.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

Treści programowe – Listopad 2021

Nasz program:   poznanie pojęcia „wolność”; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na zadany temat, budowanie poczucia tożsamości narodowej, zachęcanie do szanowania odmienności innych, poznanie różnych rodzajów domów, poszerzanie doświadczeń językowych, wyrabianie koordynacji wzrokowo-ruchowej, ćwiczenie pamięci, uświadomienie niebezpieczeństwa związanego z oddaleniem się od osoby dorosłej w mieście, poznanie określeń opisujących wysokość różnych budynków i przedmiotów, posługiwanie się [...]

Treści programowe – październik 2021

Nasz program: poznanie wartości „pracowitości”, rozwijanie funkcji komunikatywnej języka, zachęcanie do zgodnej współpracy podczas układania puzzli i różnych zabaw, zapoznanie z cechami jesiennego krajobrazu i z darami jesieni, poszerzanie doświadczeń językowych, ćwiczenie pamięci, uwrażliwianie na piękno jesiennej przyrody, poznanie wyglądu jesiennych liści i owoców wybranych drzew: dębu, klonu, kasztanowca, rozwijanie kompetencji matematycznych,  doskonalenie umiejętności liczenia [...]

Treści programowe – wrzesień 2021

Nasz program :   dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół, kształtowanie postawy przyjacielskiej, budowanie przyjaznej atmosfery, integracja grupy, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych, rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej, motywowanie do samodzielnych doświadczeń, tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych, kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy, motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami, odkrywanie własnych [...]

Treści programowe – czerwiec 2021

Nasz program:  Poszerzenie słownika dzieci o pojęcia: prawa i obowiązki. Przybliżenie dzieciom zasad życia w społeczności. Pobudzanie do działań artystycznych (odgrywanie scenek). Uświadamianie dzieciom różnorodności kulturowej na świeci Rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach życia codziennego. Zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania jako gość i gospodarz. Rozwijanie umiejętności śpiewania w grupie. Kształtowanie umiejętności wypowiedzi o marzeniach [...]

Treści programowe- kwiecień 2021

Nasz program : Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania opowiadań. Kształtowanie umiejętności współdziałania. Doskonalenie umiejętności manualnych. Zapoznanie dzieci ze zwyczajami i obrzędami świątecznymi. Rozwijanie u dzieci twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Wdrażanie do podtrzymywania tradycji świątecznych. Kształcenie umiejętności analizy i syntezy sylabowej. Utrwalenie nazw tradycyjnych potraw świątecznych. [...]

Treści programowe- marzec 2021

Nasz program : Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek. Uświadamianie dzieciom potrzeby odpoczynku. Rozbudzanie fantazji i wyobraźni. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania części garderoby. Doskonalenie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała. Kształtowanie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji. Rozwijanie umiejętności obserwacji [...]

Treści programowe – luty 2021

Nasz program : Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat ulubionych bohaterów literackich. Kształtowanie umiejętności odtwarzania zapamiętanych informacji. Kształtowanie postawy aktywnego i kulturalnego odbiorcy sztuki teatralnej i filmowej. Rozwijanie umiejętności kontrolowania tonu i głośności mówienia. Rozbudzenie zainteresowania książką, literaturą dla dzieci. Doskonalenie technik zapamiętywania (mnemotechniki). Rozwijanie spostrzegawczości. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej. Doskonalenie umiejętności koncentracji uwagi. Rozwijanie umiejętności [...]

Tresci programowe – styczeń 2021

Nasz program : Kształtowanie umiejętności planowania. Usprawnianie aparatu oddechowego Doskonalenie umiejętności ustalania położenia przedmiotów w stosunku do własnej osoby. Rozwijanie wyobraźni dzieci. Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazu Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej. Utrwalenie nazw pór roku oraz ich charakterystycznych cech. Rozbudzanie zainteresowania dzieci zmianami zachodzącymi w przyrodzie. Doskonalenie umiejętności manualnych (cięcie papieru, [...]

Treści programowe- grudzień 2020

Nasz program : Wyrabianie u dzieci nawyku używania zwrotów grzecznościowych. Kształtowanie umiejętności mówienia o swoich pragnieniach i potrzebach. Rozwijanie u dzieci umiejętności koncentracji uwagi podczas słuchania opowiadania. Kształtowanie sprawności fizycznej przez wzmocnienie mięśni stóp. Organizowanie sytuacji sprzyjającej wykorzystywaniu posiadanych sprawności i umiejętności. Zapoznanie dzieci z zadaniami i funkcjami urzędu pocztowego. Poszerzanie słownika dzieci o pojęcie [...]

Treści programowe- październik 2020

Nasz program : Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny. Wdrażanie do umiejętności globalnego czytania wyrazów: mama tata, brat, siostra. Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej rodziny. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej, ekspresji ruchowej. Wdrażanie dzieci do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu i przedszkolu. Zapoznanie dzieci z przedmiotami codziennego [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!