RAMOWY ROZKŁAD DNIA

800 – 830

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci służące realizacji ich pomysłów. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne,  rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję. Zabawy integrujące grupę. Rozmowy indywidualne.

830 – 900

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do śniadania.

Śniadanie.

900 – 1000

Zajęcia dydaktyczne według planu obejmującego wszystkie płaszczyzny rozwoju dziecka z uwzględnieniem zróżnicowania form i metod pedagogicznego oddziaływania z zachowaniem przerw między zajęciami. Zabawy ruchowe i swobodna działalność dziecka.

1000 – 1120

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków) Pobyt dzieci na świeżym powietrzu. Spacery, wycieczki po najbliższej okolicy. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Podejmowanie przez dzieci różnorodnej, swobodnej lub zainspirowanej przez nauczyciela działalności: bezpieczne zabawy na placu zabaw, gry terenowe, badawcze, obserwacje przyrodnicze lub przy niekorzystnej pogodzie zabawy ruchowe w sali lub na sali gimnastycznej.

1120 – 1200

Czynności higieniczno-porządkowe. Przygotowanie do obiadu. Obiad.

1200 – 1300

Relaksacja. Zabawy konstrukcyjne, plastyczno-techniczne. Zabawy
w kole. Słuchanie bajek.