.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Jeżyki

Strona główna/TP - Jeżyki

Treści programowe – luty 2023

Nasz program : W kosmosie Bajki i baśnie W lodowej krainie Zwierzęta egzotyczne Umiejętności dziecka: -w sposób właściwy operuje głosem -jest spostrzegawcze - wie do czego służy globus -wypowiada się na określony temat budując zdania -interesuje się życiem  ludzi w innych krajach -samodzielnie przebiera się w szatni -skacze na dwóch nogach -precyzyjnie rysuje po śladzie [...]

Treści programowe – styczeń 2023

Tematyka kompleksowa: Zwierzęta zimą Kocham Babcię i Dziadka Zabawy na śniegu Każdy lubi karnawał Umiejętność dziecka: -bawi się zgodnie z innymi -posługuje się pojęciami: na, pod, za ,obok -odgrywa przypisane sobie role -wyjaśni pojęcia: karnawał, przebierańcy -wypowiada się nt. zapamiętanego balu -chodzi parami podczas spaceru -reaguje na polecenia nauczyciela -śpiewa i tańczy -wycina elementy i [...]

Treści programowe – grudzień 2022

TEMATYKA KOMPLEKSOWA Oczekiwanie na Mikołaja Tutaj rosły paprocie Boże Narodzenie To już zima   Umiejętności dziecka: -przestrzega ustalonych zasad -kończy zdanie -jest twórcze słownie -mówi wiersz z pamięci -wymienni oznaki zimy -słucha uważnie -zauważa podczas spaceru oznaki zimy -słucha poleceń i reaguje na nie -rysuje bałwana i koloruje -dzieli się zabawkami -powtarza rymowankę z pamięci [...]

Treści programowe – listopad 2022

Nasz program: Tematyka kompleksowa: Jestem małym patriotą Jak przekazujemy informacje Mój przyjaciel miś Tutaj rosły paprocie Umiejętności dziecka: -sprząta po skończonej zabawie -rysuje dom, koloruje rysunek -reaguje na polecenia -zna symbole narodowe -wskazuje na mapie Polskę -tworzy dłuższe wypowiedzi -jest samodzielne -dba o czystość swojego obuwia -rozpoznaję i nazywa figury geometryczne -układa z figur smoka [...]

Treści programowe – październik 2022

Tematyka kompleksowa  Jesień w parku Jesień w ogrodzie Jesień w lesie Życie zwierząt w jesiennym lesie Umiejętności dziecka: -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -wykazuje się znajomością warzyw i zna ich znaczenie -tworzy logiczne wypowiedzi -odgaduje zagadki  i nazywa  warzywa -słucha uważnie innych -wymieni warzywa z ogrodu -rytmizuje określone teksty -wycina puzzle, układa i przykleja [...]

Treści programowe – wrzesień 2022

Nasz program: Tydzień 1: Jestem w przedszkolu Tydzień 2: Jestem grzecznym przedszkolakiem Tydzień 3: Droga do przedszkola Tydzień 4: Jestem w parku i w lesie Tydzień 5: Jesień w sadzie Umiejętności dziecka: -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -uważnie słucha i rozpoznaje głos kolegów -wypowiada się na temat kącików w swojej sali -nazywa kąciki zbaw [...]

Treści programowe – czerwiec 2022

Nasz program : Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: • zapoznanie ze świętem Dnia Dziecka; • stwarzanie warunków do wyrażania emocji ciałem; • zachęcanie do radosnej zabawy w grupie; • stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; • kształtowanie postawy koleżeńskiej w zabawie; • uświadomienie, że w otoczeniu są osoby, do których można zwrócić się po pomoc; • rozkładanie [...]

Treści programowe – maj 2022

Nasz program : Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: rozwijanie zainteresowania bajkami; używanie nazewnictwa związanego z postaciami bajkowymi; rozumienie, że świat fikcji nie jest tożsamy ze światem realnym; poznanie zawodu logopedy; stwarzanie warunków do poszerzania doświadczeń językowych; ćwiczenie kulturalnego wysławiania się; rozwijanie umiejętności klasyfikowania ze względu na podaną cechę; kształtowanie świadomości istnienia cech wspólnych przedmiotów; wzbudzanie zainteresowania książkami; [...]

Treści programowe – kwiecień 2022

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: poznawanie polskich tradycji ludowych, związanych z obchodzeniem świąt wielkanocnych; nazywanie elementów stołu wielkanocnego; uwrażliwianie na tradycję; kultywowanie tradycji przygotowanie koszyka do poświęcenia; kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat; rozwijanie wrażliwości estetycznej podczas układania produktów w koszyku; nawiązanie do tradycji malowania jajek w zabawach matematycznych; doskonalenie umiejętności wykonywania zadania według instrukcji; kształcenie [...]

Treści programowe – marzec 2022

Nasz program :  Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne: rozwijanie wiedzy ogólnej; czerpanie radości z przekazywania wiedzy i umiejętności innym; budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby; poznanie rodzajów mleka; rozwijanie zdolności komunikacyjnych; wyrażanie w rozmowie szacunku wobec innych osób; doskonalenie orientacji przestrzennej; ćwiczenie umiejętności konstruowania budowli przestrzennych; dostrzeganie znaczenia hodowli zwierząt; odróżnianie niskich i wysokich dźwięków; rozwijanie słuchu muzycznego; [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!