.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Motylki

Treści programowe – maj 2024

Nasz program: Tydzień XXXIII. Majowe święta poznanie nazw i wyglądu symboli narodowych, zapoznanie z mapą Polski, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie poczucia przynależności do narodu, rozbudzenie postawy patriotycznej rozpoznawanie, identyfikowanie i podawanie nazw określonych symboli narodowych, doskonalenie umiejętności uważnego słuchania, rozwijanie aparatu mowy, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, rozbudzanie postawy patriotycznej poznanie wybranych miast i stolicy [...]

Nasz program – kwiecień 2024

Nasz program : Tydzień XXIX. W świecie książek poznanie zasad prawidłowego korzystania z książek, rozwijanie sprawności ruchowej, kształtowanie nawyku czytania książek i odkładania ich na półkę, uświadamianie wartości czytelnictwa w życiu człowieka, wdrażanie do poczucia odpowiedzialności za wspólne rzeczy wzbogacanie zasobu słownictwa o pojęcia biblioteka, księgarnia, poznanie podobieństw i różnic między tymi miejscami, zapoznanie z [...]

Treści programowe – marzec 2024

Nasz program: Tydzień XXV. W kinie i w teatrze nabywanie wiedzy na temat kina i teatru, kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia, rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności odczytywania informacji w formie prostych obrazków, rozwijanie kreatywności i wyobraźni, wdrażanie do właściwego zachowania się w instytucjach kultury wzbogacanie zasobów słownictwa o nazwy lalek teatralnych i niektórych zawodów [...]

Treści programowe – luty 2024

Tydzień XXI. Wszystko jest muzyką poznanie nazw instrumentów, rozwijanie umiejętności naśladowania odgłosów, kształtowanie wrażliwości na dźwięki, rozwijanie sprawności ruchowej, utrwalenie znajomości zasad efektywnej komunikacji, budowanie postawy zaufania wobec rówieśników poznanie pojęć dyrygent, orkiestra, batuta oraz nazw instrumentów, rozwijanie aparatu mowy, kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się, zapoznanie z zasadami obowiązującymi widzów i muzyków podczas organizacji koncertu, [...]

Nasz program – styczeń 2024

Tydzień XVII. Nadchodzi nowy rok zapoznanie z rolą zegara i wybranymi zwyczajami związanymi z żegnaniem starego roku i witaniem nowego, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, zachęcanie do celebrowania ważnych wydarzeń w gronie rodzinnym zapoznanie z czynnościami wykonywanymi w dzień i w nocy, doskonalenie umiejętności dostrzegania rytmu w następowaniu po sobie dnia i [...]

Nasz program – grudzień 2023

Nasz program: Tydzień XIII. Wiadomość z daleka poznanie zawodów listonosza i kuriera, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności fizycznej, wyrabianie postawy szacunku wobec osób pracujących w różnych zawodach zapoznanie się z funkcjami i wyglądem telefonu stacjonarnego i smartfona, utrwalenie znajomości imienia i nazwiska, wdrażanie do słuchania utworów literackich, rozwijanie umiejętności wypowiadania się [...]

Treści programowe – listopad 2023

Nasz program : Tydzień IX. Mała i duża ojczyzna poznanie niektórych pojęć związanych z tematem ojczyzny, wzbogacanie zasobu słownictwa, rozwijanie umiejętności ilustrowania pojęć ruchem, rozwijanie wrażliwości wdrażanie do odróżniania fikcji od rzeczywistości w tekstach literackich, stwarzanie okazji do wysłuchiwania rymów, doskonalenie słuchu fonematycznego, rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej, rozwijanie samodzielności poszerzenie wiedzy o cechach charakterystycznych [...]

Treści programowe – październik 2023

Nasz program: Tydzień V. Jesień w sadzie poznanie nazw niektórych owoców dojrzewających jesienią oraz zwyczajów życia jeży, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, rozwijanie sprawności ruchowej, wdrażanie do poszanowania zwierząt i roślin poszerzenie wiedzy na temat owoców dojrzewających jesienią, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, utrwalanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie słuchu fonematycznego, [...]

Treści programowe – wrzesień 2023

Tydzień I. Poznajemy się stwarzanie okazji do poznawania imion dzieci w grupie i nawiązywania relacji rówieśniczych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, nabywanie umiejętności odpowiedniego witania się w różnych sytuacjach doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała, kształtowanie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie sprawności [...]

Treści programowe – kwiecień 2023

Dziecko: -dzieli się zabawkami -tworzy logiczne zdania -postępuje wg instrukcji -słucha uważnie wiersza -odpowiada na pytania związane z treścią wiersza -wymieni tradycje wielkanocne -ozdabia sylwetę wg własnego pomysłu -pamięta o zasadach bezpieczeństwa -słucha poleceń nauczyciela -precyzyjnie rysuje -potrafi wyciągać wnioski -szanuje prawa innych w zabawie -odkłada zabawki na miejsce -powtarza rymowankę z pamięci -ilustruje treść [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!