Zajęcia dodatkowe

Religia
Grupa 3-4 latki 1x w tygodniu
Grupa 4-5 latki 1x w tygodniu
Grupa 5-6 latki 2x w tygodniu

Rytmika
Grupa 3-4 latki 2x w tygodniu
Grupa 4-5 latki 2x w tygodniu
Grupa 5-6 latki 2x w tygodniu

Język angielski
Grupa 3-4 latki 2x w tygodniu
Grupa 4-5 latki 2x w tygodniu
Grupa 5-6 latki 2x w tygodniu

Logopedia
Zakwalifikowane dzieci 1x w tygodniu