.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Motylki

Treści programowe – luty 2024

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką poznanie nazw instrumentów, rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, rozwijanie sprawności ruchowej, utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji, budowanie postawy zaufania wobec rówieśników poznanie pojęć dyrygent, orkiestra, batuta oraz nazw instrumentów, rozwijanie aparatu mowy, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu, [...]

Nasz program – styczeń 2024

Tydzień XVII. Nadchodzi nowy rok zapoznanie z rolą zegara i wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym zapoznanie z czynnościami wykonywanymi w dzień i w nocy, doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu w następowaniu po sobie dnia i [...]

Nasz program – grudzień 2023

Nasz program: Tydzień XIII. Wiadomość z daleka poznanie zawodów listonosza i kuriera, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie znajomości imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się [...]

Treści programowe – listopad 2023

Nasz program : Tydzień IX. Mała i duża ojczyzna poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości wdrażanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w tekstach literackich, stwarzanie okazji do wysłuchiwania rymów, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, rozwijanie samodzielności poszerzenie wiedzy o cechach charakterystycznych [...]

Treści programowe – październik 2023

Nasz program: Tydzień V. Jesień w sadzie poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin poszerzenie wiedzy na temat owoców dojrzewających jesienią, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, utrwalanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, [...]

Treści programowe – wrzesień 2023

Tydzień I. Poznajemy się stwarzanie okazji do poznawania imion dzieci w grupie i nawiązywania relacji rówieśniczych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, nabywanie umiejętności odpowiedniego witania się w różnych sytuacjach doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała, kształtowanie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie sprawności [...]

Treści programowe – kwiecień 2023

Dziecko: -dzieli się zabawkami -tworzy logiczne zdania -postępuje wg instrukcji -słucha uważnie wiersza -odpowiada na pytania związane z treścią wiersza -wymieni tradycje wielkanocne -ozdabia sylwetę wg własnego pomysłu -pamięta o zasadach bezpieczeństwa -słucha poleceń nauczyciela -precyzyjnie rysuje -potrafi wyciągać wnioski -szanuje prawa innych w zabawie -odkłada zabawki na miejsce -powtarza rymowankę z pamięci -ilustruje treść [...]

Treści programowe – marzec 2023

Nasz program: -używa zwrotów grzecznościowych -wykonuje ćwiczenia oddechowe -interesuje się nową porą roku -słucha uważnie wiersza -zna i wymieni oznaki przedwiośnia -buduje logiczne wypowiedzi -rysuje mazakami na określony temat -sprząta przybory -reaguje na sygnały -uczestniczy w zabawie pantomimicznej -prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe -w sposób właściwy porozumiewa się z innymi -prawidłowo przelicza, segreguje i porównuje liczebność [...]

Treści programowe – luty 2023

Nasz program : Dziecko: – bawi się zgodnie z innymi dziećmi – wykonuje doświadczenie – śpiewa i bawi się przy znanej piosence – słucha uważnie opowiadania – wypowiada się nt. życia na kontynentach: Antarktydy i Arktyki – samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela – rysuje swoje ulubione zwierzę polarne – precyzyjnie rysuje po śladzie – używa zwrotów grzecznościowych – w bezpieczny sposób korzysta [...]

Treści programowe – grudzień 2022

Nasz program :  Dziecko: – samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek – ma bogatą wiedzę nt. zimy – powtarza rymowankę – tworzy zdania nt. treści obrazków – układa obrazki wg właściwej kolejności – samodzielnie wykonuje pracę plastyczną – postępuje wg instrukcji nauczyciela – reaguje na polecenia nauczyciela – rozpoznaje i nazywa wielkości figur – organizuje sobie zabawę – zna i śpiewa piosenkę do zabawy – [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!