.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

Treści programowe – październik 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody; uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka; wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie; nabieranie sprawności motoryki małej; rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z [...]

Treści programowe – wrzesień 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: zapoznanie dzieci z N.; poznawanie rozkładu sali i pomieszczeń przedszkolnych; stwarzanie przyjaznej atmosfery w nowej sytuacji dla dziecka; rozpoznawanie swojego znaczka w różnych miejscach sali; stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; zachęcanie do zwracania się do siebie po imieniu; poznanie wyposażenia łazienki; umiejętność dobierania elementów zbioru ze względu na ich przeznaczenie; kształtowanie [...]

Treści programowe – czerwiec 2021

Nasz program : Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki. Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności. Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek). Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świeci Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego. Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz. Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie. Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o [...]

Treści programowe – maj 2021

Nasz program : • Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”. • Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi. • Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się na temat usłyszanej legendy. • Rozwijanie umiejętności manualnych. • Rozwijanie umiejętności orientowania się w przestrzeni. • Kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji. • Uświadomienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt [...]

Treści programowe – kwiecień 2021

Nasz program : Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań. Kształtowanie umiejętności współdziałania. Doskonalenie umiejętności manualnych. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi. Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych. Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej. Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych. [...]

Treści programowe – marzec 2021

Nasz program :   Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek. Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku. Rozbudzanie fantazji i wyobraźni. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby. Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała. Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji. Rozwijanie umiejętności [...]

Treści programowe – luty 2021

Nasz program : Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich. Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji. Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej. Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia. Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci. Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki). Rozwijanie spostrzegawczości. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Doskonalenie [...]

Treści programowe – styczeń 2021

Nasz program : Kształtowanie umiejętności planowania. Usprawnianie aparatu oddechowego Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby. Rozwijanie wyobraźni dzieci. Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej. Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech. Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, [...]

Treści programowe – grudzień 2020

Nasz program : Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych. Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach. Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania. Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp. Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności. Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego. Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie [...]

Trwści programowe – listopad 2020

Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny. Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej. Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu. Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego użytku z dawnych [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!