RAMOWY ROZKŁAD DNIA

08:00 -08:30

Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci służące realizacji ich pomysłów, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą i ekspresję.  Kontakty indywidualne z wychowankami. Zabawy dydaktyczne i  integrujące grupę. Zagadki, piosenki. Praca bieżąca. Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.

08:30-09:00

Czynności higieniczno-porządkowe – przygotowanie do śniadania. Śniadanie

09:00-10:00

Zintegrowana działalność w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zabawy ruchowe.

10:00-11:30

Spacery, wycieczki, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka. Zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkola. Zabawy dowolne wg zainteresowań. Ćwiczenia grafomotoryczne i słuchowe..

11:30-12:00

Czynności higieniczno-porządkowe – przygotowanie do obiadu.

Obiad.

12:00-13.30

Słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej. Zagadki, piosenki. Zabawy tematyczne. Praca bieżąca. Ćwiczenia artykulacyjne, manualne, oddechowe, grafomotoryczne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Różnorodna działalność plastyczno-techniczna. Zabawy ruchowe, gry dydaktyczne i stolikowe.

13:30-14:00

Czynności higieniczno-porządkowe – przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek. Zabawy konstrukcyjne, ćwiczenia grafomotoryczne, zabawy dowolne.

14:00-16:00

Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową. Zabawy ze śpiewem. Czynności porządkowe. Rozmowy indywidualne. Omówienie z dziećmi wydarzeń dnia.