Klauzule Informacyjna – Ogólna 

Klauzula Informacyjna – Informacja Publiczna

Klauzula Informacyjna – Monitoring  wizyjny

 

 

Inspektor Ochrony Danych :

Agata Janiszewska Skowron

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):

mail: przedszkole@gppn.pl