Ramowy plan dnia rok szkolny 2019/2020


Biedroneczki

08.00-08.30 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, integracyjne i inne. Ćwiczenia poranne.
08.30-09.00 Czynności organizacyjno-porządkowe. Czynności samoobsługowe. Śniadanie -kulturalne spożywanie posiłku
09.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne według planu obejmujące wszystkie sfery rozwoju dziecka z uwzględnieniem różnorodnych form i metod pedagogicznego oddziaływania, z zachowaniem przerwy między zajęciami.
10.00-11.00 Spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Zabawy na boisku przedszkolnym. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
11.00-11.30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję słuchową i wzrokową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane, wiersze, zagadki, piosenki. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne. Obiad - kulturalne spożywanie posiłku.
12.00-12.30 Zajęcia relaksacyjne i wyciszające. Zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku.
12.30-13.30 Ćwiczenia grafomotoryczne . Działalność plastyczna - realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału. Bieżąca praca z dzieckiem. Swobodne zabawy.
13.30-14.00 Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe. Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku.
14.00-15.00 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Rozchodzenie się dzieci.

Jeżyki

07.00-08.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Zabawy integrujące grupę.
08.00-08.30 Zagadki, piosenki, słuchanie wierszy, opowiadań. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Bieżąca praca z dzieckiem. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
08.30-09.00 Czynności higieniczno-porządkowe - przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
09.00-10.00 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową , zabawy ruchowe.
10.00-11.30 Spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
11.30-12.00 Czynności higieniczno-porządkowe - przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.00-13.00 Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek terapeutycznych, literatury dziecięcej. Zajęcia relaksacyjne i wyciszające. Zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku.
13.00-14.00 Bieżąca praca z dzieckiem. Ćwiczenia grafomotoryczne . Działalność plastyczna - realizacja pomysłów dzieci. Zabawy przy muzyce. Swobodne zabawy.
14.00-14.30 Czynności higieniczno-porządkowe - przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek.
14.30-16.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry dydaktyczne, gry i układanki stolikowe, zajęcia w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Grzybki

6.30-7.30 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Praca wyrównawcza. Zabawy integrujące grupę.
7.30-8.00 Zagadki, piosenki, słuchanie wierszy, opowiadań. Zabawy ruchowe. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka - pozostałe dzieci zabawy dowolne i tematyczne wg własnych zainteresowań.
08.00–9.00 Czynności higieniczno-porządkowe - przygotowanie do śniadania. Śniadanie. .
09.00–10.00 Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmującego wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między zajęciami. Zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka. Religia.
10.00-11.00 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinanie guzików, suwaków). Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w Sali lub na Sali gimnastycznej. Powrót do przedszkola- samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.
11.00-12.00 Czynności higieniczno-porządkowe - przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.00–13.00 Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku. Leżakowanie.
13.00-14.00 Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp. .
14.00-15.00 Czynności higieniczno-porządkowe - przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Zabawy w kole , słuchanie bajek.
15.00–16.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia. Rozchodzenie się dzieci

Motylki

8.00-8.30 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, integracyjne i inne. Ćwiczenia poranne.
8.30-9.00 Czynności organizacyjno-porządkowe. Czynności samoobsługowe. Śniadanie -kulturalne spożywanie posiłku.
9.00–10.00 Zajęcia dydaktyczne według planu obejmujące wszystkie sfery rozwoju dziecka z uwzględnieniem różnorodnych form i metod pedagogicznego oddziaływania, z zachowaniem przerwy między zajęciami.
10.00-11.00 Spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Zabawy na boisku przedszkolnym. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
11.00-11.30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję słuchową i wzrokową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane, wiersze, zagadki, piosenki. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne. Obiad - kulturalne spożywanie posiłku.
12.00-12.30 Zajęcia relaksacyjne i wyciszające. Zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku.
12.30–13.30 Ćwiczenia grafomotoryczne . Działalność plastyczna - realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału. Bieżąca praca z dzieckiem. Swobodne zabawy.
13.30-14.00 Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe. Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku.
14.00–16.00 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Rozchodzenie się dzieci.

Krasnoludki

8.00-8.30 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, integracyjne i inne. Ćwiczenia poranne.
8.30-9.00 Czynności organizacyjno-porządkowe. Czynności samoobsługowe. Śniadanie -kulturalne spożywanie posiłku.
9.00–10.00 Zajęcia dydaktyczne według planu obejmujące wszystkie sfery rozwoju dziecka z uwzględnieniem różnorodnych form i metod pedagogicznego oddziaływania, z zachowaniem przerwy między zajęciami.
10.00-11.00 Spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Zabawy na boisku przedszkolnym. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
11.00-11.30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję słuchową i wzrokową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane, wiersze, zagadki, piosenki. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne. Obiad - kulturalne spożywanie posiłku.
12.00-12.30 Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek terapeutycznych, literatury dziecięcej. Zajęcia relaksacyjne i wyciszające. Zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku.
12.30–13.30 Ćwiczenia grafomotoryczne . Działalność plastyczna - realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału. Bieżąca praca z dzieckiem. Swobodne zabawy.
13.30-14.00 Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe. Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku.
14.00–15.00 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Rozchodzenie się dzieci.