.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Motylki

Strona główna/TP - Motylki

Treści programowe – grudzień 2022

Nasz program :  Dziecko: – samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek – ma bogatą wiedzę nt. zimy – powtarza rymowankę – tworzy zdania nt. treści obrazków – układa obrazki wg właściwej kolejności – samodzielnie wykonuje pracę plastyczną – postępuje wg instrukcji nauczyciela – reaguje na polecenia nauczyciela – rozpoznaje i nazywa wielkości figur – organizuje sobie zabawę – zna i śpiewa piosenkę do zabawy – [...]

Treści programowe – listopad 2022

Nasz program   Dziecko: -bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -zna utwór „Krakowiaczek jeden..” -zna legendę o powstaniu państwa polskiego -wie co to jest patriotyzm -rysuje pastelami na określony temat -zna adres swojego  miejsca zamieszkania -słucha poleceń słownych i wzrokowych -pomaga innym w porządkowaniu zabawek -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -odpowiada na pytania nauczyciela [...]

Treści programowe – październik 2022

Nasz program Dziecko: - jest spostrzegawcze - bawi się w zabawy tematyczne - organizuje sobie czas do zabawy - słucha uważnie opowiadania  o warzywach - wypowiada się na forum grupy - lepi z plasteliny okazy warzyw - utrzymuje porządek w miejscu pracy - reaguje na polecenia nauczyciela - odgaduje nazwy warzyw - śpiewa piosenkę - [...]

Treści programowe – wrzesień 2022

Nasz program:  Dziecko: - bawi się zgodnie z innymi dziećmi - potrafi się przedstawić - jest aktywne w czasie ćwiczeń - zna bohaterów naszych podręczników - buduje dłuższe wypowiedzi - zna zasady zachowania - rysuje portret Treflinki - wie jak narysować portret - pamięta o zasadach  bezpieczeństwa - słucha poleceń nauczyciela - kończy rozpoczęte zdanie [...]

Treści programowe – czerwiec 2022

Nasz program:  4-latki poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”, doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii, budzenie empatii, poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie mowy komunikatywnej, zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem, poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie orientacji w przestrzeni, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas [...]

Treści programowe – maj 2022

Nasz program: 4-latki poznanie wartości „mądrość”, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi, budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy, poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie, rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci, rozwijanie ciekawości poznawczej, budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy, poznanie biblioteki, [...]

Treści programowe – kwiecień 2022

Nasz program: 4 -  latki poznanie znaczenia tradycji, poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół, budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami, poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania, zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”, poznanie zabaw matematycznych z [...]

Treści programowe – marzec 2022

Nasz program   4 - latki: poznanie nowej wartości „dociekliwość”, rozwijanie koncentracji uwagi i umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie umiejętności myślenia analitycznego, wdrażanie do zgodnej współpracy podczas działania, poznawanie zmysłów oraz nazw reprezentujących je narządów, rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej, doskonalenie umiejętności formułowania i wyciągania wniosków z prowadzonych obserwacji i badań, poznawanie części ciała i [...]

Treści programowe – luty 2022

Nasz program: 4-latki poznanie nowej wartości „odpowiedzialność”, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych u dzieci, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie empatii i pozytywnych cech charakteru, poznanie obiegu wody w przyrodzie, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej, nabywanie umiejętności  wnioskowania, uwrażliwianie na piękno otaczającej nas przyrody, poznanie właściwości wody, rozwijanie koordynacji ruchowo-wzrokowej, rozwijanie umiejętności liczenia, zachęcanie [...]

Treści programowe – styczeń 2022

Nasz program: 4-latki   poznanie, na podstawie wiersza, czym jest szacunek, rozwijanie ekspresji słownej i wrażliwości na potrzeby innych, nauka wyrażania szacunku do drugiego człowieka i szanowania odmienności, poznanie zjawisk rytmicznie występujących w przyrodzie (dzień – noc), rozwijanie koordynacji ruchowo-słuchowej, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do przestrzegania rytmu dobowego, budowanie wiadomości na temat nocy, [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!