Nasz program

• Rozróżnianie i nazywanie popularnych warzyw.
• Kształtowanie umiejętności łączenia elementów w pary według wybranej cechy (rodzaj).
• Rozróżnianie i nazywanie popularnych owoców.
• Uświadomienie dzieciom, że grzyby dzielimy na jadalne i trujące.
• Poszerzenie wiedzy przyrodniczej o nazwy grzybów.
• Kształtowanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby.
• Kształtowanie umiejętności przeliczania elementów w zbiorze oraz określenia, w którym zbiorze jest mniej, więcej lub tyle samo.
• Poszerzenie wiedzy przyrodniczej – rozpoznawanie liści i łączenie ich z odpowiednim owocem.
• Zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego zachowania w kuchni.
• Promowanie zasad zdrowego żywienia.
• Kształtowanie sprawności ruchowej oraz motoryki całego ciała.
• Promowanie zasad zdrowego żywienia – uświadomienie jakie produkty warto jeść często.
• Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
• Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
• Doskonalenie dużej motoryki.
• Uświadomienie dzieciom znaczenia ruchu w życiu człowieka.
• Wzmacnianie siły ramion, nóg i tułowia.
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego ubierania się.
• Kształtowanie umiejętności łączenia przyczyny ze skutkiem.
• Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.
• Zapoznanie z pracą lekarza i pielęgniarki, przełamywanie lęku przed wizytą u lekarza i rozumienie konieczności przyjmowania leków w razie choroby.
• Wyrabianie nawyku higieny jamy ustnej.
• Rozpoznawanie i nazywanie własnych emocji – eliminowanie strachu przed stomatologiem.
• Kształtowanie umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała.
• Doskonalenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.
• Wdrażanie dzieci do rozpoznawania stanów emocjonalnych po wyrazie twarzy.
• Rozbudzanie u dzieci zainteresowania zmianami zachodzącymi w przyrodzie.
• Rozwijanie umiejętności matematycznych– porównywanie wielkości drzew, posługiwanie się określeniami: wysokie, niskie.
• Zapoznanie dzieci z barwami podstawowymi i pochodnymi.
• Rozwijanie kreatywności poprzez działania plastyczne.
• Kształtowanie umiejętności interpretacji utworu muzycznego za pomocą ruchu.
• Rozwijanie kreatywności dzieci w swobodnych działaniach.
• Zachęcanie do aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, poszanowania dla zwierząt.
• Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania.
• Kształtowanie umiejętności współpracy i współdziałania.
• Rozwijanie kreatywności.
• Rozwijanie cierpliwość i koncentracji.
• Rozwijanie zdolności improwizacyjnych (muzyka).
• Kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania się w miejscach publicznych.
• Uwrażliwianie na sztukę.
• Pobudzanie do działań artystycznych.
• Wspomaganie prawidłowego rozwoju narządów artykulacyjnych i oddechowych.
• Wyrabianie odwagi i śmiałości.
• Rozwijanie twórczego myślenia podczas rozwiązywania i wymyślania zagadek.
• Wdrażanie do nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego.
Zadania do codziennej realizacji:
• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań– zachęcanie dzieci do wspólnej, kulturalnej zabawy.
• Zabawy z powitankami– wytwarzanie miłej i życzliwej atmosfery w grupie.
• Zabawy z rymowankami do masażu– doskonalenie orientacji w schemacie ciała i rozluźnienie emocji.
• Elementy zestawów ćwiczeń ruchowych w ranku.
• Zabiegi higieniczne po zabawie i przed posiłkami – wdrażanie do dbałości o higienę, zdrowie, nabywanie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
• Słuchanie tekstów czytanych przez N.
• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym– bezpieczne korzystanie ze sprzętu, zachęcanie do wspólnych zabaw tematycznych i ruchowych.
• „Krąg przyjaciół” – rozmowa o minionym dniu: zabawach w sali i ogrodzie, zajęciach, bohaterach z opowiadań, wspólnych tańcach. Dzieci powtarzają aktualnie poznawaną piosenkę. Mówią, co się im najbardziej podobało. Przypominają sobie, czy może warto komuś z grupy za coś podziękować lub kogoś przeprosić – podchodzą podają dłoń. N. pobudza ciekawość dzieci tym, co wydarzy się następnego dnia.
• Zajęcia wyrównawcze i rozwijające– zabawy ćwiczące umiejętności grafomotoryczne, manualne, słowne, matematyczne.