.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Krasnoludki

Treści programowe – czerwiec 2024

Nasz  program Tydzień XXXVII Dzień Dziecka zapoznanie się z tematyką praw i obowiązków dzieci, kształtowanie świadomości korzystania ze swoich praw, rozwijanie umiejętności plastycznych, doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie i przestrzegania wspólnie ustalonych zasad poznanie znaczenia słowa przyjaciel, utrwalanie przekonania, że zwierzę może być przyjacielem człowieka, rozwijanie poczucia odpowiedzialności wobec domowego pupila, ćwiczenie umiejętności dzielenia wyrazów [...]

Treści programowe – maj 2024

Majowe święta usprawnianie motoryki małej i percepcji wzrokowej, wdrażanie do kulturalnego zachowania się wobec innych osób, nawiązywanie relacji rówieśniczych, zachęcanie do uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie postawy patriotycznej, utrwalanie przekonania, że Polska to nasz dom poznanie symboli narodowych, kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej oraz słuchu fonemowego, [...]

Treści programowe – kwiecień 2024

Nasz program: Kto nam pomoże? poznawanie zadań służb ratunkowych, kształtowanie umiejętności odpowiadania na pytania, zapoznanie się z hasłem ewakuacja i omówienie zasad zachowania się podczas ewakuacji, budowanie zaufania do innych, doskonalenie współdziałania w grupie, rozwijanie postawy wdzięczności wobec pracowników służb ratunkowych oraz innych ludzi poznanie specyfiki pracy policji, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podany temat, wdrażanie do respektowania powszechnie przyjętego prawa poszerzenie [...]

Treści programowe – marzec 2024

W kinie i w teatrze   poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej, pobudzanie wyobraźni wprowadzenie litery „z”, „Z”, rozwijanie umiejętności analizy i [...]

Treści programowe – luty 2024

   Nasz program: Wszystko jest muzyką uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery n, N, rozwijanie umiejętności [...]

Treści programowe -styczeń 2024

Nasz program  Nadchodzi nowy rok poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym poznanie litery „l”, „L” i niektórych zwierząt aktywnych w dzień oraz w nocy, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na [...]

Treści programowe – grudzień 2023

Nasz program:  Tydzień XIII. Wiadomość z daleka zapoznanie z zawodem listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych), wdrażanie do słuchania utworów literackich, poznanie litery k, K, kształtowanie słuchu [...]

Treści programowe – listopad 2023

Nasz program : Tydzień IX. Mała i duża ojczyzna poznanie pojęć: „mała ojczyzna”, „mapa”, „wspólnota”, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, wrażliwości i umiejętności współprac rozpoznawanie liter „m”, „M”, czytanie globalne sylab: MO, MA, MI, ME, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności [...]

Treści programowe – październik 2023

Tydzień V. Jesień w sadzie poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania [...]

Treści programowe – czerwiec 2023

Dziecko: -kontroluje głos podczas zabawy -odgaduje o kim była mowa po opisie słownym -nazywa rysowaną figurę -powtarza fragmenty wiersza -mówi wiersz z pamięci na forum grupy -szybko ustawia się w pary i trójki -precyzyjnie wycinana elementy puzzli -jest sprawne i szybkie -reaguje na sygnały nauczyciela -powtarza rymowankę -bawi się i śpiewa -szanuje zabawki przedszkolne -bawi zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -kontynuuje podany rytm z figur -słucha wiersza [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!