.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Jeżyki

Strona główna/TP - Jeżyki

Treści programowe – wrzesień 2022

Nasz program: Tydzień 1: Jestem w przedszkolu Tydzień 2: Jestem grzecznym przedszkolakiem Tydzień 3: Droga do przedszkola Tydzień 4: Jestem w parku i w lesie Tydzień 5: Jesień w sadzie Umiejętności dziecka: -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -uważnie słucha i rozpoznaje głos kolegów -wypowiada się na temat kącików w swojej sali -nazywa kąciki zbaw [...]

Treści programowe – czerwiec 2022

Nasz program : Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: • zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka; • stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem; • zachęcanie do radosnej zabawy w grupie; • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; • kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie; • uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc; • rozkładanie [...]

Treści programowe – maj 2022

Nasz program : Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: rozwijanie zainteresowania bajkami; używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi; rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym; poznanie zawodu logopedy; stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; ćwiczenie kulturalnego wysławiania się; rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę; kształtowanie świadomości istnienia cech wspólnych przedmiotów; wzbudzanie zainteresowania książkami; [...]

Treści programowe – kwiecień 2022

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych; nazywanie elementów stołu wielkanocnego; uwrażliwianie na tradycję; kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku; nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych; doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji; kształcenie [...]

Treści programowe – marzec 2022

Nasz program :  Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: rozwijanie wiedzy ogólnej; czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym; budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby; poznanie rodzajów mleka; rozwijanie zdolności komunikacyjnych; wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób; doskonalenie orientacji przestrzennej; ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych; dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt; odróżnianie niskich i wysokich dźwięków; rozwijanie słuchu muzycznego; [...]

Treści programowe- luty 2022

Nasz program: Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: uświadomienie obecności i roli powietrza w życiu człowieka; rozumienie pojęcia czyste powietrze; wczuwanie się w emocje drugiej osoby i rozpoznawanie ich; poszerzanie słownika czynnego o słowa: zawierucha, wicher, zefirek; rozumienie pojęć przyrodniczych; ćwiczenia komunikacji w oparciu o piosenkę i wiersz; odnajdywanie w otoczeniu kształtu koła; doskonalenie spostrzegawczości; kształtowanie poszanowania dla [...]

Treści programowe – styczeń 2022

Nasz program : Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: • poznanie tradycji witania Nowego Roku; • rozwijanie umiejętności aktorskich; • odczuwanie wspólnej radości; • poznanie nazw dni tygodnia; • kształtowanie umiejętności tworzenia zdrobnień; • odczuwanie życzliwości dla innych osób; • nazywanie pór roku i przyporządkowanie im koloru; • dostrzeganie różnic w porach roku; • rozwijanie wiedzy o otaczającym [...]

Treści programowe – grudzień 2021

 Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: poznanie oznak zimy; umiejętność dostrzegania i nazywania oznak zimy; dostrzeganie potrzeb innych osób podczas zabaw zimowych; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; kształtowanie umiejętności odróżniania fałszu od prawdy; nazywanie i odróżnianie figur geometrycznych; ćwiczenie sprawności manualnej podczas wycinania figur geometrycznych; nabywanie umiejętności uważnego uczestnictwa w zajęciach; rozwijanie słuchu i poczucia rytmu; umiejętność [...]

Treści programowe – listopad 2021

Nasz program :   Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: • rozumienie pojęcia miejsce zamieszkania; • budzenie zaciekawienia okolicznym środowiskiem; • uczenie wyrażania szacunku do miejsca zamieszkania; • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; • kształtowanie umiejętności rozróżniania miasta od wsi; • uwrażliwianie na piękno wsi ; • rozwijanie umiejętności określania wielkości i nazw różnych domów; • kształtowanie [...]

Treści programowe – październik 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: poznanie znaczenia empatii jako ważnej wartości; umiejętność rozpoznawania i nazywania roślin jako elementów przyrody; uwrażliwianie na piękno przyrody otaczające człowieka; wychowanie do poszanowania środowiska przyrodniczego; tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; poznanie oznak jesieni występujących w przyrodzie; nabieranie sprawności motoryki małej; rozumienie pojęć mały, duży; kształtowanie umiejętności określania cech wielkościowych przedmiotów z [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!