.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Krasnoludki

Treści programowe – czerwiec 2023

Dziecko: -kontroluje głos podczas zabawy -odgaduje o kim była mowa po opisie słownym -nazywa rysowaną figurę -powtarza fragmenty wiersza -mówi wiersz z pamięci na forum grupy -szybko ustawia się w pary i trójki -precyzyjnie wycinana elementy puzzli -jest sprawne i szybkie -reaguje na sygnały nauczyciela -powtarza rymowankę -bawi się i śpiewa -szanuje zabawki przedszkolne -bawi zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -kontynuuje podany rytm z figur -słucha wiersza [...]

Treści programowe – marzec 2023

Nasz program : Dziecko:  – używa zwrotów grzecznościowych – wykonuje ćwiczenia oddechowe – interesuje się nową porą roku – słucha uważnie wiersza – zna i wymieni oznaki przedwiośnia – buduje logiczne wypowiedzi – rysuje mazakami na określony temat – sprząta przybory – reaguje na sygnały – uczestniczy w zabawie pantomimicznej – prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe – w sposób właściwy porozumiewa [...]

Treści programowe – luty 2023

Nasz program : Dziecko: – bawi się zgodnie z innymi dziećmi – wykonuje doświadczenie – śpiewa i bawi się przy znanej piosence – słucha uważnie opowiadania – wypowiada się nt. życia na kontynentach: Antarktydy i Arktyki – samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela – rysuje swoje ulubione zwierzę polarne – precyzyjnie rysuje po śladzie – używa zwrotów grzecznościowych – w bezpieczny sposób korzysta [...]

Treści programowe – grudzień 2022

Nasz program : Dziecko: – samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek – ma bogatą wiedzę nt. zimy – powtarza rymowankę – tworzy zdania nt. treści obrazków – układa obrazki wg właściwej kolejności – samodzielnie wykonuje pracę plastyczną – postępuje wg instrukcji nauczyciela – reaguje na polecenia nauczyciela – rozpoznaje i nazywa wielkości figur – organizuje sobie zabawę – zna i śpiewa piosenkę do zabawy – [...]

Treści programowe – listopad 2022

Nasz program :   Umiejętności dziecka  5- letniego -bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -zna utwór „Krakowiaczek jeden..” -zna legendę o powstaniu państwa polskiego -wie co to jest patriotyzm -rysuje pastelami na określony temat -zna adres swojego  miejsca zamieszkania -słucha poleceń słownych i wzrokowych -pomaga innym w porządkowaniu zabawek -bawi się zgodnie z innymi dziećmi [...]

Treści programowe – październik 2022

Treści programowe dla dzieci 5-letnich Umiejętności dzieci: -organizuje sobie czas do zabawy -jest spostrzegawcze -bawi się w zabawy tematyczne -słucha uważnie opowiadania  o warzywach -wypowiada się na forum grupy -lepi z plasteliny okazy warzyw -utrzymuje porządek w miejscu pracy -reaguje na polecenia nauczyciela -odgaduje nazwy warzyw -śpiewa piosenkę -pomaga innym podczas sprzątania -dzieli słowa na [...]

Treści programowe – wrzesień 2022

Nasz program:   DZIECKO 5-LETNIE Umiejętności dziecka: -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -potrafi się przedstawić -jest aktywne w czasie ćwiczeń -zna bohaterów naszych podręczników -buduje dłuższe wypowiedzi -zna zasady zachowania -wie jak narysować portret -pamięta o zasadach  bezpieczeństwa -słucha poleceń nauczyciela -kończy rozpoczęte zdanie -posługuje się w zabawie umiarkowanym głosem -jest sprawne manualnie -tańczy [...]

Treści programowe – czerwiec 2022

Nasz program:   poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”, doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii, budzenie empatii, poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie mowy komunikatywnej, zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem, poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie orientacji w przestrzeni, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas [...]

Treści programowe – maj 2022

Nasz program:   poznanie wartości „mądrość”, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi, budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy, poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie, rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci, rozwijanie ciekawości poznawczej, budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy, poznanie biblioteki, [...]

Treści programowe – kwiecień 2022

Nasz program :   poznanie znaczenia tradycji, poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół, budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami, poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania, zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”, poznanie zabaw matematycznych z pisankami, [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!