Nasz program:

 Dziecko:


-zaczyna bawić się w sali zabaw

-powtarza za nauczycielką imiona kolegów i koleżanek

-próbuje podskakiwać

-maszeruje jeden za drugim

-próbuje łączyć różne klocki ze sobą

-wypowiada określone zgłoski

-nazywa kolory: czerwony, żółty , niebieski

-opisuje słowami wygląd Treflika

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-dzieli się atrakcyjnymi zabawami

-wypowiada się nt. filmu

-zna zasady bezpieczeństwa zabaw na placu

-dzieli się zabawkami

-prawidłowo posługuje się kredkami

-biega i maszeruje zgodnie w wygrywanym rytmem

-wykonuje wdech nosem a wydech ustami

-spaceruje z wykorzystaniem węża spacerowego

-wypowiada się na temat obrazka

-sprząta po skończonej zabawie

-słucha uważnie czytanej bajki

-zna pomieszczenia przedszkola

-zna rytm dnia

-rozpoznaje swój znaczek

-zna swoje miejsce w szatni

-słucha poleceń nauczyciela

-wykonuje podskoki

-rozpoznaje złą i dobra zabawę

-odpowiada na pytania

-zna zasady korzystania zabawek

-ustawia się w kole

-łączy w pary zabawki

-dzieli się atrakcyjnymi  zabawkami

-wykonuje ćwiczenie oddechowe

-spaceruje w sposób bezpieczny

-przestrzega zasad kodeksu

-prawidłowo powtarza zgłoski

-potrafi połączyć przedmioty parami

-słucha poleceń nauczyciela

-przestrzega ustalonych zasad

-tańczy z kolegą, koleżanką

-słucha z uwaga piosenki

-wygrywa rytmicznie fragmenty piosnki

-rozpoznaje przedmioty po opisie słownym wyglądu zabawki

-odkłada zabawki na wcześniej ustalone miejsce

-oceni zachowanie (dobrze, źle)

-wypowiada się na forum grupy

-jest sprawne ruchowo

-koloruje wybrany obrazek

-bawi się zgodnie z innymi dziećmi

-powtarza chętnie zgłoski

-reaguje na sygnał wzrokowy

-wypowiada się określony temat

-reaguje na polecenia

-zna zasady bezpiecznej zabawy na placu

-stara się prawidłowo pokolorować

-posługuje się umiarkowanym głosem

-układa puzzle

-przykleja elementy obrazka

-poprawne posługuje się klejem smarując odpowiednie powierzchnie

-szybko reaguje na polecenia

-samodzielnie projektuje obraz

-szanuje w zabawie prawa innych

-rozpoznaje kształt koła i kwadratu

-porządkuje po skończonej zabawie

-jest spostrzegawcze

-odróżnia muzykę smutna od wesołej

-słucha uważnie poleceń muzycznych

-zachowuje się bezpiecznie

-potrafi rozpoznać odgłosy

-bawi się wg zainteresowań

– lubi zabawy z innymi dziećmi

-próbuje rozwiązać zagadki

-słucha uważnie opowiadania

-zachowuje się w sposób właściwy podczas przechodzenia przez jezdnię

-słucha poleceń

– jest spostrzegawcze

-odkłada zabawki na wyznaczone miejsce

-rozpoznaje niektóre z rodzajów liści

-słucha uważnie wiersza

-odpowiada na pytania

-segreguje grzyby

-sprawnie wykonuje ćwiczenia

-jest spostrzegawcze

-pracuje z plasteliną

-próbuje uformować kulę

-potrafi pracować na podkładce

-koloruje wg wzoru

-maluje liście nowa techniką

-rozpoznaje drzewa: dąb, kasztanowiec, jarzębina

-łączy linią owoc i drzewo

-lubi spacerować razem z innymi dziećmi

-aktywnie uczestniczy w zabawie

-reaguje na sygnały dźwiękowe

-nie wyrywa zabawek innym

-rozpoznaje po dotyku jesienne owoce z drzew liściastych

-właściwie reaguje na sygnał dźwiękowy

-rozróżnia tempo: wolno, szybko

-zbiera i gromadzi kasztany

-przestrzega ustalonych zasad

-przedstawia muzykę za pomocą wymyślonego przez siebie ruchu

-słucha uważnie treści wiersza

-powtarza fragmenty wiersza z pamięci

-składa obrazek w całość obrazek listka

-współdziała w zabawie

-zgodnie bawi się z innymi dziećmi

-spontanicznie się wypowiada

-rozpoznaje i nazywa zgromadzone owoce

-wie, ze owoce są źródłem witamin i często je spożywa

-prawidłowo wykonuje ćwiczenia ruchowe

-łączy w pary wybrane owoce

-próbuje dokładnie pomalować owoce

-rozpoznaje owoc śliwki

-wykonuje zadanie plastyczne wg instrukcji

-bawi się w sposób bezpieczny

-prawidłowo wykonuje zadania ruchowe

-poprawnie wykonuje ćwiczenia mowy

-segreguje owoce wg wyznaczonego kryterium

-z uwagą ogląda film

-wypowiada się na temat treści filmu

-rozpoznaje drzewa owocowe

-rozwiązuje proste zagadki

-układa obrazek z części

-przelicza liczebnikami głównymi w zakresie 3 i więcej

-zauważa zmiany w przyrodzie

-właściwie określa położenie przedmiotów

-przestrzega ustalonych  zasad

-ogląda książeczki z uwagą

-układa historyjkę obrazkową

-zna sposoby wykorzystania jabłek

-przestrzega zasad bezpieczeństwa na placu przedszkolnym

-koloruje wg wzoru