W zakładce Dla Rodziców/Informacje została umieszczona :

  1. PROCEDURA PRZYPROWADZANIA DZIECI DO GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NAWOJOWEJ PODCZAS PANDEMII
  2. PROCEDURA ODBIERANIA DZIECI Z GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W NAWOJOWEJ PODCZAS PANDEMII