sytuacjach, kulturalne mówienie o swoich potrzebach, spokojne oczekiwanie na swoją kolej, podejmowanie trudnych decyzji służących dobru, przeciwstawianie się złu; nawiązywanie właściwych relacji rówieśniczych [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!