.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Krasnoludki

Treści programowe – marzec 2024

W kinie i w teatrze   poszerzenie wiedzy o kinie i teatrze, w tym również o właściwym zachowaniu podczas pobytu w tych miejscach, zachęcanie do wyrażania emocji podczas zabaw dramowych, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego i budowania wypowiedzi na jego temat, kształtowanie sprawności fizycznej, pobudzanie wyobraźni wprowadzenie litery „z”, „Z”, rozwijanie umiejętności analizy i [...]

Treści programowe – luty 2024

   Nasz program: Wszystko jest muzyką uświadomienie dzieciom wagi dźwięków w codziennym życiu, skłonienie do zastanawiania się, czym jest cisza, rozwijanie percepcji wzrokowej i słuchowej, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat i słuchania ze zrozumieniem, utrwalanie zasad komunikacji, kształtowanie sprawności fizycznej zapoznanie z zawodem dyrygenta i pracą orkiestry, wprowadzenie litery n, N, rozwijanie umiejętności [...]

Treści programowe -styczeń 2024

Nasz program  Nadchodzi nowy rok poznanie wybranych zwyczajów związanych z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i tężyzny fizycznej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym poznanie litery „l”, „L” i niektórych zwierząt aktywnych w dzień oraz w nocy, poszerzanie słownictwa w języku angielskim, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na [...]

Treści programowe – grudzień 2023

Nasz program:  Tydzień XIII. Wiadomość z daleka zapoznanie z zawodem listonosza, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie tężyzny fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach poznanie różnych sposobów przekazywania wiadomości, poznanie funkcji i wyglądu różnych telefonów (starych i współczesnych), wdrażanie do słuchania utworów literackich, poznanie litery k, K, kształtowanie słuchu [...]

Treści programowe – listopad 2023

Nasz program : Tydzień IX. Mała i duża ojczyzna poznanie pojęć: „mała ojczyzna”, „mapa”, „wspólnota”, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności ruchowej, wrażliwości i umiejętności współprac rozpoznawanie liter „m”, „M”, czytanie globalne sylab: MO, MA, MI, ME, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej, wprowadzenie do rozumienia żartów słownych, ćwiczenia służące kształtowaniu umiejętności [...]

Treści programowe – październik 2023

Tydzień V. Jesień w sadzie poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w sadownictwie, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin poszerzenie wiedzy o owocach dojrzewających jesienią, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania [...]

Treści programowe – czerwiec 2023

Dziecko: -kontroluje głos podczas zabawy -odgaduje o kim była mowa po opisie słownym -nazywa rysowaną figurę -powtarza fragmenty wiersza -mówi wiersz z pamięci na forum grupy -szybko ustawia się w pary i trójki -precyzyjnie wycinana elementy puzzli -jest sprawne i szybkie -reaguje na sygnały nauczyciela -powtarza rymowankę -bawi się i śpiewa -szanuje zabawki przedszkolne -bawi zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -kontynuuje podany rytm z figur -słucha wiersza [...]

Treści programowe – marzec 2023

Nasz program : Dziecko:  – używa zwrotów grzecznościowych – wykonuje ćwiczenia oddechowe – interesuje się nową porą roku – słucha uważnie wiersza – zna i wymieni oznaki przedwiośnia – buduje logiczne wypowiedzi – rysuje mazakami na określony temat – sprząta przybory – reaguje na sygnały – uczestniczy w zabawie pantomimicznej – prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe – w sposób właściwy porozumiewa [...]

Treści programowe – luty 2023

Nasz program : Dziecko: – bawi się zgodnie z innymi dziećmi – wykonuje doświadczenie – śpiewa i bawi się przy znanej piosence – słucha uważnie opowiadania – wypowiada się nt. życia na kontynentach: Antarktydy i Arktyki – samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela – rysuje swoje ulubione zwierzę polarne – precyzyjnie rysuje po śladzie – używa zwrotów grzecznościowych – w bezpieczny sposób korzysta [...]

Treści programowe – grudzień 2022

Nasz program : Dziecko: – samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek – ma bogatą wiedzę nt. zimy – powtarza rymowankę – tworzy zdania nt. treści obrazków – układa obrazki wg właściwej kolejności – samodzielnie wykonuje pracę plastyczną – postępuje wg instrukcji nauczyciela – reaguje na polecenia nauczyciela – rozpoznaje i nazywa wielkości figur – organizuje sobie zabawę – zna i śpiewa piosenkę do zabawy – [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!