.
Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostepnosci Mapa strony Zaloguj sie Poczta

TP – Motylki

Treści programowe – wrzesień 2023

Tydzień I. Poznajemy się stwarzanie okazji do poznawania imion dzieci w grupie i nawiązywania relacji rówieśniczych, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, rozwijanie sprawności ruchowej, nabywanie umiejętności odpowiedniego witania się w różnych sytuacjach doskonalenie umiejętności podawania nazw części ciała, kształtowanie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie słuchu fonematycznego, doskonalenie sprawności [...]

Treści programowe – kwiecień 2023

Dziecko: -dzieli się zabawkami -tworzy logiczne zdania -postępuje wg instrukcji -słucha uważnie wiersza -odpowiada na pytania związane z treścią wiersza -wymieni tradycje wielkanocne -ozdabia sylwetę wg własnego pomysłu -pamięta o zasadach bezpieczeństwa -słucha poleceń nauczyciela -precyzyjnie rysuje -potrafi wyciągać wnioski -szanuje prawa innych w zabawie -odkłada zabawki na miejsce -powtarza rymowankę z pamięci -ilustruje treść [...]

Treści programowe – marzec 2023

Nasz program: -używa zwrotów grzecznościowych -wykonuje ćwiczenia oddechowe -interesuje się nową porą roku -słucha uważnie wiersza -zna i wymieni oznaki przedwiośnia -buduje logiczne wypowiedzi -rysuje mazakami na określony temat -sprząta przybory -reaguje na sygnały -uczestniczy w zabawie pantomimicznej -prawidłowo wykonuje ćwiczenia oddechowe -w sposób właściwy porozumiewa się z innymi -prawidłowo przelicza, segreguje i porównuje liczebność [...]

Treści programowe – luty 2023

Nasz program : Dziecko: – bawi się zgodnie z innymi dziećmi – wykonuje doświadczenie – śpiewa i bawi się przy znanej piosence – słucha uważnie opowiadania – wypowiada się nt. życia na kontynentach: Antarktydy i Arktyki – samodzielnie wykonuje prace wg instrukcji nauczyciela – rysuje swoje ulubione zwierzę polarne – precyzyjnie rysuje po śladzie – używa zwrotów grzecznościowych – w bezpieczny sposób korzysta [...]

Treści programowe – grudzień 2022

Nasz program :  Dziecko: – samodzielnie dokonuje wyboru zabawy i zabawek – ma bogatą wiedzę nt. zimy – powtarza rymowankę – tworzy zdania nt. treści obrazków – układa obrazki wg właściwej kolejności – samodzielnie wykonuje pracę plastyczną – postępuje wg instrukcji nauczyciela – reaguje na polecenia nauczyciela – rozpoznaje i nazywa wielkości figur – organizuje sobie zabawę – zna i śpiewa piosenkę do zabawy – [...]

Treści programowe – listopad 2022

Nasz program   Dziecko: -bawi się zgodnie ze swoimi zainteresowaniami -zna utwór „Krakowiaczek jeden..” -zna legendę o powstaniu państwa polskiego -wie co to jest patriotyzm -rysuje pastelami na określony temat -zna adres swojego  miejsca zamieszkania -słucha poleceń słownych i wzrokowych -pomaga innym w porządkowaniu zabawek -bawi się zgodnie z innymi dziećmi -odpowiada na pytania nauczyciela [...]

Treści programowe – październik 2022

Nasz program Dziecko: - jest spostrzegawcze - bawi się w zabawy tematyczne - organizuje sobie czas do zabawy - słucha uważnie opowiadania  o warzywach - wypowiada się na forum grupy - lepi z plasteliny okazy warzyw - utrzymuje porządek w miejscu pracy - reaguje na polecenia nauczyciela - odgaduje nazwy warzyw - śpiewa piosenkę - [...]

Treści programowe – wrzesień 2022

Nasz program:  Dziecko: - bawi się zgodnie z innymi dziećmi - potrafi się przedstawić - jest aktywne w czasie ćwiczeń - zna bohaterów naszych podręczników - buduje dłuższe wypowiedzi - zna zasady zachowania - rysuje portret Treflinki - wie jak narysować portret - pamięta o zasadach  bezpieczeństwa - słucha poleceń nauczyciela - kończy rozpoczęte zdanie [...]

Treści programowe – czerwiec 2022

Nasz program:  4-latki poznanie znaczenia pojęcia „tolerancja”, doskonalenie umiejętności formułowania swoich opinii, budzenie empatii, poznanie nazwy pierwszego letniego miesiąca, rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej, rozwijanie słownika czynnego, rozwijanie mowy komunikatywnej, zachęcanie do uważnego słuchania siebie nawzajem, poznanie określeń związanych z położeniem różnych przedmiotów w przestrzeni, rozwijanie orientacji w przestrzeni, zachęcanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas [...]

Treści programowe – maj 2022

Nasz program: 4-latki poznanie wartości „mądrość”, rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem oraz budowania wypowiedzi, budowanie wiary we własne siły i chęci zdobywania nowej wiedzy, poznanie wyglądu różnych książek, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w ich wyglądzie, rozwijanie percepcji słuchowej i umiejętności komunikacyjnych dzieci, rozwijanie ciekawości poznawczej, budzenie zainteresowania książkami poprzez różne zabawy, poznanie biblioteki, [...]

Przejdź do góry
Click to listen highlighted text!