Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 26 marca 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2021 r. poz.561) Gminne Przedszkole Publiczne w Nawojowej jest zamknięte od 29.03.2021 r do 18.04.2021 r.

Do przedszkola przyjmowane są tylko dzieci rodziców uprawnionych do korzystania z instytucjonalnej opieki nad dziećmi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 26 marca 2021r w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2021 r. poz.561 § 5.1)

Dokumenty  :

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki

Wniosek o zorganizowanie zajęć w przedszkolu w okresie  od 29 marca 2021 do kwietnia 2021r.