Ramowy plan dnia rok szkolny 2017/2018


Biedroneczki

07.00-08.30 Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, integracyjne i inne. Ćwiczenia poranne.
08.30-09.00 Czynności organizacyjno - porządkowe. Czynności samoobsługowe. Śniadanie.
09.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne wg. planu obejmujące wszystkie sfery rozwoju dziecka z uwzględnieniem różnorodnych form i metody pedagogicznych z zachowaniem przerwy między zajęciami.
10.00-11.00 Spacery i wycieczki; gry i zabawy w ogrodzie, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Zabawy na boisku przedszkolnym. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola. Religia.
11.00-11.30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję słuchową i wzrokową, grafomotorykę, rozmowy kierowane, wiersze, zagadki, piosenki. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne. Obiad - kulturalne spożywanie posiłków.
12.00-13.00 Zajęcia relaksacyjne i wyciszające, ćwiczenia grafomotoryczne. Działalność plastyczna - realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału. Bieżąca praca z dzieckiem. Zabawa swobodna.
13.00-14.00 Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe. Podwieczorek.
14.00-16.00 Rytmika. Organizowanie różnorodnych zabaw jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w Sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Rozchodzenie się dzieci.

Jeżyki

06.30-07.30 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Praca wyrównawcza. Zabawy integrujące grupę.
07.30-08.00 Zagadki, piosenki, słuchanie wierszy, opowiadań. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Zabawy ruchowe.
08.00-09.00 Czynności higieniczno-porządkowe - przygotowanie do śniadania. Śniadanie.
09.00-10.00 Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową , zabawy ruchowe.
10.00-11.00 Spacery, wycieczki i obserwacje przyrodnicze. Zabawy organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym oraz gry sportowe i ćwiczenia kształtujące postawę dziecka.
11.00-12.00 Czynności higieniczno-porządkowe - przygotowanie do obiadu. Obiad.
12.00-13.00 Przygotowanie do poobiedniego odpoczynku. Leżakowanie.
13.00-14.00 Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej itp.
14.00-15.00 Czynności higieniczno-porządkowe - przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Zabawy w kole , słuchanie bajek.
15.00-16.00 Zabawy dowolne wg zainteresowań. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową itd. Zabawy ruchowe oraz gry dydaktyczne, stolikowe, zajęcia w małych zespołach. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.

Grzybki

6.30-8.0 Schodzenie się dzieci do przedszkola, kontakt z rodzicami. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka - pozostałe dzieci zabawy dowolne i tematyczne wg własnych zainteresowań.
8.00-8.20 Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniem dzieci. Zabawy ruchowe..
08.20–8.30 Czynności porządkowe, sanitarno-higieniczne, przygotowanie do śniadania.
08.30–9.00 Śniadanie, przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Czynności samoobsługowe, przygotowanie do zajęć..
9.00-10.00 Zajęcia dydaktyczne wg planu obejmującego wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerwy między zajęciami. Zabawa ruchowa i swobodna działalność dziecka. Religia.
10.00-11.20 Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinanie guzików, suwaków). Pobyt dzieci na powietrzu: spacery, wycieczki po najbliższej okolicy. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym: podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na sprzęcie, gry terenowe, badawcze, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie: zabawy ruchowe w Sali lub na Sali gimnastycznej. Powrót do przedszkola- samodzielne odkładanie garderoby i obuwia.
11.20–11.30 Czynności porządkowe- przygotowanie do obiadu.
11.30-12.00 Obiad- prawidłowe posługiwanie się sztućcami, kultura zachowania się przy stole..
12.00-12.20 Czynności sanitarno-higieniczne, samoobsługowe. Przygotowanie do odpoczynku
12.20–13.00 Relaks- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej.

Motylki

8.00-8.30 Schodzenie się dzieci w sali, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci: zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, dydaktyczne, integracyjne i inne. Ćwiczenia poranne.
8.30-9.00 Czynności organizacyjno-porządkowe. Czynności samoobsługowe. Śniadanie -kulturalne spożywanie posiłku.
9.00–10.00 Zajęcia dydaktyczne według planu obejmujące wszystkie sfery rozwoju dziecka z uwzględnieniem różnorodnych form i metod pedagogicznego oddziaływania, z zachowaniem przerwy między zajęciami.
10.00-11.00 Spacery, wycieczki, gry i zabawy w ogrodzie, zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze. Zabawy na boisku przedszkolnym. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
11.00-11.30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe rozwijające percepcję słuchową i wzrokową, grafomotorykę. Rozmowy kierowane, wiersze, zagadki, piosenki. Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
11.30-12.00 Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne. Obiad - kulturalne spożywanie posiłku.
12.00-12.30 Zajęcia relaksacyjne i wyciszające. Zabawy o nieznacznej aktywności umożliwiające odpoczynek po posiłku.
12.30–13.30 Ćwiczenia grafomotoryczne . Działalność plastyczna - realizacja pomysłów dzieci. Powtarzanie wprowadzonego materiału. Bieżąca praca z dzieckiem. Swobodne zabawy.
13.30-14.00 Przygotowanie do podwieczorku - czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe. Podwieczorek - kulturalne spożywanie posiłku.
14.00–16.00 Organizowanie różnorodnych zabaw, jako stymulatora rozwijania aktywności dziecka w sali lub na powietrzu. Praca indywidualna w zależności od potrzeb i możliwości dzieci. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy konstrukcyjne, tematyczne. Rozchodzenie się dzieci.