Historia przedszkola

Historia Przedszkola w Nawojowej sięga lat 60-tych.

W latach 1960-1962 Przedszkole zaczęło funkcjonować przy Kościele Parafialnym w Klasztorze sióstr zakonnych następnie w latach 1962-1963 zostało przeniesione do Zakładów Mechanicznych przy Odlewni, którym kierowała wówczas Aleksandra Wesołowska a w latach 1963-1985 siedziba Przedszkola znajdowała się w budynku przy zakładzie Przemysłu Drzewnego. Warunki lokalowe drewnianego budynku były bardzo skromne – bardzo małe pomieszczenia, początkowo brak wody bieżącej i toalety. Od 27 lutego 1966r. do 31 sierpnia 1968r. kierownikiem Przedszkola była Pani Teresa Węgrzyn a następnie od 01 września 1968r. Pani Zofia Zając.

W roku 1973 rozpoczęto budowę budynku z przeznaczeniem dla Przedszkola, która trwała 12 lat by w roku 1985 oddać go do użytku. Nowy budynek przedszkola posiadał trzy duże jasne sale z przylegającymi do nich łazienkami i schowkami, przestronną salę gimnastyczną, szatnię dla dzieci, szatnię dla personelu, gabinet dla dyrektora, pralnię, kuchnię z zapleczem, magazyn na żywność, piwnice i kotłownię węglową.

Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia

Od 01 września 1985r. zaczęły funkcjonować w Przedszkolu 3 oddziały 10-cio godzinne liczące około 100 dzieci prowadzone przez 6 nauczycielek i 11 pracowników administracji i obsługi. W kolejnych latach w związku ze spadkiem zatrudniania i pogłębiającym się bezrobociem nastąpił spadek liczebności grup, korzystających z wyżywienia dzieci było mniej i w związku z tym musiała nastąpić redukcja zatrudnienia mimo tego przedszkole przez wiele lat funkcjonowało na wysokim poziomie.

Od 01 marca 2004r. dyrektorem Gminnego Przedszkola Publicznego w Nawojowej jest Pani mgr Agata Zięba.

W chwili obecnej Przedszkole funkcjonuje 5 dni w tygodniu przez 9,5 godziny dziennie. Pracuje w nim 5 nauczycielek oraz 6 osób obsługi. Do Przedszkola uczęszcza 94 dzieci w 4 grupach, 2 grypy dzieci 5-cio letnie, jedna 4-5 letnie i jedna dzieci 3-4 letnie. Obok realizacji Podstawy Programowej i programów własnych takich jak Program Edukacji Regionalnej - Nawojowa moja mała ojczyzna i Program Edukacji Zdrowotnej – „Rośnij zdrowo” prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z rytmiki, logopedii oraz religii. Wychowankowie biorą udział w różnych konkursach gminnych, wojewódzkich i ogólnopolskich jak również w przeglądach, festiwalach takich jak ,,Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej” ,konkurs ,,Stroiki bożonarodzeniowe”, Konkurs Szopek bożonarodzeniowych, konkurs ogólnopolski „112 w trudnej sprawie- nie używaj przy zabawie”, konkurs ,, Palm Wielkanocnych” Przegląd ,,Lachoskie godonie”, konkurs ogólnopolski ,,Bezpieczne dzieciństwo na wsi”, plastyczny konkurs ,,Koziołek Matołek w drodze do Pacanowa”, ,,Świat fauny i flory” i wiele innych w których uzyskują wyróżnienia oraz wysokie nagrody. Uczestniczą w wycieczkach, wyjazdach, do Krynicy Zdroju, do Wioski Indiańskiej w Szczyżycu, teatrzykach ,,Zaczarowany las”, ,,Kłamstwa kozy”, spotkaniach: z reprezentantem Straży Granicznej na temat ,,Rola Straży Granicznej w strzeżeniu granic Polski” z pracownikami Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu na temat: ,,Bądźmy bezpieczni i widoczni na drodze” Poznają obrzędy i zwyczaje panujące w naszym regionie i innych regionach Polski i Świata.

W przedszkolu organizowane są uroczystości przedszkolne dla dzieci, rodziców i całych rodzin takie jak: Wieczory Andrzejkowe, Mikołajki, Wigilie, Jasełka , Spotkania z Babciami i Dziadkami, Zabawy karnawałowe, Spotkania Wielkanocne, Spotkania na Dzień Rodziny, Dzień Dziecka. W tych uroczystościach biorą udział również władze samorządowe na czele z Wójtem Gminy Nawojowa Panem dr inż. Stanisławem Kiełbasą. Współpraca przedszkola owocnie przebiega też z instytucjami na terenie Gminy; Gminnym Ośrodkiem Kultury, Nadleśnictwem , Pocztą, Parafią Rzymsko-Katolicką, Policją, Szkołami Podstawowymi jak również z Radą Rodziców i Rodzicami dzieci.

W okresie 14 -20 maja 2010r. oraz 3 – 5 czerwca 2010r. kiedy doszło do kompletnego zalania budynku przedszkola. Zniszczenia, które powstały w wyniku powodzi doprowadziły do wstrzymania działalności przedszkola przez brak wody - przerwanie wodociągu gminnego, brak prądu, zalanie kotłowni wraz z piecami co. a przez to również brak ciepłej wody koniecznej w funkcjonowaniu kuchni oraz brak ogrzewania. Planowany remont budynku przedszkola rozszerzono i dokonano generalnego remontu, modernizacji i dobudowy części sportowej. Wyposażono go w nowy sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne. W okresie remontu od 07 czerwca 2010r. aż do 23 grudnia 2010r. zajęcia odbywały się w Szkole Podstawowej we Frycowej oraz w Obiekcie przy stadionie sportowym w Nawojowej.

Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia

23 grudnia 2010r. nastąpiło uroczyste otwarcie przedszkola po remoncie i a dokonał tego Wójt Gminy Nawojowa dr inż. Stanisław Kiełbasa wraz z Panią Dyrektor mgr Agatą Zięba oraz Radnymi Gminy Nawojowa i zaproszonymi gośćmi.

Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia Kliknij aby zobaczyć powiększenie zdjęcia