Czego uczymy się w czerwcu?

 

 • Dzień Dziecka
 • Co w trawie piszczy?
 • Bezpieczne wakacje
 • Pożegnanie przedszkola

 

3-latki

Dziecko:

 • Uważnie słucha utworów literackich i wypowiada się na ich temat.
 • Zauważa różnice w wyglądzie dzieci z różnych stron świata i opowiada o nich.
 • Ogląda ilustracje w książkach i dzieli się swoimi spostrzeżeniami.
 • Próbuje wycinać nożyczkami.
 • Wykonuje prace plastyczno-techniczne różnymi technikami.
 • Przedstawia swoje potrzeby i pragnienia w formie pracy plastycznej.
 • Rozwija sprawność manualną: rozdziera papier, wykleja.
 • Nazywa części ciała i potrafi je wskazać.
 • Śpiewa proste piosenki.
 • Uczestniczy w zabawach rytmicznych i tanecznych.
 • Naśladuje usłyszane dźwięki.
 • Reaguje na zmianę tempa utworu.
 • Reguluje fazę wdechu i wydechu.
 • Buduje proste dialogi.
 • Segreguje przedmioty według określonej zasady.
 • Przelicza elementy.
 • Porównuje liczebność zbiorów.
 • Używa liczebników głównych.
 • Ustala wynik działań na konkretnych przedmiotach.
 • Dostrzega i kontynuuje układy rytmiczne.
 • Porównuje wielkość przedmiotów.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane kolory.
 • Wie, jak wygląda łąka, rozpoznaje żyjące na niej zwierzęta.
 • Wie, jak wygląda las, rozpoznaje żyjące na nim zwierzęta.
 • Rozpoznaje krajobraz górski.
 • Poznaje wygląd i tryb życia pszczoły.
 • Rozumie, że przyrodę należy szanować.
 • Nazywa typowe zjawiska atmosferyczne. Wypowiada się na temat pogody.
 • Układa obrazki, tworząc prostą historyjkę. Łączy przyczynę ze skutkiem.
 • Wie, co to są wakacje.
 • Poznaje zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas odpoczynku nad wodą i w górach.
 • Korzysta w ustalony sposób z przyborów gimnastycznych.
 • Odkłada zabawki na miejsce.

 

4-latki

Dziecko:

 • Słucha tekstów literackich. Uczestniczy w rozmowie na ich temat.
 • Pyta o niezrozumiałe fakty.
 • Dzieli proste wyrazy na sylaby.
 • Porównuje ilustracje i dostrzega różnice między nimi.
 • Rozwiązuje proste zagadki.
 • Układa krótkie opowiadania.
 • Rozwija wyobraźnię.
 • Poznaje różne regiony Polski, miejsca kojarzące się z wakacjami (morze, góry, jeziora).
 • Wie, jakie przedmioty mogą się przydać podczas wakacji.
 • Wie, na czym polega praca strażaka.
 • Zna numer alarmowy 112 i wie, w jakich sytuacjach należy go używać.
 • Zna i rozumie pojęcie długość.
 • Układa kompozycje z figur geometrycznych.
 • Ustala położenie przedmiotów.
 • Orientuje się w przestrzeni. Używa określeń: do przodu, do tyłu, w bok.
 • Tworzy zbiory i przelicza ich elementy.
 • Jest zainteresowane przyrodą. Obserwuje i zbiera jej okazy.
 • Wymienia nazwy niektórych zwierząt żyjących na łące.
 • Rozumie, że należy chronić przyrodę.
 • Wie, na czym polega cykliczność pór roku.
 • Przeprowadza proste doświadczenia badawcze – wie, co to jest wulkan.
 • Zna i rozumie pojęcie wysypisko śmieci.
 • Stosuje różne techniki plastyczno-techniczne: maluje, rysuje, wykleja.
 • Uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych.
 • Używa chwytu pisarskiego, poprawnie trzyma kredkę.
 • Rozwija percepcję słuchową.
 • Rozróżnia tempo muzyki.
 • Dostosowuje ruch ciała do rytmu muzyki.
 • Zgodnie współpracuje w zespole. Potrafi czekać na swoją kolej.
 • Jest wrażliwe na potrzeby innych.
 • Dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi.
 • Zna swoje prawa i szanuje prawa innych dzieci.
 • Wykazuje się refleksem i spostrzegawczością.