Personel


Dyrektor :  mgr Agata Kulpa - nauczyciel dyplomowany


Nauczyciele :  mgr Barbara Aleksander – nauczyciel dyplomowany
  mgr Agnieszka Basta-Greczek - nauczyciel dyplomowany
  mgr Renata Bogacz - nauczyciel dyplomowany
  mgr Krystyna Skowron - nauczyciel dyplomowany
  Jolanta Ziaja - nauczyciel dyplomowany


Intendent :  Kinga Kowalik


Kucharz :  Henryka Bieniek


Pomoc do dzieci :  Franciszka Zaczyk
  Zofia Ćwik
  Joanna Zając
  Jadwiga Wolak
  Barbara Horowska


Woźna :   Jadwiga Bodziony


Konserwator :  Wiesław Skrzypiec