Nasz program :

• rozwijanie procesów analizy i syntezy wzrokowej
• zachęcanie do czynnego udziału w zabawie
• określanie wielkości, kształtu, koloru wybranych warzyw
• zachęcanie do spożywania warzyw jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia
• zachęcanie do poznawania wybranych warzyw za pomocą różnych zmysłów
• zachęcanie do wspólnych zabaw
• rozwijanie umiejętności plastycznych
• utrwalanie znajomości nazw wybranych warzyw
• zachęcanie do rozpoznawania kolorów
• rozwijanie poczucia rytmu poprzez powtarzanie tekstu za głosem nauczycielki
• rozwijanie koordynacji ruchowej z wykorzystaniem umownych ruchów
• zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy
• rozwijanie wyobraźni konstrukcyjnej
• wzbogacanie słownika czynnego dziecka
• wydłużanie czasu uwagi poprzez wdrażanie do uważnego słuchania
• nabywanie umiejętności poprawnej wypowiedzi poprzez wypowiadanie się na temat obrazka
• podejmowanie prób określania cech warzyw przedstawionych na obrazku
• rozwijanie chęci kolorowania i ozdabiania
• zapoznanie z pojęciem ,,zapas”
• wdrażanie do utrzymania ładu i estetycznego wyglądu najbliższego otoczenia
• zachęcanie do segregowania i przeliczania
• kształcenie umiejętności łączenia klocków
• kształcenie uwagi i słuchania ze zrozumieniem
• zachęcanie do nazywania kolorów celem ich utrwalenia
• wdrażanie do przezwyciężania trudności
• rozróżnianie kształtów i kolorów figur
• rozwijanie umiejętności segregowania wg kolorów
• zachęcanie do porównywania ilości
• porównywanie dwóch takich samych przedmiotów, ale w różnych kolorach
• zachęcanie do samodzielnego organizowania miejsca zabawy
• rozwijanie spostrzegawczości
• rozbudzanie wrażliwości na muzykę
• rozwijanie poczucia rytmu
• zachęcanie do rozróżniania muzyki smutnej i wesołej
• doskonalenie aparatu artykulacyjnego
• wdrażanie do bezpiecznego korzystania ze sprzętu na terenie przedszkolnym
• poszerzanie umiejętności i doświadczeń plastycznych
• zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu
• wdrażanie do dzielenia się zabawkami
• poszerzanie wiadomości nt. lasu i jego mieszkańców
• zwrócenie uwagi na właściwe zachowanie się w lesie
• poszerzanie wiadomości nt. zwierząt leśnych
• nabywanie umiejętności przeliczania w zakresie 1-3
• rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• zachęcenie do odtwarzania ról
• rozwijanie zainteresowań własnych
• zapoznanie z tradycyjną zabawą „Stary niedźwiedź….”
• zapoznanie z wyglądem jeża
• poznawanie sposobów przygotowania zwierząt do zimy
• wyrabianie szybkiej reakcji na przerwę w muzyce i zmiany dynamiczne
• zapoznanie z domami wybranych zwierząt (jeż, wiewiórka, niedźwiedź)
• rozwijanie umiejętności manualnych
• zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych ptaków odlatujących na zimę
• określanie położenia przedmiotów: nad, pod, na, wysoko, nisko
• budzenie zainteresowania życiem ptaków
• zachęcanie do zabaw grami i układankami
• zapoznanie ze sposobem wykonania ptaka według podanego wzoru
• wywołanie radości z uzyskanych efektów
• rozwijanie sprawności fizycznych – zręczności
• zachęcanie do udziału w zabawach naśladowczych
• kształtowanie przekonania o konieczności spożywania warzyw i owoców, jako źródła witamin niezbędnych dla zachowania zdrowia
• rozwijanie procesów poznawczych: uwagi, myślenia
• kształcenie sprawności manualnej poprzez rwanie papieru na drobne elementy
• pokonywania uprzedzeń do niektórych pokarmów
• osłuchanie z piosenką „Pani jesień”
• wdrażanie do kulturalnego jedzenia (prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, właściwe korzystanie z kubka
• nabywanie umiejętności prawidłowego nakrywania do stołu
• zachęcanie do dbania o estetyczny wygląd nakrytego stołu
• wdrażanie do przyjmowania odpowiedniej postawy przy stole
• poszerzanie wiedzy nt. zdrowych produktów
• zachęcanie do dbania o zdrowie, poprzez spożywanie tzw. zdrowych produktów
• nabywanie przekonania o potrzebie regularnego jedzenia odpowiedniej ilości pokarmu,
• wyrabianie umiejętności zatrzymywania się na określony sygnał